Magyary Zoltán

közigaugatás-tudós

Magyary Zoltán (Tata, 1888. június 10.Héreg, 1945. március 24.) egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő. A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője.

Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Született 1888. június 10.[1]
Tata
Elhunyt 1945. március 24. (56 évesen)[1]
Héreg
Házastársa Techert Margit
Foglalkozása
Halál okaöngyilkosság
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyary Zoltán témájú médiaállományokat.

ÉletpályájaSzerkesztés

 
Magyary Zoltán mellszobra Tatán. Balás Eszter szobrászművész alkotása (2004)

Katonatiszti családban született. A budapesti piaristáknál 1906-ban befejezett középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Tudományegyetemen szerzett államtudományi oklevelet (1910), majd jogtudományi (1912) doktorátust. Kiváló adottságainak köszönhetően végigjárta a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának első fele 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kuno által irányított tudománypolitikához kapcsolódik. Az 1918/1919-es tanévben meghívott előadó volt a Budapesti Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán. 1927-ben magántanári habilitációt szerzett. 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közjogi és Közigazgatásjog Tanszékének vezetője, majd nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1931-ben Közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott. Nevéhez fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet igazgatóként vezetett. 1933-ban előadást tartott az V. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Bécsben. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett kutató munkássága vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós lett. Angol, francia és német nyelven igen magas szinten beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás). Több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, USA, Szovjet-Oroszország). Angolul, franciául, németül és oroszul jelentek meg publikációi, az első három nyelven monográfiái is. 1936-ban főelőadó volt a VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Varsóban. Az 1937/1938-as tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja volt. 1936-1938 között munkatársaival és tanítványaival a Tatai járás tudományos vizsgálatát végezte.

Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, majd Héregre az erdészházba költöztek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – az önkéntes halált választották. Héregen, az erdészház előtti tisztáson kopjafa és ismertető tábla emlékezik meg róluk, melyeket a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Héreg Község Önkormányzata állított. Sírjuk ma Tatán, a Környei utcai temetőben található.

MűveiSzerkesztés

 • Társadalmi kérdések; Stephaneum Ny., Bp., 1920 (Védelmi tanfolyam)
 • A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány; Studium, Bp., 1923
 • A felsőoktatás és tudományos élet a háború után Németországban és Ausztriában; Franklin Ny., Bp., 1924
 • A magyar tudománypolitika alapvetése. (Szerkesztő és részszerző). (Németül is). (Budapest: Egyetemi Nyomda 1927.)
 • Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszervezése tárgyában; Egyetemi Ny., Bp., 1929
 • A magyar közigazgatás racionalizálása. A m. kir. miniszterelnök elé terjesztett javaslat; Egyetemi Ny., Bp., 1930 (A Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai)
 • A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában; Danubia, Pécs, 1931 (Tudományos gyűjtemény)
 • A magyar közigazgatás tükre. (Mártonffy Károly és Némethy Imre társszerzőkkel). Budapest: Állami Nyomda, 1932.
 • Amerikai államélet. A közigazgatás útja az Északamerikai Egyesült Államokban; Egyetemi Ny., Bp., 1934 (Angolul is)
 • A közigazgatás legfőbb vezetése szervezési szempontból. (Franciául is). Budapest: Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 1936. (Hasonmás kiadása Budapest: Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetsége; Polgári Tanácsadó Szolgálat, 1995.)
 • A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a Tatai Járás közigazgatásáról. (Kiss Istvánnal közösen). Budapest: Dunántúli Nyomda, 1939. (Hasonmás kiadása Tata: Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2010.)
 • Magyar közigazgatás. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1942. (Hasonmás kiadása Budapest: Polgári Tanácsadó Szolgálat, 1998)
 • A közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából; vál., szerk. Csuth Sándor és Gáspár Mátyás; MTA, Bp., 1988 (Közigazgatás-szervezési tanulmányok)
 • Magyary Zoltán; vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. Saád József; Új Mandátum, Bp., 2000 (Magyar panteon)
 • "A tudományos versenyben megállás nincs". Válogatott tanulmányok; szerk. Mezey Barna; Gondolat, Bp., 2011
 • Magyary Zoltán összes munkái; sorozatszerk. Patyi András; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Bp., 2015-
  • 1919-1922; szöveggond., bev., jegyz. Koi Gyula; 2015

EmlékezeteSzerkesztés

Ajánlott irodalomSzerkesztés

 • Nagy Ferenc: Magyary Zoltán. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 553-555. o. ISBN 963-85433-5-3
 • Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Magyary Zoltán és iskolája. - In: Ivancsics Imre-Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba I. PTE-ÁJK, 2006. 62-66.

MonográfiákSzerkesztés

 • Szaniszló József: A Magyary-iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Budapest: ELTE ÁJTK, 1993.
 • Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Szerk. Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Tata: Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990.
 • Magyary Zoltán. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Saád József. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. (Magyar Pantheon sorozat)
 • In memoriam Magyary Zoltán. Szerk. Nagy Ferenc. Budapest: MTA Könyvtára, 1995.
 • Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803-1885) Récsi Emil (1822-1846) Concha Győző (1846-1933) Magyary Zoltán (1888-1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 180. ISBN 978-615-5344-41-1
 • Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 487. (Magyaryra és tanítványaira lásd: 293-334).

ISBN 978-615-5344-64-0

 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András. Lektor: Prof. Dr. Máthé Gábor. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 237 p.

(ISBN 9786155527142)

SzakcikkekSzerkesztés

 • Berényi Sándor: Magyary Zoltán szellemi öröksége. Állam-és Igazgatás XLIII. évf. (1988) 9. sz. 769-778.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán munkássága nemzetközi összehasonlításban. Magyar Közigazgatás XLV. évf. (1995) 4. sz. 241-244.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője. Jogtudományi Közlöny LXIII. évf. (2008) 7.-8. sz. 352-360.
 • Koi Gyula: Vitéz kismagyari Magyary Zoltán. Életrajza, monográfiái, kapcsolódó szakirodalom. Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 81.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán (1888-1945). In: Hamza Gábor (szerk.)-Siklósi Iván (társszerk.): Magyar jogtudósok IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 105-122.

(ISBN 978 963 312 214 3)

Külső hivatkozásokSzerkesztés

 1. a b BnF források (francia nyelven)