Mandátum (jog)

A mandátum (vagy képviselői mandátum) a mai szóhasználatban általában választók általi választással adott megbízatás, cselekvési felhatalmazás illetve ennek a jogi kerete. Ritkábban - létrejöhet választás helyett - delegálással, kinevezéssel vagy megbízatással is. A mandátum lehet szabad vagy kötött. A mandátumok szabályait jogszabályokkal (törvény) vagy házszabályban, alapító okiratban szervezeti és működési szabályzatban rögzítik. Magyarországon 1990 óta az országgyűlési illetve önkormányzati választással a képviselők szabad mandátuma jön létre. A listás képviselők megbízásának halál vagy más okból való megszűnése esetén nem pótválasztásnak, hanem a képviselőt jelölő szervezet (választás előtt rögzített) listájáról való delegálásnak van helye.

A kötött mandátum a jellemző a diplomaták és más külföldi megbízottak esetében.

A politikai nyelvben a mandátum kifejezést esetenként felhatalmazás, felhatalmazottság értelemben is használják.

Története

szerkesztés

Története a római jogig nyúlik vissza. Az ókori Rómában eredetileg csak magánszemélyek közötti megbízásra vonatkozott később kiterjedt a közhivatalnoki és más közcélú megbízásokra is. A parlamenti demokrácia fejlődésével nyerte mai értelmét.

Keletkezése

szerkesztés

A választással szerezhető mandátum keletkezéséhez a megválasztás ténye, a megbízólevél átadása, a mandátum hitelesítése és pl. az országgyűlési képviselők esetében a képviselői eskü letétele szükséges. A mandátumokkal kapcsolatos teendőkre szokás szerint mandátumvizsgáló bizottságot küldenek ki.

Szabad vagy kötött mandátum

szerkesztés

A szabad vagy kötött mandátum azt jelöli, hogy az adott képviselő erkölcsi jellegű (lelkiismereti illetve politikai) kötelezettségein kívül vannak-e egyéb kötelezettségei, amelyeket a választói (az általa képviselt személyek) irányában teljesíteni köteles. Az utóbbi esetben előfordulhat, hogy a választók véleményének előzetes kikérése vagy utólagos megerősítése szükséges.

Megszűnése

szerkesztés

A szabad mandátum megszűnéséről a választással kapcsolatos törvény rendelkezik.

A kötött mandátumhoz kapcsolódhat a választott képviselő esetén a visszahívás, diplomata és más megbízott esetén a visszarendelés.[1]

  1. Bíró Endre: Jogi szótár 532. old.
  • Bíró Endre: Jogi szótár (323-324. illetve 532. oldal)