Magyary Zoltán

(1888-1945) magyar egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő

Magyary Zoltán (Tata, 1888. június 10.Héreg, 1945. március 24.) egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő. A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője.

Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Született 1888. június 10.[1]
Tata
Elhunyt 1945. március 24. (56 évesen)[1]
Héreg
Állampolgársága magyar
Házastársa Techert Margit
Foglalkozása jogász
Iskolái
Kitüntetései Magyar Örökség díj (2003)
Halál okaöngyilkosság
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyary Zoltán témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

ÉletpályájaSzerkesztés

 
Magyary Zoltán mellszobra Tatán. Balás Eszter szobrászművész alkotása (2004)

Katonatiszti családban született. A budapesti piaristáknál 1906-ban befejezett középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Tudományegyetemen szerzett államtudományi oklevelet (1910), majd jogtudományi (1912) doktorátust. Kiváló adottságainak köszönhetően végigjárta a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának első fele 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kuno által irányított tudománypolitikához kapcsolódik. Az 1918/1919-es tanévben meghívott előadó volt a Budapesti Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán. 1927-ben magántanári habilitációt szerzett. 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közjogi és Közigazgatásjog Tanszékének vezetője, majd nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1931-ben Közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott. Nevéhez fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet igazgatóként vezetett. 1933-ban előadást tartott az V. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Bécsben. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett kutató munkássága vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós lett. Angol, francia és német nyelven igen magas szinten beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás). Több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, USA, Szovjet-Oroszország). Angolul, franciául, németül és oroszul jelentek meg publikációi, az első három nyelven monográfiái is. 1936-ban főelőadó volt a VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Varsóban. Az 1937/1938-as tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja volt. 1936-1938 között munkatársaival és tanítványaival a Tatai járás tudományos vizsgálatát végezte.

Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, majd Héregre az erdészházba költöztek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – az önkéntes halált választották. Héregen, az erdészház előtti tisztáson kopjafa és ismertető tábla emlékezik meg róluk, melyeket a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Héreg Község Önkormányzata állított. Sírjuk ma Tatán, a Környei utcai temetőben található.

MűveiSzerkesztés

EmlékezeteSzerkesztés

Ajánlott irodalomSzerkesztés

 • Gyenisné Landesz Edit–Somorjai József (szerk.): Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Tata, Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990. 58 p. (Tudományos füzetek; Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Szervezet)
 • Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Magyary Zoltán és iskolája. – In: Ivancsics Imre-Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba I. PTE-ÁJK, 2006. 62-66.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán helye a magyar közigazgatás-tudományban. In: GellénMárton–Hosszú Hortenzia (szerk.): Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet. Budapest: Complex, 2010. 39–45. p.
 • Nagy Ferenc: Magyary Zoltán. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 553-555. o. ISBN 963-85433-5-3
 • PálnéKovács Ilona: Magyary Zoltán és a magyar közigazgatás. = Tér és társadalom, 2011. XXV. évf. 3. szám, 173–179. p.
 • Verebélyi Imre: Memorandum dr. Magyary Zoltán, az IIAS 1945 előtti alelnökének nemzetközi rehabilitálása és méltó elismerése érdekében.= Magyar Közigazgatás, 2005. LV. évf. 7. szám, 389–397. p.

MonográfiákSzerkesztés

 • Szaniszló József: A Magyary-iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Budapest: ELTE ÁJTK, 1993
 • Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Szerk. Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Tata: Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990
 • Magyary Zoltán. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Saád József. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. (Magyar Pantheon sorozat)
 • In memoriam Magyary Zoltán. Szerk. Nagy Ferenc. Budapest: MTA Könyvtára, 1995
 • Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803-1885) Récsi Emil (1822-1846) Concha Győző (1846-1933) Magyary Zoltán (1888-1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 180. ISBN 978-615-5344-41-1
 • Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 487. (Magyaryra és tanítványaira lásd: 293-334). ISBN 978-615-5344-64-0
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András. Lektor: Prof. Dr. Máthé Gábor. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 237 p. (ISBN 9786155527142)

SzakcikkekSzerkesztés

 • Berényi Sándor: Magyary Zoltán szellemi öröksége. Állam és Igazgatás XLIII. évf. (1988) 9. sz. 769-778.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán munkássága nemzetközi összehasonlításban. Magyar Közigazgatás XLV. évf. (1995) 4. sz. 241-244.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője. Jogtudományi Közlöny LXIII. évf. (2008) 7.-8. sz. 352-360.
 • Koi Gyula: Vitéz kismagyari Magyary Zoltán. Életrajza, monográfiái, kapcsolódó szakirodalom. Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 81.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán (1888-1945). In: Hamza Gábor (szerk.)–Siklósi Iván (társszerk.): Magyar jogtudósok IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 105-122. (ISBN 978 963 312 214 3)
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán életműve – A Magyary kritikai kiadás metodológiai háttere. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2015/2. 123-139. 2015_2.123-139. [1]
 • Koi Gyula: Ki volt Magyary Zoltán? /A digitalizált Magyary Archívum előszava/. Budapest, 2018, NKE–ELTE ÁJK, 1-3. Az ELTE ÁJK Közigazgatási Tanszék és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével készült adatbázis a tanszék Magyary Archívumának digitalizált darabjaival. [2]

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b BnF források (francia nyelven)

További információkSzerkesztés

 • Dr. Szalai Miklós: Magyary Zoltán magyar államberendezkedést, alkotmányosságot érintő gondolatrendszere
 • Juhász Lilla: Magyary Zoltán, az elektronikus közigazgatás előfutára
 • Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás szervezetének vázlata az 1941. év végén – Melléklet a Közigazgatási jog tankönyvben
 • Diagnózis és terápia. Magyary Zoltán társadalomszervező tevékenysége. Szöveggyűjtemény, 1-2.; OKK, Bp., 1986 (Szociográfiai munkafüzetek)
 • A Tatai Népfőiskola, 1940–1944, emlékeiből; szerk. Kálmán Attila, Kocsis Lászlóné / A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulása és működése; szerk. Keresztesi József; Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata, 2001
 • Magyary-terv. Tata fejlődése a XXI. század első felében. Magyary Zoltán társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési és helyi gazdaságfejlesztési terv; Önkormányzat, Tata, 2008
 • Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet; szerk. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia; Complex, Bp., 2010
 • Magyary Zoltán Emlékkonferencia. 2010. március 24.; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2010
 • Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között. Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja; iratgyűjt., vál., ford., sajtó alá rend., tan., jegyz. Babus Antal; Argumentum–Balassi Intézet–MNL, Bp., 2014 (Orosz levéltári források magyarul)
 • Örökség és reform. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából. Tanulmány; szerk. Moravcsik Eszter; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégium, Bp., 2015