Magyary Zoltán

(1888-1945) magyar egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő

Magyary Zoltán (Tata, 1888. június 10.Héreg, 1945. március 24.) egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő. A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője.

Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Született1888. június 10.[1]
Tata
Elhunyt1945. március 24. (56 évesen)[1]
Héreg
Állampolgárságamagyar
HázastársaTechert Margit
Foglalkozásajogász
Iskolái
KitüntetéseiMagyar Örökség díj (2003)
Halál okaöngyilkosság
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyary Zoltán témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Életpályája szerkesztés

 
Magyary Zoltán mellszobra Tatán. Balás Eszter szobrászművész alkotása (2004)

Katonatiszti családban született. A budapesti piaristáknál 1906-ban befejezett középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Tudományegyetemen szerzett államtudományi oklevelet (1910), majd jogtudományi (1912) doktorátust. Kiváló adottságainak köszönhetően végigjárta a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának első fele 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kuno által irányított tudománypolitikához kapcsolódik. Az 1918/1919-es tanévben meghívott előadó volt a Budapesti Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán. 1927-ben magántanári habilitációt szerzett. 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közjogi és Közigazgatásjog Tanszékének vezetője, majd nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1931-ben Közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott. Nevéhez fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet igazgatóként vezetett. 1933-ban előadást tartott az V. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Bécsben. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett kutató munkássága vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós lett. Angol, francia és német nyelven igen magas szinten beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás). Több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, USA, Szovjetunió). Angolul, franciául, németül és oroszul jelentek meg publikációi, az első három nyelven monográfiái is. 1936-ban főelőadó volt a VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Varsóban. Az 1937/1938-as tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja volt. 1936-1938 között munkatársaival és tanítványaival a Tatai járás tudományos vizsgálatát végezte.

Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, majd Héregre az erdészházba költöztek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – az önkéntes halált választották. Héregen, az erdészház előtti tisztáson kopjafa és ismertető tábla emlékezik meg róluk, melyeket a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Héreg Község Önkormányzata állított. Sírjuk ma Tatán, a Környei utcai temetőben található.

Művei szerkesztés

Emlékezete szerkesztés

Ajánlott irodalom szerkesztés

 • Gyenisné Landesz Edit–Somorjai József (szerk.): Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Tata, Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990. 58 p. (Tudományos füzetek; Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Szervezet)
 • Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Magyary Zoltán és iskolája. – In: Ivancsics Imre-Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba I. PTE-ÁJK, 2006. 62-66.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán helye a magyar közigazgatás-tudományban. In: GellénMárton–Hosszú Hortenzia (szerk.): Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet. Budapest: Complex, 2010. 39–45. p.
 • Nagy Ferenc: Magyary Zoltán. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 553-555. o. ISBN 963-85433-5-3
 • PálnéKovács Ilona: Magyary Zoltán és a magyar közigazgatás. = Tér és társadalom, 2011. XXV. évf. 3. szám, 173–179. p.
 • Verebélyi Imre: Memorandum dr. Magyary Zoltán, az IIAS 1945 előtti alelnökének nemzetközi rehabilitálása és méltó elismerése érdekében.= Magyar Közigazgatás, 2005. LV. évf. 7. szám, 389–397. p.

Monográfiák szerkesztés

 • Szaniszló József: A Magyary-iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Budapest: ELTE ÁJTK, 1993
 • Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Szerk. Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Tata: Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990
 • Magyary Zoltán. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Saád József. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. (Magyar Pantheon sorozat)
 • In memoriam Magyary Zoltán. Szerk. Nagy Ferenc. Budapest: MTA Könyvtára, 1995
 • Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803-1885) Récsi Emil (1822-1846) Concha Győző (1846-1933) Magyary Zoltán (1888-1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 180. ISBN 978-615-5344-41-1
 • Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 487. (Magyaryra és tanítványaira lásd: 293-334). ISBN 978-615-5344-64-0
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András. Lektor: Prof. Dr. Máthé Gábor. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 237 p. (ISBN 9786155527142)
 • Magyary Zoltán összes munkái II. (1923). A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány. Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a szövegkritikai jegyzeteket írta: Koi Gyula. A tárgyi jegyzeteket írta: Gregóczki Etelka, Koi Gyula, Szabó Ildikó. Sorozatszerkesztő: Patyi András. Szerkesztők: Auer Ádám - Patyi András. Szakmai lektorok: Máthé Gábor - Patyi András. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. 296.(ISBN 9786155527142)

Szakcikkek szerkesztés

 • Berényi Sándor: Magyary Zoltán szellemi öröksége. Állam és Igazgatás XLIII. évf. (1988) 9. sz. 769-778.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán munkássága nemzetközi összehasonlításban. Magyar Közigazgatás XLV. évf. (1995) 4. sz. 241-244.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője. Jogtudományi Közlöny LXIII. évf. (2008) 7.-8. sz. 352-360.
 • Koi Gyula: Vitéz kismagyari Magyary Zoltán. Életrajza, monográfiái, kapcsolódó szakirodalom. Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 81.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán (1888-1945). In: Hamza Gábor (szerk.)–Siklósi Iván (társszerk.): Magyar jogtudósok IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 105-122. (ISBN 978 963 312 214 3)
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán életműve – A Magyary kritikai kiadás metodológiai háttere. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2015/2. 123-139. 2015_2.123-139. [1]
 • Koi Gyula: Ki volt Magyary Zoltán? /A digitalizált Magyary Archívum előszava/. Budapest, 2018, NKE–ELTE ÁJK, 1-3. Az ELTE ÁJK Közigazgatási Tanszék és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével készült adatbázis a tanszék Magyary Archívumának digitalizált darabjaival. [2]

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b BnF források (francia nyelven)

További információk szerkesztés

 • Dr. Szalai Miklós: Magyary Zoltán magyar államberendezkedést, alkotmányosságot érintő gondolatrendszere
 • Juhász Lilla: Magyary Zoltán, az elektronikus közigazgatás előfutára
 • Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás szervezetének vázlata az 1941. év végén – Melléklet a Közigazgatási jog tankönyvben
 • Diagnózis és terápia. Magyary Zoltán társadalomszervező tevékenysége. Szöveggyűjtemény, 1-2.; OKK, Bp., 1986 (Szociográfiai munkafüzetek)
 • A Tatai Népfőiskola, 1940–1944, emlékeiből; szerk. Kálmán Attila, Kocsis Lászlóné / A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulása és működése; szerk. Keresztesi József; Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata, 2001
 • Magyary-terv. Tata fejlődése a XXI. század első felében. Magyary Zoltán társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési és helyi gazdaságfejlesztési terv; Önkormányzat, Tata, 2008
 • Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet; szerk. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia; Complex, Bp., 2010
 • Magyary Zoltán Emlékkonferencia. 2010. március 24.; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2010
 • Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között. Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja; iratgyűjt., vál., ford., sajtó alá rend., tan., jegyz. Babus Antal; Argumentum–Balassi Intézet–MNL, Bp., 2014 (Orosz levéltári források magyarul)
 • Örökség és reform. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából. Tanulmány; szerk. Moravcsik Eszter; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégium, Bp., 2015