Magyar lexikonok listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyar nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonokat. A nem betűrendes, hanem tematikus gyűjteményeket a Magyar enciklopédiák és kézikönyvek listája tartalmazza. (Több betűrendes gyűjtemény enciklopédia megjelöléssel jelent meg, ezeket is jelen szócikk tartalmazza.) Bár a legtöbb lexikon betűrendben jelent meg, néhány életrajzi gyűjtemény kronologikus sorrendet használ, egyházi hagiográfiai életrajzi tárak (Szentek élete) pedig legtöbbször a naptári év egyes napjainak sorrendjében közli az életrajzokat. Egyházi névtárak közül a nagyobb időszakokat lefedők szerepelnek a listában.

A Révai nagy lexikona hasonmás kiadásának huszonegy kötete

Magyar általános nagylexikonok, kézi lexikonok szerkesztés

Szerző, szerkesztő
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
[szerkesztő nincs feltüntetve] Közhasznú Esmeretek Tára (12 kötet)[1] Pest, Wigand Ottó kiadása 1831–1834 REAL-EOD
[szerkesztő nincs feltüntetve] Ifjúsági ismeretek (4 kötet) Bécs 1840
Vállas Antal Nemzeti encyclopaedia (7 kötet)[2] Pest, Hartleben K. A. kiadása 1845–1848
[szerkesztő nincs feltüntetve] Ujabb kori ismeretek tára (6 kötet)[3] Pest, Heckenast Gusztáv kiadása 1850–1855
[szerkesztő nincs feltüntetve] Ismerettár (10 kötet)[4] Pest, Heckenast Gusztáv kiadása 1858–1864 Google Books
szerk. Török János, Pollák János, Laubhaimer Ferenc Egyetemes magyar encyclopaedia[5] (12 kötet) Pest, Szent István Társulat 1859–1876 MDZ
szerk. Somogyi Ede Magyar lexikon (16 kötet)[6] Budapest, több kiadó 1879–1885
szerk. Acsády Ignác Az Athenaeum kézi lexikona (2 kötet)[7] Budapest, Athenaeum Rt. 1892–1893
szerk. Gerő Lajos A Pallas nagy lexikona (16 kötet + 2 pótkötet)[8] Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1893–1900 MEK
szerk. Révai Mór János, majd Varjú Elemér Révai nagy lexikona (21 kötet)[9] Budapest, Révai Testvérek 1911–1935 MEK
[szerkesztő nincs feltüntetve] A Franklin kézi lexikona (3 kötet)[10] Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1912
szerk. Gerő Ödön Tolnai világlexikona (8 kötet)[11] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 1912–1919
[szerkesztő nincs feltüntetve] Tolnai új világlexikona (18 kötet + 2 pótkötet)[12] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 1926–1933
szerk. Kornis Gyula, Heller Farkas, Galamb Sándor, Hekler Antal, Papp Viktor, Lukinich Imre, Teleki Pál, Gombocz Endre, Tóth Géza, Ritoók Zsigmond, Pilch Jenő, Zelovich Kornél, Kovács Alajos A Napkelet lexikona (2 kötet egybekötve)[13] Budapest, Magyar Irodalmi Társaság 1927
szerk. Ágoston Géza, Balassa József, Bárdos Artur, Breit József Gutenberg nagy lexikon (10 kötet)[14] Budapest, Stephaneum Nyomda Rt. 1931–1932
[szerkesztő nincs feltüntetve] Uj Idők lexikona (24 kötet)[15] Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 1935–1942 Arcanum.hu
[szerkesztő nincs feltüntetve] Új lexikon (6 kötet)[16] Budapest, Dante Könyvkiadó – Pantheon Irodalmi Intézet 1936 ADT
[szerkesztő nincs feltüntetve] A Pesti Hírlap lexikona[17] Budapest, Pesti Hírlap kiadása 1937
szerk. Berei Andor Új magyar lexikon (8 kötet)[18] Budapest, Akadémiai Kiadó 1960–1981
szerk. Ákos Károly Kislexikon[19] Budapest, Akadémiai Kiadó 1968
szerk. Déva Mária, Papp Éva, Márton Gyöngyvér, Bodóné Nebella Judit Magyar Larousse: Enciklopédikus szótár (3 kötet)[20] Budapest, Akadémiai Kiadó 1991–1994
szerk. David Crystal Cambridge enciklopédia (1 és 2 kötetes változatokban)[21] Budapest, Maecenas Kiadó 1992
szerk. Bagossy László Encyclopedia Hungarica[5] (4 kötet) Calgary, Hungarian Ethnic Lexicon Foundation 1992–1998
szerk. Barabás Éva, Siklódi Csilla, Gyuris Éva, Faller László Magyar nagylexikon (19 kötet)[22] Budapest, Akadémiai Kiadó 1993–2004
szerk. Markó László Officina egyetemes lexikon[23] Budapest, Officina Nova 1994
szerk. Halász Zoltán, Árokszállási Éva, H. Székely János, Hegedűs Gábor Britannica Hungarica Világenciklopédia[24] (18 kötet) Budapest, Magyar Világ Kiadó Kft. 1994–2001
főszerk.: Kollega Tarsoly István Révai új lexikona (19 kötet)[25] Szekszárd, Babits Kiadó 1996–2008
szerk. Gellér Tibor, Gyenge László, Kovács Mária Novum általános képes enciklopédia (2 kötet)[26] Budapest, Novum Kiadó 2003
szerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Szlávik Tamás, Szegedi Eszter Általános kislexikon (2 kötet)[27] Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2005
szerk. Szlávik Tamás, Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Kruppa Dóra, Mód Zsuzsanna, Ratkai Ferenc, Réfiné Borczván Violetta, Simon István Mindenki lexikona (A–Z)[28] Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2007

Magyar általános kislexikonok szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Wekerle László Kis lexikon (2 kötet)[29] Budapes, Pallas Rt. 1886
szerk. Ferenczi Zoltán Mindentudó kis lexikon[30] Budapest, Az „Universitas” kiadása 1913
több szerző Világlexikon – A tudás egyeteme Budapest, Enciklopédia Rt. 1925
több szerző Kis lexikon – 1000 szó magyarázata Budapest, Vasárnapi Könyv é. n. [1927?]
több szerző Mai enciklopédia[31] Liber kiadás é. n. [1930-as évek?] [39]
szerk. Csánk Endre Illik tudni – Modern kislexikon Budapest, Rózsavölgyi és Társa é. n. [1930-as évek?] MEK
több szerző Genius kis lexikona Budapest, Genius Rt. 1930
több szerző Révai kis lexikona (1 és 2 kötetes változatokban) Budapest, Révai Testvérek 1936
szerk. Boldizsár Iván Nagy idők kis lexikona Budapest, Franklin-Társulat é. n. [1942]
szerk. Kőhalmi Béla A Rádió Ujság családi kis lexikona (3 kötet) Budapest, Rádió Ujság Lapvállalat Kft 1944
több szerző Révai kétkötetes lexikona (2 kötet)[32] Budapest, Révai Testvérek 1947–1948
szerk. Ákos Károly Kislexikon A–Z Budapest 1968
több szerző Mindenki lexikona (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1974
több szerző Alapismereti lexikon Budapest, Tankönyvkiadó 1988
több szerző Alapismereti kislexikon Budapest, Novotrade Rt. 1988
több szerző Akadémiai kislexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1989–1990
Csiffáry Tamás Általános kislexikon A-Z-ig Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó 2004
Csiffáry Tamás Mindentudó lexikon Budapest, Fix-term Kft. 2004

Magyarországi latin lexikonok szerkesztés

Magyar általános életrajzi lexikonok[33] szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Budai Ézsaiás Régi tudós világ históriája Debrecen 1802 REAL-R
Kölesy Vince Károly, Melczer Jakab Nemzeti Plutarkus (4 kötet) Pest 1815–1816 Google Books I., III.
Básthy József Magyarok emléke, a velek rokon s azon egy kormány alatti nemzetekével Buda 1836[34]
Kerékgyártó Árpád Magyarok életrajzai (7 füzet) Pest 1856–1859[35] Google Books
Toldy Ferenc Magyar államférfiak és irók (2 kötet) Pest 1866
Zsilinszky Mihály Magyar hölgyek. Történeti élet- és jellemrajzok Pest 1871
Márki Sándor Magyar Pantheon Pozsony 1884
Zólyomi Lajos, Toldy Ferenc Magyar Helikon Pozsony 1884–1886
Szathmáry Károly Magyar Pantheon Budapest 1893
Hankó Vilmos Régi magyar tudósok és feltalálók Budapest 1905
Vitéz Kerkápoly M. Emil A magyar legujabb kor lexikona. A magyar feltámadás könyve 1919-1930 Budapest, Magyar Legujabb Kor Lexikona Kiadása 1930
Szentmiklóssy Géza A Magyar Feltámadás Lexikona 1919-1930. A magyar legujabb kor története Budapest, A Magyar Feltámadás Lexikona Kiadása 1930
több szerző A magyar társadalom lexikonja Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóvállalat 1930 MTDA
(szerk.) György Endre Amíg városatya lettem... A főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyüjteménye fényképekkel, Budapest, György Endre Kiadása 1931
Bozzay Margit Magyar asszonyok lexikona Budapest 1931 MEK
szerk. Gellért Imre – Madarász Elemér Három évtized története életrajzokban. Magyarország monografiája 1900–1932 Budapest, Magyarország Monográfiája Kiadóvállalat 1932
Magyar nemzeti lexikon Budapest 1933
több szerző Ezer kortárs. Az 1936-os év lexikona Budapest, Magyar Hírlap Rt. 1936
több szerző Ki-kicsoda? Kortársak lexikona Budapest, Béta Irodalmi Rt. 1937
Vajda Pál A magyar természettudomány haladó hagyománya. Életrajzi lexikon bibliográfiával, szak- és évfordulómutatóval kéziratban
Vajda Pál Nagy magyar feltalálók Budapest 1958
Tasnádi Kubacska András Nagy magyar természettudósok Budapest 1958
főszerk.: Kenyeres Ágnes Magyar életrajzi lexikon (4 kötet) Budapest 1967–1994 MEK
szerk. Fonó Györgyné – Kis Tamás Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1969
szerk. Vészits Ferencné A Nobel-díjasok kislexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1985
Domokos Péter Finnugor életrajzi lexikon Budapest, Tankönyvkiadó 1990
főszerk. Hermann Péter, szerk. Markóczy Mária Magyar ki kicsoda 1990. Több mint 6000 élő magyar életrajza Budapest, Láng Kiadó–TEXOFT Kft. 1990
szerk. Szigeti Sándor Privát Ki Kicsoda Budapest, Haas & Singer 1992
főszerk.: Nagy Ferenc Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Budapest 1997
szerk.: Szabolcs Ottó – Závodszky Géza Who's who, ki kicsoda a világtörténelemben? Budapest, Anno Kiadó 1999
szerk.: Szabolcs Ottó – Závodszky Géza Who's who – Ezeréves Magyarország – Ki kicsoda a történelemben? Budapest, Anno Kiadó 1999
Veresegyháziné Kovács Jolán Híres Asszonyok Kislexikona Budapest, Anno Kiadó é. n. [1990-es évek]
főszerk. Hermann Péter Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20000 kortársunk életrajza (2 kötet) Budapest, Biográf Kiadó–Greger Média Kft. 1999
főszerk: Markó László Új magyar életrajzi lexikon (6 kötet) Budapest 2001–2007
Who is who Magyarországon ?, Who Is Who Verlag 2003
főszerk: Glatz Ferenc A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 (3 kötet) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ 2003
Kalapis Zoltán Életrajzi kalauz – Ezer magyar biográfia a délszláv országokból (3 kötet) Újvidék, Forum Könyvkiadó 2003

Nagyobb magyar szaklexikonok listája szerkesztés

Az alábbi lista szakterületek szerint és azon belül időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyar nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonokat, lexikon-szerű enciklopédiákat.

Biológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Wolsky Sándor Biológiai lexikon Budapest, Franklin-Társulat é. n. [1943]
Dégen Imre Vízgazdálkodási lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1970
Hans Frey Az akvarista kislexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1970
szerk. Muraközy Tamás – Zánkai Géza – Szende Kálmán A modern biológia címszavakban Budapest, Natura 1974
főszerk. Straub F. Brunó Biológiai lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1975–1982
Mohay Jolán Genetika kislexikon Budapest, Natura Könyvkiadó Vállalat 1986
több szerző Környezetvédelmi lexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1993
Rod Preston-Mafham – Ken Preston-Mafham Kaktuszok képes lexikona Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1993
Sárkány Pál – Szinák János Nagy kutyalexikon Budapest, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó Kft. 1995
? Képes cicalexikon Budapest, Anno Kiadó 1999
Karen Duve, Thies Völker Híres állatok lexikona. A történelem, a klasszikus és mai mitológia, mesevilág, irodalom, film és televízió száztucatnyi állathíressége Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2003
Hans Kothe Gombalexikon Pécs, Alexandra Kiadó 2006
Kiss Marcell Nagy fenyő és örökzöld lexikon Kisújszállás, Pannon-Literatúra Kft. 2006
több szerző Akadémiai lexikonok – Környezetvédelem (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 2007
Szabó László Biológiai fogalmak Debrecen, Fonó 33 Bt. é. n. [2000-es évek?]
Ficzere Karolina Ifjúsági lexikon – Biológiai kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó 2010

Csillagászat, űrhajózás szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Lassovszky Károly – Réthly Antal Csillagászati és meteorológiai lexikon Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. é. n. [1943]
főszerk. Almár Iván Űrhajózási lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó – Zrínyi Katonai Kiadó 1981, 1984
Bartha Lajos – Marik Miklós – Balázs Béla Csillagászattörténet. Életrajzi lexikon A–Z Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete 1982
Ifj. Gazda IstvánMarik Miklós Csillagászattörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1982, 1986
szerk. Kisbán Gyula Csillagászati kislexikon Budapest, Fiesta Kft. – Saxum Kft. 1998
Bartha Lajos – Könnyű József – Pischné Könnyű Edina Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikonja Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Köre 2000 Csillagaszat.hu

Diplomatika, levéltártudomány szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Ember Győző Levéltári terminológiai lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1959

Elektronika, híradástechnika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Szabó György – Magyari Béla Rádiótechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1959
Magyari Béla Elektronikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
főszerk. Tuschák Róbert Elektrotechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
szerk. Magyari Béla Rádió minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
Nozdroviczky László Tv minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1974
szerk. Csabai Dániel Hangtechnikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1975
főszerk. Izsák Miklós Híradástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1976
dr. Ádám Sándor Népszerű elektronikai minilexikon Budapest, LSI Alkalmazástechnikai Szolgálat 1985
Karl-Heinz Rumpf Elektronikai alkatrészek kislexikonja Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1992
több szerző Elektrotechnikai kislexikon (2 kötet) Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1994

Ezoterika, misztika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Hans Biedermann A mágikus művészetek zseblexikona. Az ókortól a 19. századig Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1989
szerk. M. Thész Imre Túlvilági kislexikon Budapest, Új Nap Lap- és Könyvkiadó 1992
Mazács Júlia, R. Ritoók Adrienn Álomfejtők nagylexikona Budapest, Videopont Kiadó 1996
Andreas Baumgarten Álmoskönyv. Az álomfejtés lexikona Budapest, Helikon-Magyar könyvklub 1997
Nevill Drury A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona Budapest, Elektra 2002
Berente Ági Az álomfejtés kézikönyve A-Z. Mit jelentenek az álmok? Budapest, Vagabund Kiadó 2005

Fényképészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Fehér Rezső Amatőr fényképezők tankönyve és lexikona Budapest, Fehér és Tsa é. n. [1930-as évek]
szerk. Kleeberg Zoltán – Vigh Viktor Gyakorlati fotolexikon Budapest, Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Int. é. n. [1930-as évek]
több szerző Fotolexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1963
főszerk. Morvay György Új fotolexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1984

Filmművészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Castiglione Henrik – Székely Sándor Filmlexikon Budapest, magánkiadás 1941
szerk. Ábel Péter Film kislexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1964
szerk. Lajta Edit – Putnoky Istvánné – Ábel Péter Új filmlexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1973
szerk. Karcsai Kulcsár István Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben? Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum 1983
szerk. Csala Károly – Veress József Filmlexikon 1945-től napjainkig (2 kötet) Budapest, Totem Könyvkiadó 1994
Gelencsér Gábor Magyar filmesek a világban Budapest, Magyar Filmunió 1996
Gelencsér Gábor Magyar rendezők könyve Budapest, Magyar Filmintézet-Magyar Filmunió 1999
szerk. Veress József Magyar Filmlexikon (2 kötet) Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum 2005
Mudrák József – Deák Tamás Magyar hangosfilm lexikon 1931–1944 Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft. 2006
Fazekas Áron Filmhang lexikon Erdélyi Múzeum-Egyesület 2015

Filozófia, esztétika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Sándor Pál Filozófiai lexikon (6 kötet) Budapest, Faust Kiadás é. n. [1930-as évek]
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szikra Könyvkiadó 1955
szerk. Zoltai DénesSzerdahelyi István Esztétikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1972, bőv. 1979
Csibra István – Szerdahelyi István Esztétikai ABC Budapest, Kossuth Kiadó 1977, 1978
szerk. I. Sz. Kon Etikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1984
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szent István Társulat 2005
szerk. Nádori Attila Filozófia – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2016
Gerencsér Ferenc A filozófia háromezer éve Budapest, Tárogató Bt. é. n.

Fizika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Bálint LajosDávid GyulaHeinrich László Fizikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1976
szerk. Szilágyi Miklós Fizikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1977
Ifj. Gazda IstvánSain Márton Fizikatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1980

Földrajz szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Cholnoky Jenő Felfedezők lexikona Budapest, Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda é. n. [1930 körül]
szerk. Koch Ferenc – Petres László Földrajzi zseblexikon Budapest, Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó 1955
Csinády Gerő Érdemes magyar geográfusok a nagy földrajzi felfedezések (XV–XVII. sz.) korában Budapest 1958
főszerk. Kende István Fejlődő országok lexikona Budapest, Akadémiai Kiadó 1973
szerk. Dávid Gyula Földrajzi kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1976
szerk. Mészáros Miklós Geológiai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1983
Balázs Dénes Magyar utazók lexikona Budapest, Panoráma 1993
Tari Endre Földrajzi felfedezők Budapest, Junior Kiadó 1993
Veresegyházi Béla – Veresegyháziné Kovács Jolán A régi Magyarország vármegyéi és városai. Abc rendben – Régi magyar települések kislexikona Budapest, Anno Kiadó 1999
Kovács Zoltán Társadalomföldrajzi kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2001
Veresegyházi Béla Földrajzi felfedezések lexikona Budapest, Saxum Kiadó 2001
Bánosi GyörgyTörőcsik Attila Népek lexikona Budapest, Saxum Kiadó 2002
több szerző Világjárók Lexikona Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft. 2005
több szerző Országok lexikona A–Z Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó 2007
Tóth József – Trócsányi András Ki kicsoda a magyar geográfiában? Pécs, PTE 2009
Herczeg Béla Ifjúsági lexikon – Földrajzi kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó 2010
Jerzy Kwiatek Európa A-tól Z-ig Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft. 2012

Gasztronómia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Dittmayer Andor Gasterea. Szakácsművészeti lexikon Budapest, Franklin Társulat 1925
szerk. Csizmadia László Gasztronómiai lexikon Budapest, Mezőgazda Kiadó 1992
szerk. Varga Lászlóné, Loósz Vera Univerzális receptlexikon A-tól Z-ig Budapest, Esély Mozaik Kiadó & Holding Kft. 1998
Boruzs János – Boruzs Jánosné Borlexikon. Borral készült ételek receptjeivel Debrecen, Kheirón '97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2000
(fotózta): Bakai Gusztáv Nemzetközi és magyar sörlexikon Budapest, Aréna 2000 2004
Andrea Rausch – Brigitte Lotz Kis zöldfűszerlexikon. Termesztésük, ízük, felhasználásuk receptekkel Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2005
Anne Ilburg Kis sajtlexikon. Gyártásuk, származásuk, csoportosításuk, ízük Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2005
(szerk.) Illés Andrea Mártások kislexikona Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2006
Tobias Pehle – Birgit Andrich Tésztalexikon Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2007
Khaled Riahi – Tobias Pehle Koktél-lexikon. Csodás receptek és keverési technikák Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2008
Yara Hackstein – Beate Engelmann Salátalexikon. Hozzávalók – Felhasználásuk – Receptek Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2008
Roger Kimpel – Yara Hackstein A grillezés kislexikona. A legízletesebb rostonsültek a Föld minden tájáról Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2008
szerk. Balázs Éva Gasztronómiai lexikon (Larousse) Budapest, Geopen Könyvkiadó 2010

Genealógia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Nagy Iván Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal (12+1 kötet) Pest, Ráth Mór kiadása 1857–1868 MEK
Wertner Mór A középkori délszláv uralkodók genealogiai története Temesvár, Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó 1891 REAL-EOD
Wertner Mór Az Árpádok családi története Nagybecskerek, Pleitz Ferencz Pál Könyvnyomdája 1892 REAL-EOD
Kempelen Béla Magyar nemes családok (11 kötet) Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1911–1932 Arcanum
Kempelen Béla Magyar főrangú családok Budapest, Szerzői kiadás 1931 REAL-EOD
Kempelen Béla Magyar zsidó és zsidóeredetű családok (3 kötet) Budapest, Szerzői kiadás 1937–1939
Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája (5 kötet) Budapest, Natura–Tellér Kft.–Heraldika 1990–1999

Hadtudomány, rendőrség szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Mihályfalvy J. Csendőr-lexikon Budapest, Légrády-Testvérek 1899
Rédey Miklós – Laky Imre Rendőrségi lexicon Budapest, Stephaneum 1903 MEK
Ruzsin Ferenc Légvédelmi lexikon Eger, Egri Nyomda Rt. 1937
szerk. Zachár Sándor Katonai zseb-lexikon Budapest, Attila-nyomda Rt. 1939
A nagy háború kis lexikona. Az Ujság mindent tudok évkönyve Budapest, Forrás Nyomdai Műintézet 1942
több szerző Haditechnikai kislexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1971, 1976
Babos Antal – Bojtás Antal – Csipes János Katonai lexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1985
Plavecz Tamás – Plavecz Nándor Japán és kínai harcművészetek kislexikona Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat 1988
Ács Tibor – Balogh Gyula – Bencze László Honvédelmi miniszterek 1848–1994 Budapest, Zrínyi Kiadó 1994
több szerző Hadtudományi lexikon (2 kötet) Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság 1995
több szerző Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó 1996 Arcanum
több szerző Magyarország az első világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó 2000
Szakály Sándor A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Lexikon és adattár Budapest, Ister Kiadó 2001
Werner Lind Nagy harcművészeti lexikon Budapest, Libruna Kft. 2004
Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs Háborúk lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2007

Helytörténet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Peretsényi Nagy László Arad vármegyének írói és tudóssai 1818-edik esztendeig
kéziratban (19. sz.)
Kazinczy Ferenc Arad vármegyei írók 1586–1822
kéziratban (19. sz.)
Soltész János A sárospataki főiskola tanárainak életrajza Sárospatak 1864
Zelliger Alajos Esztergom vármegyei írók, vagyis Esztergom városában és vármegyében született, vagy működött írók koszorúja Budapest 1888
Récsey Viktor Vasmegyei írók Sopron 1888[36]
Borovszky Samu Debreczeni írók és tanárok ? 1898
Ádám Gerzson Nagykőrösi Athenás Nagykőrös 1904
Kovács Zsigmond[37] Kassai írók a mohácsi vésztől máig Kassa 1907 [40]
Guthi Imre Fővárosi almanach lexikon és útmutató 1910–1912 Budapest 1912
Hell Lajos Budapest képes lexikona. Kézikönyv Budapest összes tudnivalóiról Budapest 1913
szerk. Osvát Kálmán Erdélyi lexikon Nagyvárad, Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó Rt. 1928
Hortobágyi Ágoston Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Kaposvár 1928
Damó Jenő Ki Kicsoda? Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja A „Lexika” kiadóvállalat kiadása, Temesvár–Arad 1931
(szerk.) Lederer Ottó A 100 éves Újpest története. Újpest–rákospalotai lexikon Budapest, Negyedi Szabó Béláné Kiadása 1936
Hell Lajos Budapest képes lexicona Budapest, Akadémiai Kiadó 1939 MEK
(szerk.) Molnár Olga Budapest székesfőváros statisztikai lexikonja Budapest, Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala 1940
Sági Ernő Balatoni kis lexikon. A balatoni könyv és balatoni címtár melléklete. Budapest 1940
Pataki József Megyénk (Tolna m.) történelmi kiválóságainak rövid jegyzéke Szekszárd 1958
Frisnyák Sándor Borsodi földrajzírók a XVI–XIX. században Miskolc 1959
(szerk.) Puruczki Béla – Fancsali Petronella – Novák Tamásné Az utcák őrzik emléküket Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1963
Kovacsics József Veszprém megye helytörténeti lexikona (2 kötet) Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság 1964–1988
Dr. Váry István – Heltai Nándor Kecskemét jelesei. Életrajzi adatok Kecskemét, Kecskemét Város Tanácsa 1968
több szerző Józsefvárosi lexikon Budapest, MSZMP VIII. Kerületi Bizottsága – Fővárosi Tanács VIII. Kerületi Tanácsa 1970
több szerző Budapest lexikon (2. kiad 2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1973, bőv. 1993
szerk. Bíró József Hódmezővásárhely jelesei Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Városi Tanácsa 1974
szerk. Antalffy György A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona Szeged 1987
Praznovszky Mihály Nógrádi Mikszáth-lexikon. 1. rész, Személyek. 2. rész, Helyszínek. Salgótarján, Mikszáth Kiadó 1991
Forró Katalin Váci pantheon Vác, Váci Grafikai Műhely 1992
Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi Ilona Kecskeméti életrajzi lexikon Kecskemét, Kecskeméti Lapok Kft.–Kecskemét Monográfia Szerkesztősége 1992
szerk. Gyimesi Endre Zalai életrajzi kislexikon Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés 1994
Somogyi Lajos Vecsési életrajzi lexikon és eseménynaptár 1786–1995 DZL-Kiadó, n. a. 1995
szerk. Grósz Mihály Csabai életrajzok k. n., Békéscsaba 1995 oslovma.hu
Bánáti Tibor (sajtó alá rend. Karlovitz Margit, Kőhegyi Mihály, Merk Zsuzsa) Bajai arcképcsarnok Baja, Türr István Múzeum 1996
Veszprém megyei életrajzi lexikon Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1998
főszerk. Dlusztus Imre Szegedi ki kicsoda? 1998-99 Szeged, Délmagyarország Kft. 1999
szerk. Rikli Ferenc, Gerócs Barbara, Rab László Kanizsai Enciklopédia[38] [Nagykanizsa?], B. Z. Lapkiadó Kft. 1999
Tököly Gábor Ki kicsoda Rozsnyón Somorja, Méry Ratio 1999
(szerk.) Bodrik Sándor Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig Mezőtúr, Magánkiadás 1999
szerk. Solymár Judit – Kovács Lajos Dorogi lexikon A–Zs Dorog, Dorog Város Önkormányzata 2000, bőv. 2008
Nagy József – Mester Péter – Romvári Gáborné Békési életrajzi kislexikon – a reformáció korától a XX. század végéig Békés, Békési Városvédő és Szépítő Egyesület kiadása 2001
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon (2 kötet) Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2001
szerk. Fehér József Sátoraljaújhely lexikona Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság 2001
szerk. Keresztyén Balázs Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon Budapest-Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó 2001
szerk. Kőszegfalvi Ferenc és Borus Gábor Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon Szeged, Bába Kiadó, 2002
szerk. B. Jánosi Gyöngyi A jászsági képzőművészek arcképcsarnoka Jászberény, Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2002
szerk. biz. elnöke Sipos Lajos, főszerk. Hirmann László Újpest lexikon Újpest, Újpest Önkormányzata–Kossuth Kiadó 2002
Bura László A második évszázad (1904-2004). A szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona Csíkszereda 2003
Miklós József Csíki lexikon Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó 2004
szerk. Hadrovics László Moson Megyei életrajzi lexikon[39] Mosonmagyaróvár, Huszár Gál Varosi Könyvtár 2006 hgkmovar.hu
Dupka György A magyar irodalom Kárpátaljai Lexikona h. n., Ukrajnai Magyar Krónika 2007
Tilhof Endre Devecseri életrajzi lexikon Devecser, Devecser Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár 2007
szerk. Feitl István A főváros élén – Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950 Budapest, Napvilág Kiadó 2008
Dobrossy István – Eszenyi Miklós – Zahuczky László Miskolci életrajzi lexikon Miskolc, BAZ Megyei Levéltárért Alapítvány–Miskolc Megyei Jogú Város 2008
Lábadi Károly Drávaszög lexikon Budapest, Timp Kiadó 2008
gyűjt. és összeáll. Kertész Károly Tapolcai életrajzi lexikon Tapolca, Tapolcai Városszépítő Egyesület 2009
Bényei József Debreceni irodalmi lexikon Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó 2009
Filipszky István – Grósz András Budaörs lexikon Budaörs, Budaörs Város Önkormányzata 2009
szerk. Fodor Béla Zuglói Lexikon Budapest, Herminamező Polgári Köre 2009
Varga Béla Veszprém város lexikona Veszprém, magánkiadás 2009
Hódi Sándor – Hódi Éva Vajdasági magyar ki kicsoda 2010 Ada, Széchenyi István Stratégiakutató Intézet 2010
szerk. Romváry Ferenc Pécs Lexikon (2 kötet) Pécs, Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft. 2010
szerk. Pappné Beke Judit – Kocsondiné Eisenkorb Györgyi – Márkus Rita Keszthelyi életrajzi lexikon Keszthely, Keszthely Város Önkormányzata 2010
Kadlecovits Géza Újpesti utcanévlexikon Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület 2012
szerk. Bodrits István, Zombori István Szegedi ki kicsoda? 2014 Szeged, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány Szeged 2014
Kernné Magda Irén Híres paksi elődeink. Életrajzi gyűjtemény Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár 2014
Ligetfalvi György, Majkó Zsuzsanna Városliget lexikon Budapest, Városháza kiadás 2017
Zuglóiak – életrajzi lexikon Budapest, ? 2020

Irodalom szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Bod Péter Magyar Athenas Nagyszeben 1766 REAL-EOD
Ferenczy Jakab, Danielik János Magyar írók. Életrajzgyűjtemény (2 kötet) Pest 1856–1858 REAL-EOD
nem ismert Magyar írók arczképei és életrajzai (1 kötetnél félbemaradt) Pest 1858 Google Books
Moenich Károly, Vutkovich Sándor Magyar irók névtára Pozsony 1876 Google Books
Szinnyei József Magyar írók élete és munkái (14 kötet) Budapest 1891–1914 MEK
Mokos Gyula Iróink életéhez Budapest 1907
Tóth Béla Szálló igék lexikona Budapest, Franklin-Társulat 1906
Schlandt Heinrich Magyar-német Közmondások Lexikona Brassó, E. Kerschner kiadása 1913
Gulyás Pál Magyar életrajzi lexikon[40] Budapest, Lantos Rt. 1925–1929
szerk. Ványi Ferenc Magyar irodalmi lexikon Budapest, "Studium" kiadása 1926
szerk. Benedek Marcell Irodalmi lexikon Budapest, Győző Andor Kiadása 1927
(szerk.) Dézsi Lajos Világirodalmi lexikon (3 kötet) Budapest, Studium (hasonmásban 2001–2002, Kassák) 1931–1933
Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái – új sorozat Budapest 1939–1944[41]
szerk. Révay József Hungária irodalmi lexikon Budapest, Hungária Kiadó 1947
Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1956
főszerk.: Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon (3 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1963–1965
(szerk.) Köpeczi Béla – Pók Lajos A XX. század külföldi írói Budapest, Gondolat Kiadó 1968
főszerk.: Király IstvánSzerdahelyi István Világirodalmi lexikon (19 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1970–1996
főszerk.: Balogh Edgár, Dávid Gyula Romániai magyar irodalmi lexikon (6 kötet) Bukarest, Kriterion; Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület 1981–2010 Lexikon.kriterion.ro Archiválva 2019. január 28-i dátummal a Wayback Machine-ben
szerk. Fazekas István Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988 Budapest, Magvető Kiadó 1989
Székelyné Sipos Klára – Botosné Koscsó Ilona Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban Debrecen, Csokonai Kiadóvállalat 1991
Borbándi Gyula Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia Budapest, Hitel Lap-, Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. 1992 MEK
Sz. Debreczeni Kornélia Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése Budapest 1992
Borbély Sándor Kik írtak a gyerekeknek. A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-tól Z-ig Budapest, Junior Kiadó 1996
szerk. Kelecsényi László Középiskolai irodalmi lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 1997
Tótfalusi István Irodalmi alakok lexikona Budapest, Anno Kiadó 1998
Tótfalusi István Ki kicsoda Shakespeare műveiben Budapest, Anno Kiadó é. n. [1990-es évek]
több szerző Kortárs magyar írók 1945–1997 (2 kötet) Budapest, Enciklopédia Kiadó 1998–2008 MEK
Nagy Csaba Magyar emigráns irodalmi lexikon Budapest, Argumentum – Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ 2000
Széplaki György Ki? Mi? Hol? Magyar elbeszélő és drámai művek lexikona középiskolások számára Budapest, Corvina Kiadó 2000
főszerk.: Péter László Új magyar irodalmi lexikon (3 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 2000
Hegedűs Sándor Cigány irodalmi kislexikon Piliscsaba, Konsept-H Kiadó 2000
szerk. K. Jakab AntalViant Katalin Irodalmi Nobel-díjasok lexikona Budapest, Saxum Kiadó 2002?
szerk.: Fónod Zoltán A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918–2004 Pozsony, Madách-Posonium 2004 MEK
Urbán Péter Ki írta – Irodalmi művek névlexikona Budapest, Anno Kiadó 2004
főszerk.: Szabó Zsolt Irodalmi lexikon Budapest, Pannon-Literatúra Kft. 2005
szerk. Nádori AttilaReményi József Tamás Magyar irodalom – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2014
Hattinger-Klebasko Gábor A magyarországi nemzetiségi költők és írók lexikonja Komlóska-Biatorbágy, k. n. 2016
Gerold László Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014) Újvidék, Forum Könyvkiadó 2017
Barta Klára – Farkas Andrea – Kis Zsuzsanna Irodalmi fogalomtár A–Z Budapest, Könyvkuckó Kiadó é. n.
szerk. Gerencsér Ferenc Ki írta? – Művek és szerzői a magyar és világirodalomból Budapest, Tárogató Bt. é. n.
szerk. Csiffáry Tamás Világirodalmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó Kft. é. n.
Csiffáry Tamás Magyar irodalmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó é. n.

Játékok szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Játéklexikon Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1984
(szerk.) Garaminé Goldstein Edit Rejtvényfejtők Nagy Lexikona (3 kötet) Budapest, Magyar Világ Kiadó 1992–1994
főszerk. Berend Mihály Kártyalexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1993, 2008
(szerk.) Boruzsné Jacsmenik Erika Rejtvényfejtők és -készítők lexikona (2 kötet) Budapest, Esély Könyvklub Kft. 1997
(szerk.) Garaminé Goldstein Edit Rejtvényfejtők Új Nagy Lexikona (2 kötet) Budapest, Kossuth Kiadó Rt. 2000

Jog, államtudomány szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Madarassy Pál A bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok lexikona (3 kötet) Budapest, Athenaeum kiadása 1893
szerk. Hegedüs János Anyakönyvi lexikon Nagy-Becskerek, Pleitz Ferenc Pál kiadása 1897
szerk. Márkus Dezső Magyar jogi lexikon (6 kötet)[42] Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898–1906
szerk. Barazsu Endre Telekkönyvi lexikon (3 kötet) Nagybánya, Nánásy István kiadása 1909–1910
szerk. Gryneusz György – Huszár Pál Egyenesadók lexikona (3 kötet) Budapest–Szentgotthárd, Grill–Wellisch kiadás 1912
szerk. Szepesi Mihály A törvénykezési illetékekről szóló törvény kézi lexikona Budapest, Politzer Zsigmond kiadása 1918
több szerző Közigazgatási kis lexikon Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 1929
Szondy Viktor – Jónás Endre Diplomáciai lexikon Budapest, Kulcsár Andor Könyvnyomdája 1947
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai 1959
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai; 2. átdolg. kiad 1967
több szerző Állam- és jogtudományi enciklopédia[5] (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1980
Gyalay Mihály Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1723-1918 között; továbbá a későbbi államkeretekbe osztott területek részletes adataival kiegészítve, általában 1989-ig[43] Budapest, k. n. 1989
főszerk. Kiss Elemér Magyar Közigazgatási Lexikon 1996 Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1997
szerk. Lamm Vanda – Preschka Vilmos Jogi lexikon Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 1999
szerk. Bába Iván – Sáringer János Diplomáciai Lexikon – A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve Budapest, Éghajlat Könyvkiadó Kft. 2018 REAL-MTAK
Új diplomáciai lexikon – A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve (2 kötet) Budapest, Kairosz Kiadó 2021

Kémia, vegyipar szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Koós Gábor Az áruisme kis lexikona Pozsony – Budapest, Staffel Károly kiadása 1899
Rácz Lajos Gyakorlati áruismeret és vegyészeti árúk kézi lexikonja Budapest, szerző kiadása 1927
Lentz Nándor Fotovegyszer lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1957, 1960, 1962
dr. Hermann Römpp Vegyészeti lexikon (3 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1961
szerk. Kiss Béla Műanyag- és gumiipari kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
szerk. Jerzy Chodkowski Kis kémiai szótár Budapest, Gondolat Kiadó 1972
Erhard Ühlein Römpp kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
Futó László Vegyiszál minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1974
több szerző Analitikai kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1978
szerk. Felszeghy Ödön Kémiai kislexikon (2 kötet) Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1980
Balázs Lóránt – Hronszky Imre – Sain Márton Kémiatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó 1981
több szerző Römpp Vegyészeti Lexikon (4 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1981–1984
Farkas Ferenc Műanyagipari környezetvédelmi lexikon Budapest, G-mentor Kft. 2002

Képzőművészet, építészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk.: Szendrei János – Szentiványi Gyula Magyar Képzőművészek lexikona (az 1. kötetnél félbemaradt)[44] Budapest, Endrényi I. kiadása 1915 Arcanum
Kun Imre Művészeti szótár Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1920
több szerző Művészeti lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor Kiadása 1926; bőv. 1935
n. a. Művészeti kis lexikon Budapest, Vasárnapi Könyv kiadás 1930
(szerk.) Almási Balogh Lóránt–Ányos Laci–Dr. Bacsó Jenő Magyar művészeti lexikon Budapest, Nemesvári Ernő kiadás 1936
Bojár Iván Építéstörténeti villámlexikon Budapest, Különlenyomat az Építőipari és Műszaki kézikönyv 1948. évi VII. kötetéből 1948
több szerző Művészettörténeti ABC Budapest, Terra Kiadó 1961
több szerző Művészeti lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1965–1968
(szerk.) Lajta Edit Művészeti kislexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1973
Fernand Hazan A modern festészet lexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1974
Baskainé Dienes Klára Művészeti témák kislexikona Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat 1977
szerk. Kubinszky Mihály Modern építészeti lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1978
Jutta Seibert – Körber Ágnes A keresztény művészet lexikona Budapest, Corvina Könyvkiadó 1986
Seregélyi György Magyar festők és grafikusok adattára. Életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festő- és grafikusművészekről Szeged 1988
(szerk.) Turai Hedvig – Falus János Művészlexikon (4 kötet) Budapest, Corvina Kiadó 1994
Judith Miller–Martin Miller Antikvitások Miller-féle zseblexikona Budapest, Láng Kiadó 1995
Dr. Nagy Zoltán Művészeti kislexikon Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. 1997
Dr. Szabó Ákos – Kállai Tibor Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona (2 kötet) Nyíregyháza, Magánkiadás 1997
Kisbán Gyula Művészeti kislexikon Fiesta-Saxum 1998
Katona Imre Porcelánlexikon Budapest, Gesta Könyvkiadó 1999
szerk. Keszthelyi Katalin, Laczkó Ibolya A magyar kerámiaművészet I. kötet Budapest, Magyar Kerámikusok Társasága 1999
több szerző Kortárs magyar művészeti lexikon (3 kötet) Budapest, Enciklopédia Kiadó 1999–2001
szerk. Végh János Középiskolai művészeti lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2000
főszerk. Körber Ágnes Magyar Művészeti Kislexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2002
Kiss Éva Bútorművészeti lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 2005
Művészeti kislexikon Budapest, Corvina Kiadó 2006
Balázs-Arth Valéria Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon Budapest, Timp Kiadó Kft. 2007
(szerk.) Fajcsák Gyöngyi Keleti művészeti lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2007
Gyöngy Kálmán Magyar karikaturisták adat- és szignótára Budapest, Ábra Kkt. 2008 [41]
Fábián Sándor A világ szobrászainak lexikona Mkerámia Kft., Budapest 2008
több szerző Festészet A-tól Z-ig Pécs, Alexandra Kiadó 2008
Gerencsér Ferenc Művészettörténeti lexikon diákoknak Pécs, Puedlo Kiadó é. n. [2000-es évek]
? Ki kicsoda a művészetben? Budapest, Laude Kiadó é. n. [2000-es évek]
szerk. Salamon Nándor Kisalföldi művészeti lexikon Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó 2012
Takács Gábor Műgyűjtők Magyarországon a 18. század végétől a 21. század elejéig Budapest, Kieselbach Galéria 2012
szerk. Nádori Attila Művészeti stílusok – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2014 b
Ruzsa György Az ikonfestészet lexikona Budapest, Corvina Kiadó 2014

Kommunikáció- és médiatudomány szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Bodrits István – Viczián János Ki kicsoda a hírközlésben? Szekszárd, Babits Kiadó 1993

Könnyűipar szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Biró Miklós – Kertész Árpád – Novák László Nyomdászati lexikon Budapest, Biró Miklós kiadása 1936 MEK
Nagy Mihály – Bak Lóránt Textil ABC. Textil fogalmak – népszerűen H. n., Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 1969
szerk. Vermes Lászlóné – Schmél Ferenc – Vermes László Bőr- és cipőipari minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1975
Bakódi Kálmán – Murlasits Gyula Műbőrők minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1983
Páris Lászlóné Ragasztáschnikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1983
több szerző Papíripari szaklexikon H. n., Papír-press Egyesülés 2003

Könyvkiadás, könyvtártan szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Szolnoki Ernő Bibliográfiai lexikon Vörösváry Kiadóvállalat, Budapest 1943
Zala Imre Könyv A-Z. A könyvkereskedelem kislexikona Budapest, Tankönyvkiadó 1973 MEK
Vértesy Miklós Könyvtárosok kislexikona Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó 1987
Kiss József – Jakab Sára Ki kicsoda a magyar könyvszakmában Budapest, Kiss József Könyvkiadó Kft. 2005
Kicsi Sándor András Magyar könyvlexikon Budapest, Kiss József Könyvkiadó Kft. 2006

Közgazdaság, pénzügy szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Halász SándorMandelló Gyula Közgazdasági lexikon (3 kötet) Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898–1901
Czakó Emil és Gara Zoltán Kis kereskedelmi lexikon Budapest, Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése, 1906
Móczár Elemér Nyugdíjlexikon Budapest, Rózsavölgyi és Társa Könyv- és Zeneműkereskedés Bizománya 1913
szerk. Gerő László, Dr. Bud János, Dr. Czettler Jenő, Szterényi József báró, Dr. Korányi Frigyes báró, Dr. Fodor Ferenc, és Dr. Teleki Pál Közgazdasági enciklopédia[5] (4 kötet) Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1929
szerk. Schack Béla Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona (4 kötet) Budapest, Révai Testvérek 1929–1931
Heller Farkas Közgazdasági lexikon Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1937
Kiszely János Kis közgazdasági enciklopédia[5] Budapest, Magánkiadás é. n. [1930-as évek]
Major Róbert A világgazdaság kis enciklopédiája[5] Budapest, Renaissance Kiadás 1941
Mészárovits Tibor A könyvvitel és az organizáció kis lexikona Budapest, Renaissance Kiadás 1943
szerk. G. A. Kozlov – Sz. P. Pervusina – V. A. Abramov – A. M. Alekszejev Közgazdasági kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1960
Wilcsek Jenő – Fogaras István – Tiszai István Vállalatgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1966
szerk. Földes István Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1966
Muraközy Tamás – Varga Lajos – Nagy Lajos Közgazdasági ABC mezőgazdáknak Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó 1967
szerk. Kozma Ferenc – Mátyás Antal – Morva Tamás – Gyenis János – Pongrácz László Közgazdasági kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1968
szerk. Muraközy Tamás – Zátkai Ferenc Közgazdasági ABC Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1973
Botka Zoltán – Fekete Sándor – Flór Ferencz – Horváth Sándor – Popper László – Rózsa József Gazdasági fogalmak magyarázata munkahelyi vezetők részére Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1973
szerk. Virizlay Gyula – Donáth Béla – Kabos Ernő – Kohári József Szakszervezeti Kislexikon Budapest, Táncsics Könyvkiadó 1975
szerk. Berettyán László – Buda István – Nagy László – Rókusfalvy Pál Munkaügyi kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1976
szerk. Berényi József – Gyenis János Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1976
Varsádi Zsuzsa – Sipos Aladár – Sebestyén Gyuláné A politikai gazdaságtan kisszótára Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1981
Wiesel Iván – Varsádi Zsuzsa – Sebestyén Gyuláné Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1983
szerk. Wiesel Iván – Varsádi Zsuzsa Világgazdasági kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1984
szerk. Bácskai Tamás Pénzügyi és Kereskedelmi Enciklopédia[5] Budapest, Novotrade Rt. 1988
több szerző Ki kicsoda a magyar szövetkezeti mozgalomban. Életrajzi lexikon a magyar szövetkezeti mozgalom résztvevő személyiségekről Budapest, Kossuth Kiadó 1989
szerk. Brüll Mária Gazdasági-pénzügyi kislexikon Budapest, Szakmai Továbbképző és Átképző Vállalat é. n. [1990-es évek?]
több szerző Magyar adólexikon A–Z Budapest, Novorg 1995
szerk. Huszár Péter Gazdasági és pénzügyi kislexikon 1996–1997 Budapest, VéHáeS Kft. 1997?
Lenkei Gábor 1000 szó a pénzről Budapest, Kávé Kiadó 1999
Czékus Mihály Tőzsdelexikon Budapest, Szukits Könyvkiadó 2004

Közlekedés szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Morva Rezső Automobilvezetők lexikona Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. 1918
szerk. Dr. Csécsy József – Vécsey Leó Autólexikon Budapest, Frommer József kiadása 1928
Dömök István A vitorlázás alapismeretei. Vitorlás-lexikon Budapest, Sport Lap- és Könyvkiadó 1957
főszerk. Urbán Lajos Vasúti lexikon (3 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1984–1991
Buna Béla – Emőd István – Deák János Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1985
Székely Tamás Vitorlás kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1990
szerk. Szabó József Repülési lexikon (2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1991
Debreczeni Katalin Vasúti környezetvédelmi lexikon A-tól Z-ig Budapest, MÁV Zrt. 2006

Matematika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Farkas Miklós – Csébfalvy Károly – Kósa András Matematikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1972, 1978
Sain Márton Matematikatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó; (2. kiad: Typotex) 1974, 1993
több szerző Matematikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1983
szerk. Oláh Judit Matematikai zseblexikon Budapest, Akadémiai Kiadó–Typotex 1992
Dezső Ágnes – Édes Zoltán – Sárkány Péter Középiskolai matematikai lexikon Budapest, Corvina Kiadó 1997

Meteorológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Simon Antal Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja Budapest, Országos Meteorológiai Szolgálat 2004

Mezőgazdaság, kertészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Bezerédi Adorján és Szilassy Zoltán Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Légrády Testvérek 1905–1906
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1920
(szerk.) Mille Géza Gyakorlati gazdalexikon (2 kötet) Budapest, Sylvester-Nyomda 1927
(szerk.) Gratz Ottó Tejgazdasági lexikon Budapest 1940
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1958
több szerző Kertészeti lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1963 Tuja.hu
több szerző Erdészeti – vadászati – faipari lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1964
Horn Artúr Állattenyésztési lexikon 1976
Szűcs Lajos A növénykedvelő kislexikona Budapest, Gondolat Kiadó 1977
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet) Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1982
szerk. Burján Ambrus – Fébó László Agrárökonómiai kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1985
n. a. Tonnások klubja. 8 tonna vagy annál nagyobb kukorica-termésátlagot elért IKR-taggazdaságok klubja[45] Bábolna, Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát kiadása 1987
szerk.: Für Lajos – Pintér János Magyar agrártörténeti életrajzok (3 kötet) Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1987–1989
szerk. Gallyas Csaba – Sárossy Istvánné Mezőgazdasági kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1989
szerk. Balogh Margit Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? (2 kötet) Szekszárd, Babits Kiadó 1997
Nico Vermeulen Szobanövények enciklopédiája Budapest, Gabo Könyvkiadó 2002
Herman Hackstein – Wota Wehmeyer Vízi kertek lexikona. Szép tervek és szakszerű beültetés Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2007
Herman Hackstein – Wota Wehmeyer Sziklakertek lexikona. A sikeres építés és növénytelepítés útmutatója Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2007
Andrea Rausch Évelő növények kislexikona. Eredet, élőhely, ültetés, gondozás Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2007
Wota Wehmeyer – Hermann Hackstein Balkon- és terasznövények lexikona. Edénykertek stílusosan Budapest, M-Érték Kiadó Kft. 2008
Ábel Győző Kaktuszok kislexikona. A legismertebb kaktuszfajok bemutatása, gondozása és szaporítása Budapest, Vagabund Kiadó 2009

Muzeológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Élesztős LászlóViga GyulaBodó Sándor Magyar múzeumi arcképcsarnok Budapest, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó 2002

Műalkotások, irodalmi művek szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Tótfalusi István Irodalmi alakok lexikona Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2. kiad.: Anno Kiadó) 1992, 1998
Tótfalusi István Ki kicsoda Shakespeare világában Budapest, Móra Könyvkiadó 1994
Széplaki György Ki? Mi? Hol? Magyar elbeszélő és drámai művek lexikona a középiskolások számára Budapest, Corvina 2000
Robert Foster Tolkien enciklopédia A-tól Z-ig Szeged, Szukits 2002
Hadnagy Róbert – Molnár Gabriella Agatha Christie krimikalauz, avagy Gyilkosságok ABC-ben Budapest, Európa Kiadó 2004, 2011
több szerző Művek lexikona (3 kötet) Budapest, Magyar Nagylexikon kiadása 2008

Művelődéstörténet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Kállay István – Zsámbéki László Magyar művelődéstörténeti kislexikon Budapest, Könyvértékesítő Vállalat 1986
szerk. Adamik Lajos – Zirkuli Péter Jelképtár Budapest, Helikon Kiadó 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2010
Kicsi Sándor AndrásMagyar László András Hetes lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2002
főszerk.: Kőszeghy Péter Magyar művelődéstörténeti lexikon (13 kötet + 1 mutatók) Budapest, Balassi Kiadó 2003–2014 MTA
Bethsabée Blumel – Michel Guillemot Szimbólumok lexikon Saxum 2009

Néprajz szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
több szerző Magyar néprajzi lexikon (5 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1982 MEK

Numizmatika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Soós Ferenc Magyar numizmatikusok panteonja Budapest, Argumentum – Magyar Éremgyűjtők Egyesülete – Magyar Numizmatikai Társulat 2010

Nyelvészet szerkesztés

Speciális nyelvészeti lexikonnak számítanak a betűrendes szótárak. Ezek felsorolására nagy számuk miatt itt nem nyílik lehetőség.

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Bárdosi Vilmos – Karakai Imre A francia nyelv lexikona Budapest, Corvina Könyvkiadó 1996
Kovács János – Lázár A. Péter – Marion Merrick A–Z angol nyelvtan. Lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 2002
Ádám Péter Francia–magyar kulturális szótár Budapest, Corvina Kiadó Kft. 2005

Orvostudomány szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Ziffer Károly Népszerű orvosi tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről (2 kötet) Budapest, Mehner Vilmos kiadása 1881
Kazay Endre Gyógyszerészi lexikon (4 kötet) Nagybánya, Molnár Mihály kiadása 1900
Vincze Jenő Betegségek és gyógyításuk. Egészségügyi kislexikon Budapest, Élet és Egészség Kiadás é. n. [1940-es évek ?]
szerk. Kovács György Orvos a családban (5 kötet)[46] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság é. n. [1940-es évek ?]
nincs feltüntetve Az egészség lexikona h. n., k. n. é. n. [1940-es évek ?]
Réti Endre Nagy magyar orvosok Budapest 1959
szerk. Jellinek Harry Egészségügyi ABC Budapest, Medicina Könyvkiadó 1967, 1970, 1974, 1985
főszerk. Hollán Zsuzsa Orvosi lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1967–1973
több szerző Új egészségügyi ABC Budapest, Medicina Kiadó 1990
Fekete János Alkohológiai kislexikon H. n., Országos Alkohológiai Intézet – Nemzeti Egészségvédelmi Intézet – Alkoholizmus Elleni Bizottság é. n. [1990-es évek]
Ernst Meyer-Carnberg Természetgyógyászati kislexikon Budapest, Tulipán Kiadó é. n. [1990-es évek]
Roberta Altman – Michael J. Sarg A rákbetegségek lexikona Budapest, Corvina Kiadó 1996
(szerk.) Urr Géza Természetgyógyászati kislexikon Nyíregyháza, Black & White Kiadó 2001
Gergely András Jeles magyar zsidó orvosok lexikona Budapest, Makkabi Kiadó Kft. 2001
Kapronczay Károly Magyar orvoséletrajzi lexikon Budapest, Mundus Kiadó 2004
Dr. Stephen Amiel Orvosi lexikon a családnak (2 kötet) Budapest, Excalibur Könyvkiadó 2004
Anne Iburg Természetes gyógyszerek kis lexikona Budapest, Mérték Kiadó Kft. 2005
Werner Bartens Orvosi tévhitek lexikona Budapest, Partvonal Könyvkiadó 2006
Biczó Zalán Győri Orvoséletrajzi Lexikon I. kötet. A kezdetektől 1945-ig Győr, ? 2006
ifj. dr. Horváth László Kutyabetegségek lexikona Budapest, Arión Kiadó 2009
Új Egészségügyi Lexikon Pécs, Alexandra Kiadó é. n. [2000-es évek]

Pedagógia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Verédy Károly Paedagogiai encyclopaedia[5] Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1886
szerk. Novák GyulaSzabó Károly Az írás-olvasási módszerek lexikona (az 1. kötetnél félbemaradt)[47] Veszprém, Pósa E. kiadása 1911
szerk. Kőrösi Henrik Az elemi népoktatás enciklopédiája[5] (3 kötet) Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1911–1915
Baumgartner Alajos A budapesti I. kerületi M. Kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium (Főgimn.) összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona Budapest, A Budai Könyvnyomda Kiadása 1927
szerk.: Bene Lajos Magyar tanítók lexikona Budapest, Magánkiadás é. n. [1930-as évek?]
szerk.: Fináczy ErnőKornis GyulaKemény Ferenc Magyar pedagógiai lexikon (2 kötet) Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 1934
főszerk. Nagy Sándor Pedagógiai lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1976–1979
szerk. D. Mónus Erzsébet – Pék András – Erdős Endre Ifjúsági kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1983
szerk. Hargitai György Felnőttoktatási kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1987
főszerk.: Báthory ZoltánFalus Iván Pedagógiai lexikon (3+1 kötet) Budapest, Keraban Könyvkiadó 1997
Báthory ZoltánFalus Iván Pedagógiai ki kicsoda 1997 Budapest, Keraban Könyvkiadó 1997
szerk. Mezei Zsolt – Tungli Gyula – Mészárosné Stenger Katalin Pápai pedagógus lexikon Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság 1997
szerk. Mesterházi Zsuzsa Gyógypedagógiai lexikon Budapest, ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 2001
több szerző Pedagógus arcképcsarnok (2022-ig 20 kötet) Budapest, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2002– kspe.hu
több szerző Felnőttoktatási és -képzési lexikon A–Z Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság–OKI Kiadó–Szaktudás Kiadó Ház 2002
Körmendi Géza A tatai gimnázium névtára 1765-2007 Budapest, Argumentum Kiadó 2007
(szerk.) Radosiczky Imre Ki kicsoda a magyar a magyar oktatásban. Felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés és nyelviskolák (3 kötet) Budapest, DFT-Hungária Kft. 2007

Politológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Vikár Béla – Zboray Miklós – Bethlen Oszkár – Csuday Jenő – Földes Arthur Politikai és parlamenti lexikon (a Politikai Magyarország című sorozat IV. kötetében) Budapest, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat 1914
T. Boros László Magyar Politikai Lexikon (1914–1929) – Politikai Magyarország Budapest, Magyar Politikai Lexikon Kiadóvállalat é. n. [1929]
T. Boros László Magyar Politikai Lexikon (1929–1935) – Politikai Magyarország Budapest, Magyar Politikai Lexikon Kiadóvállalat é. n. [1935]
szerk. Erdős Ferenc, Burget Lajos Politikai kislexikon Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 1966
A Politikai Vitakör Kislexikona Budapest, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya 1974
szerk. Kardos JózsefSimándi Irén Európai politikai rendszerek Budapest, Osiris Kiadó Kft. 1990
Borbándi Gyula Magyar politikai pályaképek 1938–1948 Budapest, Európa Kiadó 1997
szerk. Kasza Sándor – Licskó György Polgármesterek Magyarországon 1990–2002 között. A települések vezetőinek életrajzi adattára Budapest, CEBA Kiadó 2001
szerk. Tóth Magdolna A Magyar Országgyűlés elnökei 1848–2002 Budapest, Argumentum Kiadó 2002
szerk. Stemler Gyula Magyar miniszterelnökök 1848–2002 Budapest, Kossuth Kiadó 2003
több szerző Polgári jogi fogalomtár Budapest, HVG-Orac Kft. 2004
szerk. Horváth Jenő Világpolitikai lexikon (1945–2005) Budapest, Osiris Kiadó Kft. 2005
Horváth Zoltán – Tar Gábor Nemzetközi szervezetek kislexikona Budapest, HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006
Pomogyi László Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár Budapest, M-érték Kiadó 2008
Szentmihályi Szabó Péter Polgári politikai lexikon Budapest, Kairosz Kiadó 2008
Vida István Magyarországi politikai pártok lexikona 1846–2010 Budapest, Gondolat Kiadói Kör 2011
szerk. Pásztor Péter Magyar politikai enciklopédia Budapest, Mathias Corvinus Collegium 2019, 2020

Pszichológia, szexológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Majzik Lászlóné Szülők kislexikona Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1966
P. G. Hesse – K. Dietz Szexológia Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1975
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Helikon Kiadó 1987
szerk. Popper Péter Lexikon a szerelemről H. n., Kossuth Könyvkiadó–Magyar Nők Országos Tanácsa 1987
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 1997
Carl Gustav Jung alapfogalmainak lexikona (3 kötet) Budapest, Kossuth Kiadó 1997–1998
Matthias Blanz – Alexander Heinrich – Patricia Lorenz Pszichológiai lexikon Budapest, Magyar Könyvklub 2002
Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona Budapest, Partvonal Kiadó 2007, 2009, 2010
Pléh CsabaBoross Ottilia Pszichológiai lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 2013

Sport szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Zsingor Mihály Torna lexikon Budapest, A Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége 1896
szerk. Csánk Endre Kis sportlexikon[48] Budapest, Rózsavölgyi és Társa é. n. [1930-as évek?] MEK
szerk. Kőszegi Imre Vizipólólexikon (2 kötet) Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat 1935
Földessy János Olimpiai kis lexikon Budapest, Sport Lap- és Könyvkiadó 1960
főszerk. Nádori László Sportlexikon (2 kötet) Budapest, Sport 1985–1986
Vándor Kálmán Futball lexikon Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat 1990
Otto Borik Sakklexikon Budapest, Corvina Kiadó 1994
Kozák Péter Ki kicsoda a magyar sportéletben? (3 kötet) Szeged, Babits Kiadó 1995
Árvay Sándor Magyar teniszlexikon H. n., RedaktorSport 2009
szerk Molnár Zoltán – Lovas Dániel Magyar sakklexikon Kecskemét, Panton Bt. 2009
Hetyei László Alberttől Zsengellérig. A magyar labdarúgó-bajnokságok gólkirályai Budapest, Aposztróf Kiadó 2010
Áros Károly Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon Szentendre, Szabó Károly Kiadása 2012
Rózsaligeti László Magyar olimpiai aranyérmesek lexikona Budapest, Corvina Kiadó 2012
Rózsaligeti László Magyar olimpiai lexikon; 5. bőv., jav. kiad. Budapest, Corvina Kiadó 2016

Statisztika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
főszerk. Rózsa Dávid Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 2014

Stilisztika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Szathmári István Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve Budapest, Tinta Könyvkiadó 2004
Szathmári István Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve Budapest, Tinta Könyvkiadó 2008
Szathmári István Stíluseszközök és alakzatok kislexikona Budapest, Tinta Könyvkiadó 2010

Számítástechnika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. P. Müller – G. Löbel – H. Schmid Számítástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1973
Jodál Endre Számítástechnikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1990
Hegedűs András Számítástechnikai kislexikon Budapest, OTP Bank é. n. [1990-es évek]
Ádám Sándor Népszerű számítástechnikai kislexikon Budapest, Magánkiadás é. n. [1990-es évek]
Horváth LászlóPirkó József Windows – Számítástechnikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó 1997
Fekete Gábor Számítástechnikai kislexikon Budapest, Aquila Könyvkiadó 2007
Bódi Zoltán Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata Budapest, Tinta Könyvkiadó 2011

Színművészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Incze Henrik Magyar színészeti lexikon (A II. kötettől Magyar Zenészeti Lexikon címen)[49] Budapest, Incze Henrik kiadása 1908–1910
Némedy Gyula A színháztudomány kis lexikona Szeged, Leopold nyomda kiadása 1911
szerk. Schöpflin Aladár Magyar színművészeti lexikon (4 kötet) Budapest, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete 1929–1931 MEK
több szerző Színészeti lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor Kiadása 1930
Harsányi ZsoltKürthy György Színházi kis lexikon Budapest, Légrády Testvérek R.-T. é. n. [1930-as évek?]
főszerk. Hont FerencStaud Ferenc Színházi kislexikon Budapest, Gondolat Kiadó 1969
szerk. B. Fábri Magda Kortárs magyar színészlexikon Budapest, Magazin Kiadó 1991
több szerző Magyar színházművészeti lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1994 MEK
Enyedi Sándor Rivalda nélkül Budapest, Teleki László Alapítvány 1999
Enyedi Sándor Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona Budapest–Kolozsvár, Balassi Kiadó – Polis Kiadó 2005
Kötő József Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben (1919–1940) Kolozsvár, Polis Kiadó 2009
Gyergyel Antal Ki Kicsoda – Színészek Budapest, Anno Kiadó é. n.

Szociológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Madzsar József Társadalmi lexikon Budapest, Népszava 1928
André Akoun – Pierre Ansart – Bertrand Badie Szociológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 1999

Szónoklattan szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Adamik Tamás Retorikai lexikon Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. 2010

Táncművészet szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Salgó Gyula – Lugosi Döme Opera és balett zseblexikon Szeged, Bartos-Nyomda 1933
Horst Koegler Balettlexikon Budapest, Editio Musica Budapest Zeneműkiadó 1977
„válogatta”: Pálfy Gyula Néptánc kislexikon Budapest, Planétás Kiadó 1997
szerk. Dienes Gedeon Magyar táncművészeti lexikon Budapest, Planétás Kiadó – Magyar Tánctudományi Társaság 2008
szerk. Martha Bremser Ötven kortárs koreográfus H. n., L’Harmattan 2009

Természettudományok, mérnöki, műszaki tudományok általában szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Wühr Jákó Vasuti lexikon (6 kötet) Budapest, Rautmann F. kiadása 1879
szerk. Rév L. Kézi lexikon vasúti mérnökök számára Szeged, ? 1911
szerk. Morvai Rezső Automobilvezetők lexikona Budapest, Révai Rt. 1912
szerk. Lósy-Schmidt EdeBarát Béla Technikai lexikon Budapest, Győző Andor kiadása 1928
több szerző Természettudományi lexikon Budapest, Királyi Magyar Természettudományi Társulat 1934
szerk. Tiszay AndorFalk Géza Rádióhallgatók lexikona (2 kötet) Budapest, Vajda-Wichmann kiadás 1944
szerk. Tarján Ferenc – Braun Pál Új találmányok és felfedezések lexikona Budapest, Fővárosi Könyvkiadó 1947
szerk. Jánossy LajosErdey-Grúz TiborErnst Jenő Atommaglexikon Budapest, Akadémiai Kiadó 1963
szerk. Füvesi Gyula Televízió kislexikon Budapest, MHS Rákóczi Lapkiadó 1964
főszerk. Erdey-Grúz Tibor Természettudományi lexikon (7 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1964–1976
főszerk. Polinszky Károly Műszaki lexikon (4 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1970–1978
szerk. Hir Alajos, Oravecz Béla Építőipari kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
Bíró Gábor – Borbély Samuné – Dux Erik Természettudományi kislexikon (3. kiad. 2 kötet) Budapest, Akadémiai Kiadó 1971, 1976, bőv. 1989
Fodor György Mértékegység kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1971
főszerk. Helm László Méréstechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1976
szerk. Urbán Lajos Vasúti Lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1984
szerk. Szluka EmilSchneider László Természettudományos és műszaki ki kicsoda? (2 kötet) Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Kiadása 1986–1988
szerk. Solt Sándor Ki mit gyárt, kutat, tervez, szerel, szolgáltat, termelőfogyasztás (2 kötet) Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1988
szerk. Nagy Ferenc Magyarok a természettudomány és a technika történetében Budapest, Orsz. Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1992
Fodor György Mértékegység-lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó 1994
Pusztainé Jámbor Margit Feltalálók Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely 1994
főszerk. Hetényi Pálné Műszaki és természettudományi ki kicsoda, A–Z Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadása 1995
szerk. Arató András Világítástechnikai kislexikon Budapest, Világítástechnikai Társaság 2001
szerk. Ujhelyi János Betonlexikon Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 2006
összeáll. és szerk. Fejér László A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei 1917–2017 Budapest, Magyar Hidrológiai Társaság 2019 hidrologia.hu

Történelem szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Mindszenthy Sámuel Ladvocat apáturnak … historiai dictionariuma (6 kötet) Komárom 1795–1797
Budai Ferenc Magyarország polgári historiájára való lexikon (3 kötet) Nagyvárad 1804–1805[50] REAL-EOD
Mindszenthy Antal Uj historiai dictionarium (2 kötet) Pozsony 1808–1809
Mokry Benjámin Közönséges historiai-biographiai lexikon (4 kötet) Pest 1819–1820 Google Books I., II., III., IV.
Tipold Özséb Világtörténelmi helyek zsebszótára Pécs, ? 1871
Németh Antal Történelmi zsebszótár Győr, ? 1883
szerk.: Pecz Vilmos Ókori lexikon (2 kötet) Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. 1902–1904 MEK
Takáts Sándor Régi magyar kapitányok és generálisok (2 kötet) Budapest 1922–1928 REAL-EOD
Torbágyi Novák József Lajos Uralkodók és főemberek – Történelmi segédkönyv Budapest 1928
Bálint Károly Történelmi helynevek és műkifejezések szótára Szentgotthárd, Wellisch Béla kiadása 1920-as évek
több szerző Világtörténelmi lexikon (2 kötet) Budapest, Forrás Könyvkiadó é. n. [1943]
több szerző Történelmi kislexikon (3 kötet) h. n., k. n. 1969–1971
szerk.: Szecskó Károly Munkásmozgalmi harcosaink. Életrajzi lexikon Budapest, MSZMP Heves megyei Bizottsága Propaganda- és Művelődési Osztálya 1970
szerk.: Vass HenrikBassa EndreKabos Ernő Munkásmozgalom-történeti lexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1972
szerk.: Bakó Ágnes – Láng Péter A szocialista forradalomért. A magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosai Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1975
Bona Gábor Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49 Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1983
több szerző Habsburg lexikon Budapest, Új Géniusz Könyvkiadó Kft. 1990
szerk.: Szepes Erika Antik lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1993
Veresegyházi Béla Történelmi-topográfiai kislexikon Budapest, Aqua Kiadó 1994
Kristó Gyula Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) Budapest, Akadémiai Kiadó 1994
szerk. Poór János Egyetemes történeti kislexikon Budapest, Maecenas Könyvek 1996
Sebestyén Mária Történelmi személyek lexikona Budapest, Tóth Könyvkereskedés Kiadó Kft. 1997
Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs Német királyok, római császárok Budapest, Maecenas Könyvkiadó 1998
Hahner Péter Az Egyesült Államok elnökei Budapest, Maecenas Könyvkiadó 1998
Dupka György Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó 1999
Dömötör Attila Történelmi lexikon Budapest, Saxum Kiadó 1999
szerk. Pintér Zoltán Történelmi lexikon Budapest, Szalay Könyvkiadó 2000
Világtörténelmi enciklopédia. Személyek, dátumok, események[51] Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft. 2000
Veresegyházi Béla Amerika felfedezése lexikon 1492-től 1600-ig Budapest, Anno Kiadó é. n. [2000 körül]
Veresegyházi Béla Békeszerződések lexikona Budapest, Anno Kiadó é. n. [2000 körül]
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Külföldi uralkodók Budapest, Junior Kiadó é. n. [2000 körül]
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Eltűnt népek, eltűnt birodalmak Budapest, Junior Kiadó é. n. [2000 körül]
Történelmi lexikon. Személyek, események, tárgyak, helyek és fogalmak A-tól Z-ig Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó Kft. é. n. [2000 körül]
Magyar Történelmi lexikon Nyíregyháza, Black & White Kiadó é. n. [2000 körül]
Ács Miklós – Lechmann Miklós – Farkas Andrea Történelmi lexikon. Személyiségek – fogalmak – magyarázatok Budapest, Diáktéka Kiadó é. n. [2000 körül]
Vaszilij Mitrohin KGB lexikon Budapest, Alexandra Kiadó 2000
Hegedűs Gyula Történelmi dokumentumok lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2001
Bihari Péter – Knausz Imre – Repárszky Ildikó – Török Albert Középiskolai történelmi lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2001
több szerző Uralkodók és dinasztiák Budapest, Magyar Világ Kiadó 2001
German Hafner Ókori hírességek lexikona Budapest, Elektra Kiadóház 2002
Veresegyházi Béla Történelmi helynevek A-Z-ig Budapest, Saxum Kiadó 2002
szerk.: Dudás Anna A szlovák történelem lexikona Pozsony, Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo 2003
szerk.: Vágó Zsuzsanna A magyar nemzet története A-K Millenniumi krónika, magyar történelmi, művelődéstörténeti lexikon Szada, Kassák Könyv- és Lapkiadó Kft. 2004
Csiffáry Tamás Történelmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó 2005
Heckenast Gusztáv Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Budapest, História-MTA Törttudományi Intézet 2005
Kovács István A lengyel légió lexikona, 1848-1849. Az 1848-1849. évi magyar forradalom és szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzai Budapest, História-MTA Történettudományi Intézete 2007
Markó László A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig Budapest, Magyar Könyvklub 2008
Rózsás János Gulag lexikon Nagykanizsa, A Magyar Műveltség Kincsestára kiadása 2008
szerk. Zombori István – Bodrits István Magyar történész-muzeológus ki kicsoda 2010 Budapest, Móra Ferenc Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum 2010
Simkóné Kiss Ágnes Ifjúsági lexikon – Történelmi kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó 2010
Erdélyi István Magyar őstörténeti minilexikon Budapest, Napkút Kiadó 2012
több szerző Az antik világ – Görögország – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2015
több szerző Az antik világ – Róma – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2015
Amerikai elnökök könyve Budapest, RAS-Magyarország 2020
Molnár Zsolt Trianon-kislexikon A-tól Z-ig Budapest, IKU-Inter-MNYKNT 2020
Gödölle Mátyás A magyar Országgyűlés képviselőházi elnökeinek arcképcsarnoka Budapest, Országgyűlés Hivatala 2021

Turisztika szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
szerk. Hajós Gyula Turista lexikon Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1932
szerk. Polgárdy Géza Magyar Turista Lexikon A–Z Budapest, Főbizományos Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Rényi Károly) 1941
Csizmadia László Idegenforgalmi kislexikon Budapest 1998
Gy. Horváth LászlóTurai Hedvig Japán kulturális lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft. 1999

Vallás, mitológia, teológia szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Illyés András A keresztényi életnek példája vagy tüköre Nagyszombat 1682[52] Google Books
Bod Péter Smirnai Szent Polikárpus Nagyenyed 1746 Google Books
Bod Péter Szent Heortokrátes[53] Nagyszeben 1757 Google Books[54]
Thomas Broughton Brougthonnak a religióról való históriai lexicona (3 kötet) Komárom 1792–1793
Tóth Ferenc A helvetziai vallástételt tartó túl a dunai főtiszteletű superintendentziában élt superintendensek, vagy református püspökök élete Komárom 1808
Tóth Ferenc A helvétziai vallástételt követő túl a tiszai superintendentziában élt református püspökök élete Komárom 1812 Google Books
Bedeő Pál Szentek élete[53] Pozsony 1847[55]
Zalka JánosZsihovics FerencDebreczeni János Szentek élete[53] (5 kötet) Eger 1859–1876
Vogel Máté Szentek élete[53] (3 kötet) Kalocsa 1866–1868[56]
Karcsú Antal Arzén A római pápák történelme Szent Pétertől korunkig Szeged–Pest 1869–1871
Májer István Az esztergomi érseki főmegye papságának közműveltségére ható irodalmi működése a legújabb korban Esztergom 1873
Szentkuti Kiss Károly Új magyar Athenás Budapest 1887
Gergely József Bibliai lexikon (1 kötetnél félbemaradt)[57] Budapest 1890
Patzner István, Gaith Rudolf Lelkipásztori lexikon Temesvár 1892
Koncz Ákos Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren Eger 1892 REAL-EOD
Zelliger Alajos Egyházi írók csarnoka Nagyszombat 1893 B.E.M.S.
Borovszky Samu Tiszántuli ev. ref. papok. 1597–1679 Budapest 1898
Dedek Crescens Lajos Szentek élete[53] (2 kötet) Budapest 1900
Kollányi Ferenc Esztergomi kanonokok 1100–1900 Esztergom 1900[58] REAL-EOD
Hahnekamp György Magyar konvertiták. Életrajzi adatok Budapest 1900
Nemo K. A Kassai Százéves Egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve (2 kötet) Kassa, Kassai Egyházmegye 1904
Chobot Ferenc A pápák története Rákospalota 1909
Chobot Ferenc A váci egyházmegye történeti névtára Vác 1915–1917 REAL-EOD
Hamar IstvánMurányi János Bibliai kézi lexikon (csonka maradt) ? 1919
szerk.: Újvári Péter Magyar zsidó lexikon Budapest 1929 MEK
szerk. Czeglédy SándorKállay Kállay Kálmán Sylvester bibliai lexikona Budapest, Sylvester Nyomdai Műintézet Rt. 1929–1931
több szerző Katolikus lexikon (4 kötet) Budapest 1931–1933
szerk. Schütz Antal Szentek élete az év minden napjára[53] Budapest, Szent István Társulat 1932–1933[59]
Kühár Flóris Liturgikus lexikon Komárom, kiadó nélkül 1933 UNITAS Archiválva 2018. június 22-i dátummal a Wayback Machine-ben
szerk.: Balanyi György Magyar piaristák a XIX. és a XX. században Budapest 1942
Monay Ferenc Adatok a magyarországi és erdélyi minoriták irodalmi munkásságáról Róma 1953
Zoványi Jenő, szerk. Ladányi Sándor Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának kiadása 1977 DRK Elektronikus Könyvtár
Gecse Gusztáv Vallástörténeti kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1983
szerk. D. Major Klára Ábel–Zsuzsanna. Képes bibliai lexikon Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1987, 1988
Pfeiffer János A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950) München 1987
Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Budapest, Korona GT 1987
(szerk.) Legányi Norbert A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára 1802-1986 Pannonhalma, Pannonhalmi Bencés Főapátság 1987
főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev Mitológiai enciklopédia (2 kötet) Budapest, Gondolat Kiadó 1988
Herbert Haag Bibliai lexikon Budapest, Szent István Társulat 1989
Verbényi István, Arató Miklós Orbán Liturgikus lexikon. A katolikus egyház liturgiája Budapest, Ecclesia Kiadó 1989
Grabner Mária Szentek, boldogok Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely 1990-es évek
Tótfalusi István Ki kicsoda a Bibliában Budapest, Anno Kiadó é. n. [1990-es évek]
Kelemen Miklós Unitárius kislexikon Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 1991
Hangay Zoltán Pápák könyve Budapest, Trezor Kiadó BT. 1991
Christian Schütz A keresztény szellemiség lexikona Budapest, Szent István Társulat 1993
főszerk. Diós István Magyar katolikus lexikon (15 kötet) Budapest, Szent István Társulat 1993–2010 Lexikon.katolikus.hu
Gerhard J. Bellinger Nagy valláskalauz Budapest, Akadémiai Kiadó 1993
Christian Schütz A keresztény szellemiség lexikona Budapest, Szent István Társulat 1994
Tótfalusi István Ki kicsoda az antik mítoszokban Budapest, Móra Könyvkiadó 1993
több szerző Szentek lexikona Budapest, Dunakönyv Kiadó 1994
több szerző Keresztyén bibliai lexikon (2 kötet) Budapest, Magyarországi Református Egyház 1995
Hetényi Ernő Buddhista lexikon Budapest, Trivium Kiadó 1997
Szabó György Mitológiai kislexikon Budapest, Könyvkuckó Kiadó 1998
(szerk.) Léh István – Koltai András – Somorjai Ádám – Zombori István A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997 Budapest, Magyar Piarista Tartományfőnökség Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 1998
Johanna Lanczkowski Szerzetesség kislexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 1999
Alan Unterman Zsidó hagyományok lexikona Budapest, Helikon Kiadó 1999
Tempfli Imre – Sipos Ferenc A szatmári római katolikus egyházmegye író papjai Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság-EMKE Szatmár Megyei Szervezete 2000
Ivancsó István Görög katolikus liturgikus kislexikon Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2001
Battista Mondin Pápák enciklopédiája Budapest, Szent István Társulat 2001
Kránitz MihályGörföl Tibor Teológusok lexikona Budapest, Osiris Kiadó 2002
szerk. Tóth-Szöllős Mihály Evangélikus arcképcsarnok Budapest, Evangélikus Sajtóosztály 2002 medit.lutheran.hu
Gyergyel Antal Ki kicsoda a mitológiában Budapest, Anno Kiadó 2002
Jean Christophe AttiasEsther Benbassa A zsidó kultúra lexikona Budapest, Balassi Kiadó 2003
Beke Margit Esztergomi érsekek 1001–2003 Budapest, Szent István Társulat, 2003
Vanyó László Ókeresztény írók lexikona Budapest, Szent István Társulat 2004
Wolfgang Beinert A katolikus dogmatika lexikona Budapest, Vigilia Kiadó 2004
Hans Schmoldt Bibliai tulajdonnevek lexikona Budapest, Jel Könyvkiadó 2005
Egyháztörténeti Lexikon (2 kötet) Budapest 2006–2009
Botos Máté A keresztény kultúra fogalomtára Budapest, Jel Kiadó 2006
Bikfalvi Géza Magyar jezsuiták történeti névtára 1853-2003 Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM)-Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 2007
Simon Róbert Az emberiség fáklyavivői. Szentek, tanítók és mesterek lexikonja (2 kötet) Budapest, Etalon Kiadó 2007–2015
Jean-Claude Belfiore A görög és római mitológia lexikona (Larousse) Budapest, Saxum Kiadó Bt. 2008
Beke Margit Az esztergomi (esztergom-budapesti) főegyházmegye papsága 1892–2006 Budapest, Szent István Társulat, 2008
szerk. Rupert Berger Lelkipásztori liturgikus lexikon Budapest, Vigilia Kiadó 2009
Simon Róbert Iszlám kulturális lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó 2009
szerk. Máté-Tóth András Világvallások – Akadémiai lexikon A–ZS Budapest, Akadémiai Kiadó 2009
Ferenczi Sándor A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti névtára Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum 2009
Reinhard Barth Pápák – Szent Pétertől XVI. Benedekig Pécs, Alexandra Kiadó 2010
Ősz Sándor Előd A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára. A kezdetektől 1848-ig Budapest, k. n. 2013
összeáll. Véghseő Tamás Görögkatolikus papok történeti névtára Nyíregyháza 2015 REAL-MTAK
Benyik György Magyar biblikusok lexikona Pécs 2016 [42]

Zene szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
(szerk.) Ságh József Magyar zenészeti lexikon[60] Budapest 1880 MEK
Markó Miklós Czigányzenészek albuma Budapest, szerző kiadása (hasonmás: Fekete Sas Kiadó) 1896 (2006)
Kálmán Farkas Éneklexikon, az 1711-ig magyarul megjelent összes énekgyűjtemények ismertetése[61] kéziratban maradt 1900 körül (?)
Siklós Albert Siklós Albert zenei lexikona Budapest, Rozsnyai Károly Kiadása 1922
(szerk.) Szabolcsi Bence és Tóth Aladár Zenei lexikon (2 kötet) Budapest, Győző Andor kiadása 1931
Salgó Gyula – Lugosi Döme Opera és balett zseblexikon Szeged, Bartos-Nyomda 1933
Falk Géza Zenei kislexikon Budapest, Bárd Ferenc és Fia Kiadása 1938
(szerk.) Lányi Viktor Hungária zenei lexikon Budapest, Hungária Kiadó 1944 Arcanum
főszerk. Bartha Dénes Zenei lexikon (3 kötet) Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1965
Tardos Péter Beat kislexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1971
Darvas Gábor Zenei minilexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1974
Várnai Péter Operalexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1975
Darvas Gábor Zenei zseblexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1978, 1982, 1987
Tardos Péter Rocklexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1980, bőv. 1982
szerk. Szántó Gábor – Czippán György Ki kicsoda a külföldi rockzenében? Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 1982
szerk. Szántó Gábor – Czippán György Ki kicsoda a magyar rockzenében? Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 1982
Hugo RiemannHeinz Alfred Brockhaus Zenei lexikon (3 kötet) Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1985
több szerző Könnyűzenei lexikon Budapest, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat 1985
Leszler József Nótakedvelőknek Budapest, Zeneműkiadó 1986
Walter Kolneder Bach-lexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1988
szerk. Székely András Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, Zeneműkiadó 1979, bőv. 1988
Képes rock enciklopédia Budapest, Zeneműkiadó Vállalat 1987
szerk. Boris János – Colin Larkin Guinness Jazz-zenészek lexikona Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1993
Kiss István Zoltán Magyar könnyűzenei lexikon 1962-től Budapest, ZAJ-ZONE Kiadó 1998
Zoltán János Képes pop-rock enciklopédia Budapest, Yellov & Blue Kft. 1999
Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők, Énekesek és Népdalosok Lexikona (2 kötet) Szeged, Bába és társai 1999–2004
Frideczky Frigyes Magyar zeneszerzők Budapest, Athenaeum Kiadó 2000
Balázs István Középiskolai zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2000
Berkiné Szalóczy Dorottya Zenei kislexikon Budapest, Fiesta Stúdió Könyvkiadó Kft. 2001
Frölich Tamás Hard rock & heavy metal enciklopédia (2 kötet) Budapest, Design Studio 2001
(ford.) Balázs Éva – Bárdos Jenő – Kovács Ivett Virgin Képes rock enciklopédia Budapest, Glória Kiadó 2002
Hölzer Tamás Szórakoztató zenei lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó 2003
Törőcsik Attila Hangszerek kislexikona H. n., Saxum Kiadó Bt. 2003
Winkler Gábor Barangolás az operák világában (2 kötet) Budapest, Tudomány Kiadó 2004
Balázs István Zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó 2005, bőv. 2017
Szalóczy Péter Elfeledett zeneszerzők Budapest, Typotex Kiadó 2007
Szikszayné Dobronyi Erzsébet Zenei kislexikon Budapest, Aquila Könyvkiadó 2007
Horváth Zsolt Rocklexikon. A Metallicától a Kraftwerkig Budapest, Vagabund Kiadó 2008
szerk. Nádori AttilaSzirányi János Klasszikus zeneszerzők – Britannica Hungarica kisenciklopédia[5] Budapest, Kossuth Kiadó 2014
több szerző Progresszív zenei lexikon Budapest, Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 2015

Egyéb szerkesztés

Szerző
Cím
Megjelenési hely, kiadó
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Oleják Károly Tűzoltó lexicon Budapest, Pesti könyvny. r.-t. 1904
Makoldy Sándor Magyar gyorsírók pantheonja. Kalauz a Budapesten eltemetett magyar gyorsírók életrajzához és sírjához. Szirt Gizella felvételeivel. Budapest, Gyorsírási Ügyek M. Kir. Kormánybiztossága, 1940
főszerk. Kenyeres Ágnes Kulturális kisenciklopédia Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1986
Gazda István – Bér Andor – Fogarasi Barna Bélyeglexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1988
Gábor Anikó 3000 háztartási tipp A-tól Z-ig Budapest, Animus Kiadó 1997
Don Péter (Szerk. és életrajzi lexikonnal kieg. Raj Tamás) Magyar zsidó históriák. Anekdota lexikon Budapest, Makkabi 1997
Claudia Wisniewski Divatlexikon Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó 2001
szerk. Schenk János Az erotika nagylexikona Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó 2002
szerk. Kaposy Miklós Humorlexikon Budapest, Tarsoly Kiadó 2001
Takáts Attila Kis késlexikon: kések és mások Budapest, Let's go Kiadói és Marketing Bt. 2016

Jegyzetek szerkesztés

 1. [1]
 2. Csonka, csak J betűig tart. [2]
 3. [3]
 4. [4]
 5. a b c d e f g h i j k l m n o Csak nevében enciklopédia, valójában betűrendes lexikon.
 6. [5]
 7. [6]
 8. [7]
 9. https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/RevaiLexikon/
 10. [8]
 11. A mű befejezetlen maradt. [9]
 12. [10]
 13. [11]
 14. [12]
 15. [13]
 16. https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Lexikon_UjLexikon/
 17. [14]
 18. [15]
 19. Nevével ellentétben nagy alakú, közel 1000 oldal terjedelmű alkotás. [16]
 20. [17]
 21. Csak nevében enciklopédia. Valójában lexikon. [18], [19]
 22. [20]
 23. [21]
 24. Csak nevében enciklopédia, valójában lexikon. Tulajdonképpen az Encyclopædia Britannica magyar kiadása. [22]
 25. [23]
 26. [24]
 27. Nevével ellentétben 2 kötetes, nagy alakú, közel 2000 oldal terjedelmű alkotás. [25]
 28. [26]
 29. [27]
 30. [28]
 31. Csak nevében enciklopédia, valójában lexikon.
 32. https://www.antikvarium.hu/konyv/revai-ketkotetes-lexikona-1-2-294519-0?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYpDBMZs_iMdCX2avoltiuvmf0Xdkn0_Ovf18gOxo-e7NbRWtLpFq5UaAvOREALw_wcB
 33. A folyóiratokban megjelent nagyobb, lexikonszerű cikkekhez ld. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.
 34. I. kötet, több nem jelent meg.
 35. A mű befejezetlen maradt.
 36. Befejezetlen maradt.
 37. Valószínűleg Kovács Zsigmond (tisztviselő)
 38. Nevével ellentétben betűrendes lexikon, nem tematikus enciklopédia.
 39. Archivált másolat. [2020. június 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 10.)
 40. Valójában egy irodalmi lexikon. Csonka maradt.
 41. Csak a VI. kötetig jelent meg. A VII–XXI. kötetet sajtó alá rend. Viczián János, 1990–2002. A még ezenkívül hátralévő rész kéziratban van.
 42. [29], [30]
 43. https://www.antikvarium.hu/konyv/gyalay-mihaly-magyar-igazgatastorteneti-helysegnevlexikon-730154-0?gclid=Cj0KCQjwtsCgBhDEARIsAE7RYh3wkRZOjyiSn6AFX0DUdOV3YF4VCEPn21kUt7fLg2LUNlx4fUZkUJEaAszZEALw_wcB
 44. [31], [32]
 45. http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/digitarchiv/mabi/MABI_1986_3.pdf
 46. A mű elején egy kisebb tematikus enciklopédia van.
 47. [33]
 48. Függelék az Illik tudni – Modern kislexikonhoz
 49. A Magyar Művészeti Almanach mellékleteként jelent meg. Ismereteink szerint csonka maradt: csak a "H" betűig jutott el. Petrik Géza könyvészete: [34], [35], [36]
 50. 2. kiadás. Pest, 1866
 51. Csak nevében enciklopédia, valójában lexikon.
 52. További kiadásai 1705, 1742, 1771, 1813.
 53. a b c d e f Nem ABC-, hanem az egyházi naptár szerinti sorrendben.
 54. 1786-os kiadás.
 55. Reprint kiadás: Budapest, 1988
 56. Új, átdolgozott kiadás: Budapest, 1908–1912.
 57. [37]
 58. Reprint kiadásː Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 59. Új kiadás egy kötetbe szerkesztveː Pantheon, Budapest, 1995, 912 p ISBN 963-225-039-7
 60. [38]
 61. Kner Izidor: Emlékezések Kálmán Farkasról, a kurucz nóták dalszerzőjéről, Gyoma, é. n., 45. o.

Források szerkesztés

 • Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860 I–IV., Budapest, 1888–1892
 • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1888–1892
 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942
 • Komjáthy Miklósné (szerk.) – Kertész Gyula (szerk.): Magyar könyvészet 1921–1944. I–XII. – A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke, Országos Széchenyi Könyvtár, 1984–1992

Egyéb külső hivatkozás szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés