Makkai Sándor

erdélyi magyar író, pedagógus, református püspök

Dr. Makkai Sándor (Nagyenyed, 1890. május 13.Budapest, 1951. július 19.)[1] erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1926-tól 1936-ig.

Makkai Sándor
Az Erdélyi református egyházkerület püspöke
Makkai Sándor író, református püspök és felesége, Borsay Margit
Makkai Sándor író, református püspök és felesége, Borsay Margit

Született 1890. május 13.
Nagyenyed
Elhunyt 1951. június 19. (61 évesen)
Budapest
Sírhely Fiumei Úti Sírkert
Nemzetiség magyar
Felekezet protestantizmus
Püspökségi ideje
1926 – 1936
Előző püspök
Következő püspök
Nagy Károly
Vásárhelyi János

Díjak Corvin-koszorú (1937)
A Wikimédia Commons tartalmaz Makkai Sándor témájú médiaállományokat.

ÉleteSzerkesztés

Makkai Domokos és Nagy Róza fia. A nagyenyedi, kolozsvári és sepsiszentgyörgyi református kollégiumba járt középiskolába, majd a kolozsvári Református Teológián és ezzel párhuzamosan a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán tanult. 1912-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1912–1915 között Kolozsvárott volt vallástanár, 1915–1917 között pedig Vajdakamaráson lelkész, 1918-tól Kolozsvárott teológiai tanár. 1926-ban az Erdélyi Református Egyház püspökévé választották.

1936-ban lemondott püspöki hivataláról, Magyarországra költözött, és Debrecenben lett egyetemi tanár. 1937-ben a Láthatár című folyóirat második számában megjelentett Nem lehet című cikkével nagy vitát váltott ki a nemzetiségi kérdésről az erdélyi magyarság körében 19371938-ban, s újra 50 évvel később 19871988-ban.[2] Halálát tüdőverőér-rögösödés, epekőbetegség okozta. Felesége Borsay Margit volt.

 
Makkai Sándor és Makkai László sírja Budapesten. Kerepesi temető: 33/4-2-13.

EmlékezeteSzerkesztés

1997-ben a Magyarországi Református Egyház Makkai Sándor-díjat alapított, amelyet magyarországi és határon túli pedagógusok kaphatnak meg a "református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba".

Róla nevezték el a Kolozsvári Református Kollégium 1995-ben újraindított cserkészcsapatát.

Róla nevezték el az oltszemi elemi iskolát.[3]

Irodalmi műveiSzerkesztés

Egyházi és egyéb műveiSzerkesztés

 • Bevezetés a személyiség paedagogikájába; Stief Ny., Kolozsvár, 1912 (Értekezések a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Paedagogisi Szemináriumából)
 • A nagy személyiségek nevelői jelentősége; Hornyánszky Ny., Bp., 1913
 • Kolozsvári emlék a nagy világháború idejéből. Barabás Samu, Makkai Sándor cikkei; Lyceum Ny., Kolozsvár, 1914 (Egyházi Újság Könyvtára)
 • A szekták keletkezésének okai; Stief Ny., Kolozsvár, 1917
 • A reformáció négyszázéves jubileuma; szerk. Barabás Samu, Makkai Sándor, Kolosváry Bálint; Gombos Ny., Kolozsvár, 1917 (Egyházi Újság Könyvtára)
 • A Biblia. Útmutató a Szentírás tanulmányozásához; Az Út, Kolozsvár, 1918 (Az Út tankönyvei)
 • A halál mysteriuma; Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség, Bp., 1918
 • A lélek élete és javai. Philosophia propaedeütika; Erdélyi Református Egyházkerület, Cluj-Kolozsvár, 1922
 • "Maradj velem!". A református keresztyén családok imádságos könyve; szerk. Imre Lajos, Makkai Sándor, Tavaszy Sándor; Az Út, Cluj-Kolozsvár, 1923 (Az Út könyvtára)
 • "Kegyelemből, hit által". A református keresztyén vallás alapvonalai, tartalma és védelme; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1923
 • A vallás lényege és értéke. Vallásfilozófiai előadások; Füssy Ny., Turda-Torda, 1923 (Erdélyi református egyházi könyvtár)
 • "Írd meg, amiket láttál". Beszédek, elmélkedések, előadások; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1923
 • Öntudatos kálvinizmus református magyar intelligencia számára; Soli Deo Gloria, Bp., 1925
 • "Zörgessetek és megnyittatik néktek". Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések, stb.; Az Út, Cluj-Kolozsvár, 1925
 • A vallás az emberiség életében. A vallás történeti képe; Füssy Ny., Turda-Torda, 1925 (Erdélyi református egyházi könyvtár)
 • Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig; Az Út, Cluj-Kolozsvár, 1925
 • Aratás. Előadások; Kultúra, Losonc, 1926
 • Makkai Sándor püspöki programbeszéde és beköszöntő prédikációja; Minerva Ny., Cluj-Kolozsvár, 1927
 • Makkai Sándor püspöki jelentése az erdélyi református egyházkerület ... közgyűlésén ; Minerva Ny., Cluj-Kolozsvár, 1927–1929
 • A mi utunk. Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek; Az Ifjú Erdély, Cluj-Kolozsvár, 1929
 • A mi istentiszteletünk. Az Erdélyi Református Egyház Ágendáskönyve; szerk. Makkai Sándor; Minerva Ny., Cluj-Kolozsvár, 1929 (Erdélyi református egyházi könyvtár)
 • Erdélyi református problémák; Első Kecskeméti Hírlapkiadó, Bp., 1931
 • "Nem békességet..." Evangélium és humanum. Az evangélium szociális üzenete. Evangélium és egyház; Soli Deo Gloria, Bp., 1932
 • Evangélium az egyházban. Három előadás; Erdélyi Református Férfiszövetség, Sepsiszentgyörgy, 1934
 • Küzdelem az örökségért. Ünnepi beszéd; Bethlen Gábor Szövetség, Bp., 1935
 • Az egyház missziói munkája. Az egyház történeti képe, élete, tevékenységei. A pásztori misszió. A gyülekezeti misszió. A külmisszió; Révai, Bp., 1938
 • A magyar reformátusság egyházi élete; Városi Ny., Debrecen, 1939 (Az Igazság és Élet füzetei)
 • Ravasz László igehirdetői útja; Franklin Ny., Bp., 1941
 • A tiszántúli református egyházkerület jövője; előszó Révész Imre; Debrecen Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Ny., Debrecen, 1942
 • Döntő napok. Evangélizációs hétre; Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 1946
 • Itt és most; Országos Református Nőszövetség, Bp., 1946
 • Útmutató a gyülekezeti misszió munkájához. Körlevél a lelkipásztorokhoz és a missziói munkásokhoz (1947 ősz); összeáll. Makkai Sándor; Bethlen Ny., Bp., 1947
 • Ravasz László–Makkai Sándor: Az igehírdetés pecsétje. A diakonisszaszolgálat alapkérdései; Filadelfia Diakonisszaintézet, Bp., 1947
 • Élő gyülekezet. Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi szolgálatának köréből; Református Egyetemes Konvent, Bp., 1949
 • Poiménika. A személyes lelkigondozás tana; Bethlen Ny., Bp., 1950 (Református egyházi könyvtár)
 • Egymás terhét hordozzátok; Református Egyetemes Konvent, Bp., 1949
 • Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 1944; sajtó alá rend., jegyz. Barcza József; Református Zsinati Iroda, Bp., 1990

DíjaSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Makkai Sándor digitalizált archívum
 • Makkai Sándor: Magyarok csillaga
 • Módis László: Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
 • Rass Károly: Makkai könyve Ady-ról; Erdélyi Tudósító, Brassó, 1928 (Erdélyi Tudósító könyvtár) [Magyar fa sorsa]
 • Molter Károly: Makkai Sándor: Ördögszekér, Korunk, 1926
 • Tolnai Vilmos: Makkai Sándor: Ördögszekér, ProtSzemle, 1926. 288-290.
 • Benedek Elek: A püspök meg a püspökfi, avagy A magyar fa sorsa; Grünfeld Ny., Brassó, 1928
 • Czéh Károly: A magyar regény főbb alakjai; Kultúra Ny., Pécs, 1940 (Specimina dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae Quinqueecclesiensis; A Magyar Intézet értekezései)
 • ifj. Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága; Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 1997 (Dissertationes theologicae)
 • ifj. Fekete Károly: Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor; Kálvin, Bp., 2001
 • Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására; Pro Philosophia, Kolozsvár, 2003 (Műhely)
 • ifj. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával. Válogatott Makkai-tanulmányok; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2008
 • Jászberényi József: Az ördög szekere – Makkai premodernsége, modernsége és posztmodernsége, in: Az igazság okossága (2018. 22-57)
 • Veres, Ildikó: A kolozsvári iskola. Miskolc, Magyarország: Bíbor Kiadó (2003), 173 p.
 • Veres, Ildikó: Protestáns magyar bölcselők emberképe 1. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 19: 1 pp. 83–102., 19 p. (2018)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés