Magyarország háborúinak listája

Az alábbi lista tartalmazza a Magyarország területén vagy jelentős számú magyar csapatok részvételével zajlott katonai konfliktusokat közvetlenül a honfoglalás előttől a 21. századig. A lista nem teljes.

Az alábbi színkód mutatja a listában szereplő katonai konfliktusok eredményét:

      Győzelem
      Vereség
      Egyéb eredmény (például döntetlen ütközet, békeszerződés eredmény nélkül, status quo avagy „a dolgok állása, ahogy eddig volt”, polgárháború vagy belső konfliktus eredménye)
      Folyamatban lévő konfliktus


KözépkorSzerkesztés

Az Árpád-ház háborúiSzerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
811 Pliskai csata   Első Bolgár Birodalom
Magyar törzsek
  Bizánci Birodalom Döntő bolgár győzelem. A csatában a magyarok szövetségben Krum bolgár kánnal harcoltak I. Niképhorosz bizánci császár ellen.[1]
881 Frank-morva háború Magyar törzsek
Morva Fejedelemség
Keleti Frank Királyság Frank területek feldúlása
892 Frank-morva háború Magyar törzsek
Keleti Frank Királyság
Morva Fejedelemség Morávia feldúlása
894 Frank-morva háború Magyar törzsek
Morva Fejedelemség
Keleti Frank Királyság Pannónia feldúlása
895 Bizánci-bolgár háború   Bizánci Birodalom
Magyar törzsek
Első Bolgár Birodalom Magyar vereség
895 – 900 Honfoglalás Magyar törzsek Keleti Frank Királyság
Morva Fejedelemség
  Első Bolgár Birodalom
A Kárpát-medence elfoglalása
907 Pozsonyi csata   Magyar Fejedelemség Keleti Frank Királyság Döntő magyar győzelem
942 Fraxineti csata   Magyar Fejedelemség Muszlimok Magyar győzelem
862 – 970 Kalandozó hadjáratok Magyar törzsek Itáliai Királyság
Keleti Frank Királyság
Lotaringiai Királyság
Nyugati Frank Királyság
Burgundiai Királyság
  Bizánci Birodalom
Al-Andalusz
Eleinte sikeres, a 10. század közepétől sikertelen. A magyar állam helyzetének megszilárdítása a Kárpát-medencében.
960 Szerb-Magyar háború, Száva menti csata   Magyar Fejedelemség, Taksony serege Szerb fejedelemség, Ciaslav serege Ciaslav veresége
997 Koppány vezér felkelése   Magyar Fejedelemség
Bajor Hercegség
Koppány serege Koppány veresége
1003 I. István hadjárata Erdély ellen   I. István Prokuj gyula István győzelme
1008 I. István hadjárata a fekete magyarok   I. István fekete magyarok (kabarok?) István győzelme
1028 I. István hadjárata Ajtony vezér ellen   Csanád Ajtony vezér A király győzelme
1014–1018 Német - lengyel háború   Magyar Királyság
Német-római Birodalom
  Lengyel Fejedelemség Magyar határvárak el- majd visszafoglalása
kb. 1015-1017 Besenyő betörés Erdélybe   Magyar Királyság Besenyők Magyar győzelem
1018 Bizánci – bolgár háború   Magyar Királyság
  Bizánci Birodalom
Első Bolgár Birodalom Bizánci győzelem
1030–1031 II. Konrád német-római császár magyar hadjárata   Magyar Királyság Német-római Birodalom Magyar győzelem
1041–1044 Orseolo Péter trónfosztása és német intervenció   Magyar Királyság Német-római Birodalom Magyar vereség, az ország rövid időre német hűbéres lesz
1046 Orseolo Péter és I. András közötti belháború Orseolo Péter I. András
Kijevi Rusz
András győzelme
1046 Vata-féle pogánylázadás Orseolo Péter majd I. András pogány lázadók András győzelme
1051–1058 III. Henrik német-római császár magyar hadjárata   Magyar Királyság Német-római Birodalom Magyar győzelem
1060 Dévényi (Theben Pass-i) csata, I. András és I. Béla belháborúja I. András
Német-római Birodalom
I. Béla
  Lengyel Királyság
Béla győzelme
1061 Második pogánylázadás   Magyar Királyság pogány lázadók A lázadást elfojtották
1068 Cseh-magyar harcok   Magyar Királyság Cseh Királyság Magyar győzelem
1068 Besenyő (úz) betörés   Magyar Királyság Besenyő (vagy úz) törzsek Magyar győzelem
1071–1072 Magyar - bizánci háború   Magyar Királyság   Bizánci Birodalom Magyar győzelem
1074 Salamon és I. Géza közötti belháború Salamon
Német-római Birodalom
I. Géza
László herceg
Morva Hercegség
Géza győzelme
1085 Kun betörés   Magyar Királyság Kun törzsek
Salamon
Magyar győzelem
1091 Kun betörés   Magyar Királyság Kun törzsek Magyar győzelem
1091 I. László horvát beavatkozása   Magyar Királyság Horvát Királyság Álmos herceg trónra jutása
1093–1097 A Petar Svačić vezette horvát felkelés   Magyar Királyság Horvát Királyság Horvátország perszonáluniója (1918-ig)
1094 I. László beavatkozása a lengyel trónviszályba
1095 I. László beavatkozása a cseh trónviszályba
1096 Kálmán harcai az országon áthaladó fosztogató keresztes hadak ellen   Magyar Királyság keresztesek Magyar győzelem
1098–1099 Kálmán beavatkozása a kijevi trónviszályba   Magyar Királyság
Szvjatopolk Izjaszlavics
David Igorevics volhíniai fejedelem
kunok
Magyar vereség
1105 Kálmán dalmáciai háborúja   Magyar Királyság Dalmáciai városok
  Velencei Köztársaság
Dalmácia meghódítása
1108 V. Henrik császár beavatkozása a magyar trónviszályba   Magyar Királyság Álmos herceg
Német-római Birodalom
Cseh Hercegség
Magyar győzelem
1108–1126 Magyar-cseh háború   Magyar Királyság Cseh Hercegség Békekötés
1115–1119 Magyar-velencei háború   Magyar Királyság   Velencei Köztársaság Velence visszafoglalja Dalmáciát
1123 II. István beavatkozása a kijevi trónviszályba   Magyar Királyság
Jaroszlav Szjavtopolcsics volhíniai fejedelem
Kijevi Rusz Magyar visszavonulás
1124–1125 Magyar-velencei háború   Magyar Királyság   Velencei Köztársaság Magyar vereség
1127–1129 Magyar-bizánci háború   Magyar Királyság
Szerb Nagyfejedelemség
  Bizánci Birodalom A határvidékek kölcsönös feldúlása
1132 Lengyel beavatkozás a magyar trónviszályba   Magyar Királyság
Osztrák Őrgrófság
Borisz
  Lengyel Királyság
Magyar győzelem
1136–1137 II. Béla balkáni hadjáratai   Magyar Királyság   Bizánci Birodalom
  Velencei Köztársaság
Közép-Dalmácia és Bosznia elfoglalása
1146 Német beavatkozás a magyar trónviszályba   Magyar Királyság Borisz
Bajor Hercegség
Osztrák Őrgrófság
Magyar győzelem
1149–1152 II. Géza beavatkozása a kijevi belviszályba   Magyar Királyság
Izjaszláv nagyfejedelem
Jurij Dolgorukij
Vlagyimirkó halicsi fejedelem
Izjaszláv győzelme
1148–1155 Magyar-bizánci háborúk   Magyar Királyság
Szerb Nagyfejedelemség
  Bizánci Birodalom Békekötés
1162–1165 Trónviszály III. István és nagybátyjai, II. László és IV. István között   Magyar Királyság II. László és IV. István
  Bizánci Birodalom
III. István győzelme
1165-1167 Magyar-bizánci háború   Magyar Királyság   Bizánci Birodalom
  Velencei Köztársaság
Dalmácia elvesztése
1180–1184 Magyar-bizánci háború   Magyar Királyság   Bizánci Birodalom Dalmácia visszaszerzése
1188–1189 III. Béla halicsi hadjárata   Magyar Királyság Halicsi Fejedelemség Magyar győzelem
1197–1199 Belháború Imre és II. András között Imre II. András Imre győzelme
1201–1205 Imre balkáni hadjáratai   Magyar Királyság   Második Bolgár Birodalom
Szerb Nagyhercegség
Bosznia
Magyar győzelmek
1202 Zára ostroma   Magyar Királyság A negyedik kereszteshadjárat katonái
  Velencei Köztársaság
Magyar vereség
1203 Beavatkozás a sváb-cseh viszályba, Erfurti csata Magyar királyság, Cseh kiralyság Német-római Birodalom Magyar-cseh győzelem
1213–1214, 1219, 1233–1234 II. András halicsi hadjáratai   Magyar Királyság Halicsi Fejedelemség Magyar visszavonulás
1217–1218 Ötödik kereszteshadjárat   Magyar Királyság
Osztrák Hercegség
  Jeruzsálemi Királyság
  Ajjúbidák Magyar visszavonulás
1237 Kálmán herceg szerbiai hadjárata Humban   Magyar Királyság Szerb Királyság Magyar vereség
1241–1242 Tatárjárás   Magyar Királyság Mongol Birodalom Magyar vereség
1242 Magyar-osztrák háború   Magyar Királyság Osztrák Hercegség Magyar győzelem
1243 Zára ostroma   Magyar Királyság   Velencei Köztársaság Zára újból Velencéhez kerül
1246 Csata a Lajta folyónál   Magyar Királyság Osztrák Hercegség Magyar vereség, de elesik Civakodó Frigyes őrgróf is
1250–1278 Magyar-cseh háborúk   Magyar Királyság
Osztrák hercegség (Rudolf serege)
  Cseh Királyság
Német-római Birodalom
Cseh vereség
1264–1265 IV. Béla és fia, V. István közötti viszály IV. Béla V. István István győzelme, az ország keleti részét megkapja dukátusként
1268 Magyar-szerb háború   Magyar Királyság Szerb Királyság Magyar győzelem
1272–1279 Tartományurak harcai Kőszegiek
Gutkeledek
Csákok Feudális anarchia
1277 Magyar beavatkozás a szerb trónviszályba Dragutin István
  Magyar Királyság
I. István Uroš Dragutin István győzelme
1277 Magyar-havasalföldi háború   Magyar Királyság Litovoi fejedelem Magyar győzelem
1278 Második morvamezei csata vagy dürnkruti csata   Magyar Királyság
Ausztria
Stájerország
Svábföld
Cseh Királyság
A Német Birodalom országai
Döntő magyar-osztrák győzelem. II. Ottokár cseh király halála, I. Rudolf és IV. László magyar király csapatai döntő vereséget mértek Ottokár hadaira. Győzelmével Rudolf megerősítette német királyságát, megszerezte az Osztrák Hercegség feletti uralmat, és ezek birtokában megalapozta – magyar fegyverek segítségével – a Habsburg-dinasztia későbbi hatalmát.
1282 Kun felkelés   Magyar Királyság betelepült kunok A király győzelme
1285 Második tatárjárás   Magyar Királyság   Arany Horda Magyar győzelem
1291 Magyar – osztrák háború   Magyar Királyság Osztrák Hercegség Magyar győzelem
1292–1300 III. András harca a Kőszegiekkel III. András Kőszegi család Konszolidáció

1301 - 1526 közötti háborúkSzerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
1301–1308 Örökösödési harcok az Árpád-ház kihalása után   Nápolyi Királyság
Osztrák Hercegség
VIII. Bonifác pápa
Subics és Babonics család
  Cseh Királyság
Bajor Hercegség
Kőszegiek
Károly Róbert uralomra jutása
1310–1321 Károly Róbert harca a tartományurakkal   Magyar Királyság Csák Máté
Aba nemzetség
Borsa nemzetség
Kőszegi család
A királyi hatalom megerősítése
1319 Macsói hadjárat   Magyar Királyság II. István Uroš Magyar győzelem
1322 Mühldorfi csata Osztrák Hercegség
  Magyar Királyság
Bajor Hercegség
Cseh Királyság
Osztrák vereség
1326–1337 Magyar-osztrák háború   Magyar Királyság
Cseh Királyság
Osztrák Hercegség
Kőszegi és Babonics család
Magyar győzelem , cseh győzelem , osztrák vereség
1330 Havasalföldi hadjárat   Magyar Királyság Havasalföld Magyar vereség
1345-1346 Magyar-tatár háború   Magyar Királyság   Arany Horda Magyar győzelem, a hűbéres Moldvai Fejedelemség megalapítása
1347–1349, 1350–1352 Nagy Lajos nápolyi hadjáratai   Magyar Királyság   Nápolyi Királyság Ideiglenes magyar győzelem, majd kiegyezés
1345–1358 Magyar-velencei háborúk   Magyar Királyság   Velencei Köztársaság Magyar győzelem, Dalmácia elfoglalása
1351-1354 Nagy Lajos litvániai hadjáratai   Magyar Királyság
Lengyel Királyság
Litván Nagyfejedelemség
  Arany Horda
Magyar-lengyel győzelem
1353–1367 Magyar-szerb háborúk   Magyar Királyság Szerb Királyság
Második Bolgár Birodalom
Ideiglenes magyar győzelem
1366–1367 Magyar–török háború   Magyar Királyság
  Szavojai Hercegség
 Padova
  Velencei Köztársaság
  Francia Királyság
 Bizánci Birodalom
  Oszmán Birodalom
  Második Bolgár Birodalom
Keresztény győzelem
1369 Havasalföldi hadjárat   Magyar Királyság Havasalföld
Második Bolgár Birodalom
Magyar győzelem
1372–1381 Magyar-velencei háború  Padua
  Magyar Királyság
  Genovai Köztársaság
  Osztrák Hercegség
  Velencei Köztársaság
  Milánói Hercegség
 Oszmán Birodalom
  Ciprusi Királyság
Magyar-páduai-genovai győzelem
1375–1377 Magyar-török háború   Magyar Királyság  Oszmán Birodalom
 Második Bolgár Birodalom
Havasalföld
Magyar győzelem
1384–1387 Örökösödési háború Mária királynő, Zsigmond király II. Károly Mária és Zsigmond győzelme
1389–1396 Magyar-török háború   Magyar Királyság
Német-római Birodalom
Francia Királyság
Havasalföld
Johannita lovagrend
  Velencei Köztársaság
Genovai Köztársaság
  Második Bolgár Birodalom
  Oszmán Birodalom Döntő török győzelem a nikápolyi csatában
1411–1413 és 1418-1420 Magyar-velencei háborúk   Magyar Királyság
  Milánói Hercegség
  Velencei Köztársaság Velence elfoglalja Dalmáciát
1415–1419 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Békekötés
1419–1434 Huszita háborúk Német-római Birodalom
  Magyar Királyság
husziták A huszita mozgalom leverése
1420–1431 Al-dunai háború a törökök ellen   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Békekötés
1432 Török betörés Erdélybe   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom A határvidék feldúlása
1437 A Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés királyi seregek erdélyi parasztok A felkelést leverték
1437–1441 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Kezdeti török sikerek után Hunyadi János visszaveri a támadást
1440–1442 Örökösödési harcok I. Ulászló V. László Ulászló győzelme
1443–1444 Hosszú hadjárat   Magyar Királyság
Lengyel Királyság
Havasalföld
  Oszmán Birodalom Részleges magyar siker
1444–1448 Magyar-török háború (Várnai kereszteshadjárat)   Magyar Királyság
Lengyel Királyság
Havasalföld
Szerbia
  Oszmán Birodalom Török győzelem
1449–1458 A Ján Jiskra elleni hadjáratok   Magyar Királyság cseh zsoldosok Jiskra meghódoltatása
1456 Nándorfehérvár ostroma   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Magyar győzelem
1458–1465 Magyar-török háború (Boszniában)   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Kisebb magyar sikerek
1465–1466 Huszita lázadás a Felvidéken   Magyar Királyság cseh husziták Magyar győzelem
1467 Moldvai hadjárat   Magyar Királyság Moldvai Fejedelemség Magyar vereség a moldvabányai csatában, a vajda a következő évben békét kért
1468–1478 Magyar-cseh háború   Magyar Királyság Cseh Királyság Mátyás cseh király lesz
1471–1476 Moldvai-török háború Moldvai Fejedelemség
  Magyar Királyság
  Oszmán Birodalom
Krími Kánság
Kezdeti sikerek után a magyar sereg kivonult és a moldvai vajda kiegyezett a szultánnal
1477–1488 Magyar-osztrák háború   Magyar Királyság Német-római Birodalom Magyar győzelem
1479 Kenyérmezei csata   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom
Havasalföld
Magyar győzelem
1480–1481 Otranto ostroma Nápolyi Királyság
Aragóniai Királyság
Magyar Királyság
  Oszmán Birodalom Török vereség
1481-1483 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Magyar győzelem
1490–1491 Örökösödési harcok II. Ulászló János Albert
I. Miksa császár
Ulászló lett a magyar király, de Mátyás hódításai elvesztek
1491-1495 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Békekötés
1492–1493 A Fekete sereg lázadása   Magyar Királyság Fekete Sereg A zsoldossereg megsemmisítése
1499-1504 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Békekötés
1512–1520 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Békekötés
1514 A Dózsa György-féle parasztfelkelés   Magyar Királyság Paraszthadsereg A felkelés leverése
1521–1526 Magyar-török háború   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom A mohácsi csata után döntő török győzelem

A török hódoltság kora (1526-1700)Szerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
1526–1538 Magyar belháború I. Ferdinánd
Német-római Birodalom
Szapolyai János
  Oszmán Birodalom
Váradi béke
1526–1527 Cserni Jován-felkelés Szapolyai János délvidéki szerbek A felkelés leverése
1540–1547 Habsburg–török háború (1540–47) Habsburg Birodalom
Német-római Birodalom
  Oszmán Birodalom Drinápolyi béke
1551–1568 Osztrák-török hadjáratok Habsburg Birodalom   Oszmán Birodalom Drinápolyi béke
1552 Egri diadal   Magyar Királyság   Oszmán Birodalom Magyar győzelem, a várat sikeresen megtartották és visszaverték a támadást
1562 Első székely felkelés Erdélyi Fejedelemség székely felkelők A felkelés leverése
1572-1573 Horvát parasztháború Habsburg Birodalom horvát parasztok A felkelés leverése
1575 Második székely felkelés Erdélyi Fejedelemség Bekes Gáspár
székely felkelők
A felkelés leverése
1591–1606 Tizenöt éves háború Habsburg Birodalom   Oszmán Birodalom Zsitvatoroki béke
1596 Harmadik székely felkelés Erdélyi Fejedelemség székely felkelők A felkelés leverése
1604–1606 Bocskay-felkelés Bocskay István
Magyarország
Erdélyi Fejedelemség
Habsburg Birodalom Bécsi béke
1610–1611 Erdélyi belháború Erdélyi Fejedelemség
  Oszmán Birodalom
szász felkelők
Havasalföld
Moldvai Fejedelemség
a felkelés leverése
1612–1613 Erdélyi-török háború Erdélyi Fejedelemség   Oszmán Birodalom
Havasalföld
Moldvai Fejedelemség
Báthory Gábor fejedelem elmozdítása
1618–1648 Harmincéves háború Habsburg Birodalom
Német-római Birodalom
Spanyol Birodalom
Dánia–Norvégia
Franciaország
Svédország
Hollandia
Anglia
Erdélyi Fejedelemség
Vesztfáliai béke
1631-1632 Császár Péter-féle parasztfelkelés Habsburg Birodalom
Erdélyi Fejedelemség
parasztfelkelők A felkelés leverése
1636 Török beavatkozás az erdélyi belviszályba I. Rákóczi György
Erdélyi Fejedelemség
Bethlen István
  Oszmán Birodalom
Erdélyi győzelem
1656-1657 Erdélyi beavatkozás a svéd-lengyel háborúba Erdélyi Fejedelemség
Svédország
Lengyel–Litván Unió Erdélyi vereség
1657-1662 Erdélyi-török háború Erdélyi Fejedelemség   Oszmán Birodalom
Krími Tatár Kánság
Erdély feldúlása
1663–1664 Osztrák-török háború Habsburg Birodalom   Oszmán Birodalom Vasvári béke
1678–1685 Thököly-felkelés Thököly Imre
  Oszmán Birodalom
Habsburg Birodalom A felkelés leverése
1684–1700 A Szent Liga háborúja Habsburg Birodalom, Német-római Birodalom, Lengyel–Litván Unió, Oroszország, Velencei Köztársaság   Oszmán Birodalom A törökök kiűzése Magyarországról
1697 Hegyaljai felkelés kurucok Habsburg Birodalom A felkelés leverése

1700 és 1900 közöttSzerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
1703–1711 Rákóczi-szabadságharc II. Rákóczi Ferenc
kurucok
Habsburg Birodalom
Német-római Birodalom
Szatmári béke
1716–1718 Osztrák-török háború Habsburg Birodalom
Velencei Köztársaság
  Oszmán Birodalom Pozsareváci béke
1717 Utolsó tatárjárás Habsburg Birodalom Krími Tatár Kánság A tatárok kiűzése
1735-1736 Szegedinác Jovánovics Péró-féle parasztfelkelés parasztfelkelők Habsburg Birodalom A felkelés leverése
1737-1739 Orosz-osztrák-török háború Habsburg Birodalom
Orosz Birodalom
  Oszmán Birodalom Belgrádi béke
1740-1748 Osztrák örökösödési háború Habsburg Birodalom
Nagy-Britannia
Hollandia
Franciaország
Poroszország
Nápolyi Királyság
Svédország
Aacheni béke
1756-1763 Hétéves háború Habsburg Birodalom
Franciaország
Orosz Birodalom
Spanyol Birodalom
Svédország
Nagy-Britannia
Poroszország
Hannoveri választófejedelemség
Portugália
Párizsi béke
1784-1785 Horea-féle parasztfelkelés Habsburg Birodalom román felkelők A felkelés leverése
1792-1815 Francia forradalmi háborúk és napóleoni háborúk Habsburg Birodalom
Nagy-Britannia
Poroszország
Orosz Birodalom
Franciaország Párizsi béke
1831 Kolerafelkelés Osztrák Császárság parasztfelkelők A felkelés leverése
1848-49 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország Osztrák Császárság
Orosz Birodalom
a forradalom győz de a szabadságharcot leverik az orosz és osztrák seregek
1859 Második olasz függetlenségi háború Osztrák Császárság Franciaország
Szárd Királyság
Zürichi béke
1866 Osztrák-porosz háború Osztrák Császárság Poroszország
Olasz Királyság
Prágai béke
1878 Bosznia megszállása Osztrák–Magyar Monarchia   Oszmán Birodalom Bosznia megszállása

20. századSzerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
1914-1918 Első világháború Osztrák–Magyar Monarchia
Német Birodalom
Oszmán Birodalom
Bulgária
Franciaország
Nagy-Britannia
Orosz Birodalom
Olaszország
Szerbia
Románia
Trianoni béke
1919 A Tanácsköztársaság háborúi Magyarországi Tanácsköztársaság Csehszlovákia
Románia
Sikerek Csehszlovákiával szemben, összeomlás a keleti fronton
1921 Nyugat-magyarországi felkelés magyar felkelők Ausztria Népszavazás kikényszerítése Burgenlandban
1939 Kárpát-Ukrajna megszállása Magyarország Kárpát-Ukrajna A kárpátaljai ukrán állam megdöntése
1939 Magyar–szlovák kis háború Magyarország Szlovákia További szlovák területi engedmények
1941 Jugoszlávia megszállása Magyarország
Németország
Olaszország
Jugoszlávia A Délvidék megszállása
1941-1945 Második világháború Németország
Olaszország
Japán
Magyarország
Bulgária
Románia
Szovjetunió
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Lengyelország
Párizsi béke
1956 1956-os forradalom Magyar Népköztársaság Szovjetunió A forradalom leverése
1968 Csehszlovákia megszállása Szovjetunió
Magyar Népköztársaság
Bolgár Népköztársaság
Lengyel Népköztársaság
Csehszlovák Szocialista Köztársaság A prágai tavasz elfojtása

21. századSzerkesztés

Dátum Konfliktus Szövetségesek Ellenségek Eredmény
2001-2021 Afganisztáni háború Amerikai Egyesült Államok
Nemzetközi koalíció
Afganisztán Tálib győzelem
2003-2011 Iraki háború Amerikai Egyesült Államok
Nemzetközi koalíció
Irak Irak megszállása

JegyzetekSzerkesztés

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of wars involving Hungary című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

ForrásokSzerkesztés

  • Kristó Gyula; Makk Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói. I.P.C. Könyvek. 1996 ISBN 978-963-7930-97-3.
  • Magyar Tudományos Akadémia: Magyarország története: Előzmenyek és magyar törtenet 1242-ig. Akadémiai Kiadó. 1987.
  • Glatz Ferenc: A magyarok krónikája, Magyar Könyvklub 2000 ISBN 963 547 189 0
  • Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme Arcanum Adatbázis Kft. 2001.