Makedón királyok listája

Wikimédia-listacikk

Makedónia a makedónok királysága volt az i. e. 7. századtól. Fejletlenebb a görög városállamoknál, de egyszerűbb (ellentétektől kevésbé megosztott) társadalma és uralkodóinak katonai újításai miatt az i. e. 4. század második felében hatalma alá vonta a görögség nagy részét. Ezután III. Alexandrosz (ismert nevén „Nagy Sándor”, i. e. 336323) hatalmas világbirodalmat hódított meg, amely halála után részeire esett szét. Makedónia politikai jelentősége még évszázadokig megmaradt, ám külpolitikájával egyre gyakrabban keresztezte a felemelkedő Róma útját. I. e. 168-ban legyőzték a rómaiak, i. e. 148-ban pedig provinciaként beolvasztották a Római Birodalomba.

Argoszi-dinasztia (Ἀργεάδαι) Szerkesztés

A makedón uralkodóház a hellénektől származtatta magát. Mitikus családfájukat Prométheuszig vezették vissza, akitől Deukalión személyén keresztül Hellén származott. Hellénnek három fia volt, Dórosz, Aiolosz és Makedón, az utóbbi fia Argeasz.

Argeasz Tirünsz királyának, Amphitrüónnak apja – legalábbis ebben a változatban, máskor Amphitrüónt Alkaiosz fiának tartották –, akinek leánya, Alkméné és Zeusz nászából származott Héraklész. Héraklésztől Hüllosz, Kleodaiosz, Arisztomakhosz, Témenosz, Kissziosz, Thésztiosz, Meropsz, Arisztomidasz, és Pheidón származott, akinek fia Karanosz. A makedón államot végül három fivér, Pheidón dédunokái, Perdikkasz, Guanész és Aeroposz alapította.

Az első történetileg ismert makedón király a Perdikkasz nevet viselte, de korántsem biztos, hogy azonos a legendákban emlegetett Perdikkasszal.

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
Karanosz
i. e. 808i. e. 778
 Κάρανος bizonytalan dátum
Koinosz
i. e. 778i. e. 750
 Κοινός bizonytalan dátum
Türimmasz
i. e. 750i. e. 700
 Τυρίμμας bizonytalan dátum
I. Perdikkasz
i. e. 700i. e. 678
 Περδίκκας Αʹ bizonytalan dátum, 650 körüli is feltehető
I. Argaiosz
i. e. 678i. e. 640
 Ἀργαῖος Αʹ bizonytalan dátum
I. Philipposz
i. e. 640i. e. 602
 Φίλιππος Αʹ bizonytalan dátum, halálának ideje 588 körülre is tehető
I. Aeroposz
i. e. 602i. e. 576
 Ἀέροπος Αʹ 588?-568?
I. Alketasz
i. e. 576i. e. 547
 Ἀλκέτας Αʹ 568?-540?
I. Amüntasz
i. e. 547i. e. 498
 Ἀμύντας Αʹ 540?-495?
I. Alexandrosz
i. e. 498i. e. 454
 Ἀλέξανδρος Αʹ 495?-454?
II. Alketasz
i. e. 454i. e. 448
 Ἀλκέτας Βʹ Egyes szerzők nem számítják az uralkodók közé
II. Perdikkasz
i. e. 448i. e. 413
 Περδίκκας Βʹ 454?-413; a makedón uralkodóház első biztos dátuma II. Perdikkasz halálának éve
I. Arkhelaosz
i. e. 413i. e. 399
 Ἀρχέλαος Αʹ
Kraterosz
i. e. 399
 Ὀρέστης
Oresztész
i. e. 399i. e. 396
 Ὀρέστης
II. Aeroposz  Ἀέροπος Βʹ
II. Arkhelaosz
i. e. 396i. e. 393
 Ἀρχέλαος Βʹ
II. Amüntasz
i. e. 393
 Ἀμύντας Βʹ
Pauszaniasz
i. e. 393
 Παυσανίας
III. Amüntasz
i. e. 393
 Ἀμύντας Γʹ
II. Argaiosz
i. e. 393i. e. 392
 Ἀργαῖος Βʹ
III. Amüntasz (2x)
i. e. 392i. e. 370
 Ἀμύντας Γʹ
II. Alexandrosz
i. e. 370i. e. 368
 Ἀλέξανδρος Βʹ
Ptolemaiosz (Alorosz)
i. e. 368i. e. 365
 Πτολεμαῖος Kormányzó
III. Perdikkasz
i. e. 368i. e. 359
 Περδίκκας Γʹ
IV. Amüntasz
i. e. 359i. e. 356
 Ἀμύντας Δʹ mh. i. e. 336
II. Philipposz (szül. i. e. 382)
i. e. 356i. e. 336
 Φίλιππος Βʹ Kormányzó: i. e. 359-től
III. Alexandrosz (szül. i. e. 356)
i. e. 336i. e. 323
Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας általában „Nagy Sándor” néven említik
III. Philipposz Arrhidaiosz (szül. i. e. 359)
i. e. 323i. e. 317
 Φίλιππος Γʹ
IV. Alexandrosz (szül. i. e. 323)
i. e. 323i. e. 309
 Ἀλέξανδρος Δʹ

Különféle uralkodóházak Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
I. Antigonosz Monophthalmosz (szül. i. e. 382)
i. e. 306i. e. 301
Ἀντίγονος ὁ Μονόφθαλμος
Kasszandrosz (szül. i. e. 354)
i. e. 305i. e. 297
Κάσανδρος
Már i. e. 309-ben meggyilkoltatta IV. Alexandroszt, de a királyi címet csak i. e. 306 körül vette fel.
IV. Philipposz
i. e. 297
Φίλιππος Δʹ
Kasszandrosz fia
Antipatrosz
i. e. 297i. e. 294
Αντίπατρος Β'
Kasszandrosz fia, V. Alexandrosz társkirálya. Fivérét elűzte, de az Pürrhosz épeiroszi király segítségével restaurálta hatalmát, a menekülő Antipatroszt pedig Lüszimakhosz ölette meg.
V. Alexandrosz (szül. i. e. 332)
i. e. 297i. e. 294
Αλέξανδρος Ε'
Kasszandrosz fia, Antipatrosz társkirálya. Fivére elűzte, de Pürrhosz épeiroszi király segítségével restaurálta hatalmát. A szintén „segítségére siető” Démétriosz gyilkoltatta meg.
I. Démétriosz Poliorkétész (szül. i. e. 337)
i. e. 306i. e. 286
Δημήτριος ο Πολιορκητής
V. Alexandrosz meggyilkolása után ismerték el Makedónia királyának.
Lüszimakhosz (szül. i. e. 361)
i. e. 286i. e. 281
Λυσίμαχος
Démétrioszt Pürrhosszal közösen buktatta meg, és eleinte megosztozott vele a területen, i. e. 285-ig bezárólag azonban az egész tartományt magának szerezte meg.
Épeiroszi Pürrhosz (szül. i. e. 319)
i. e. 286i. e. 286
Πύρρος της Ηπείρου
Démétrioszt Lüszimakhosszal közösen buktatta meg, és eleinte megosztozott vele a területen, de az i. e. 285-ig bezárólag az egész tartományt magának szerezte meg.
Szeleukosz (szül. i. e. 358)
i. e. 281
Σέλευκος Νικάτωρ
Lüszimakhosz legyőzését és elestét követően szerezte meg a trónt.
Ptolemaiosz Keraunosz (szül. i. e. 320 k.)
i. e. 281i. e. 279
Πτολεμαίος Κεραυνός
Lüszimakhosz és fia sógora, II. Ptolemaiosz fivére. Szeleukosz meggyilkolásával jutott trónra.
Meleagrosz
i. e. 279
Μελέαγρος
Antipatrosz Etésziasz
i. e. 279
Ἀντίπατρος Ετησίας
Szószthenész
i. e. 279i. e. 276
Σωσθένης
II. Antigonosz Gonatasz
i. e. 276i. e. 274
Αντίγονος Β' Γονατάς
Épeiroszi Pürrhosz
i. e. 274i. e. 272
ld. fent

Antigonidák Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
II. Antigonosz Gonatasz (szül. i. e. 319)
i. e. 272i. e. 239
 ld. fent I. Démétriosz fia.
II. Démétriosz (szül. i. e. 274)
i. e. 239i. e. 229
 Δημήτριος Β' Αιτωλικός II. Antigonosz fia.
III. Antigonosz (szül. i. e. 263)
i. e. 227i. e. 221
 Αντίγονος Γ' I. Démétriosz unokája. Kormányzó: i. e. 229i. e. 227.
V. Philipposz (szül. i. e. 238)
i. e. 229i. e. 227
i. e. 221i. e. 179
 Φίλιππος Ε' II. Démétriosz fia.
Perszeusz (szül. i. e. 212)
i. e. 179i. e. 168
 Περσέας V. Philipposz fia. mh. i. e. 162

Tabló Szerkesztés

Források Szerkesztés