Magyarország szitakötőfajainak listája

Wikimédia-listaszócikk

A világon élő összes szitakötőfaj közül Magyarországon 90 található meg.

Fátyolkaszitakötők (Calopterygoidea) öregcsaládja

szerkesztés

Sárkány-szitakötők (Coenagrionoidea) öregcsaládja

szerkesztés

Széleslábú szitakötők (Platycnemididae) családja

szerkesztés

Légivadászok(Coenagrionidae) családja

szerkesztés

Karcsú acsák (Aeshnidae) családja

szerkesztés

Hegyi szitakötők Cordulegasteridae családja

szerkesztés

Laposhasú acsák Libellulidae családja

szerkesztés