Marton József (teológus)

teológus, 1950-

Marton József (Székelykál, 1950. április 15. –) magyar teológus, tanszékvezető professzor, a teológia tudományok doktora (Budapest, 1992), nagyprépost, kanonok, pápai káplán.

Marton József
Született 1950. április 15. (73 éves)
Székelykál
Nemzetisége magyar
Foglalkozása teológus, egyetemi oktató, nagyprépost, kanonok, pápai káplán
SablonWikidataSegítség

Életpályája szerkesztés

Római katolikus földműves családból származik. Elemi iskoláját szülőfalujában végezte 19581965 között. Líceumi tanulmányait Nyárádszeredában folytatva, 1969-ben érettségizett. A hatéves Teológiai Főiskolát Gyulafehérváron 1975-ben fejezte be, amikor Márton Áron püspök pappá szentelte.

Öt évig lelkipásztori munkát végzett Székelyudvarhelyen (19751977), Ditróban (19771978) és Marosvásárhelyen (19781979). 1980 szeptemberétől teológiai tanárként működött Gyulafehérváron. 19801985 között a gyulafehérvári Kisszemináriumban lelkivezető is volt. A Teológiai Főiskolán katekétikát, patrológiát és egyháztörténelmet oktatott. Időközben az 1990-es fordulat lehetőséget nyújtott külföldi továbbképzésre; így két és fél év alatt a budapesti Pázmány Péter pápai Akadémián teológiai doktorátust szerzett 1992. június 24-én.

1990-ben a gyulafehérvári Főiskola keretén belül a világi hívek számára távoktatásos képzés indult. Ennek szervezője és vezetője volt dékáni minőségében 1999-ig. 1996-ban megszervezte a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretén belül a Római Katolikus Teológiai Fakultást, amelynek azóta is professzora és 2008-ig dékánja.

1999-ben elnyerte a doktoráltatási jogot teológiából.

Főbb művei szerkesztés

 • Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye története; összeáll. Marton József; s.n., Gyulafehérvár, 1993
 • Patrológia; összeáll. Marton József; Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozat, Gyulafehérvár, 1995
 • Márton Áron emlékkönyv születésének 100. évfordulóján; szerk. Marton József; Gloria, Kolozsvár, 1996
 • Márton Áron centenárium; szerk. Marton József; Gloria, Gyulafehérvár, 1996
 • Marton József–Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai. Képes egyházmegye-történet; Gloria, Kolozsvár, 1999
 • Papnevelés az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegyében 1753-tól 1918-ig, Studia Theologica Budapestiensis Series Facultatis Theologicae Universitatis Catholicae a Petro Pázmány., Vol. 5, Budapest, 1993, p. 242.
 • Katolikus egyháztörténet II., Stúdia kiadó, Kolozsvár, 2001. p. 1-375.
 • Katolikus egyháztörténet I., Stúdia kiadó, Kolozsvár, 2002. p. 1-555.
 • Márton Áron, Erdély püspöke; Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Alba Iulia, 2002
 • Emlékkönyv a 250 éve alapított gyulafehérvári papnevelde jubileuma alkalmából. Gyulafehérvár 1753-2003; szerk. Marton József; Római Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár, 2003
 • Márton Áron élete, Gloria kiadó, Kolozsvár, p. 1-40.- magyarul, németül és románul.
 • Keresztény ókor, Mentor kiadó, Marosvásárhely, 2004. p. 1-243.
 • Fogarasy Mihály erdélyi püspök élete és munkássága, Gyulafehérvár, 2005. p. 1-201.
 • A keresztény középkor. Egyháztörténeti tanulmány; Mentor, Marosvásárhely, 2005
 • A keresztény újkor. Egyháztörténeti tanulmány; Mentor, Marosvásárhely, 2006
 • Az erdélyi katolicizmus századai. Képes egyházmegye-történet; Jakabffy Tamás, Marton József; Verbum, Kolozsvár, 2007 (angol, német, román nyelven is)
 • Az erdélyi katolicizmus 90 éve. 1900-1990; Kolozsvári Egyetemi, Cluj-Napoca, 2008
 • A keresztény jelenkor. 1789-2005. Egyháztörténeti tanulmány; Mentor, Marosvásárhely, 2008
 • Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről; szerk. Marton József, Bodó Márta; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2009
 • Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal; szerk. Marton József ; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2009
 • A keresztény szerzetesség története; Stúdium, Kolozsvár, 2010
 • Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról; szerk. Marton József, Oláh Zoltán, Kovács F. Zsolt; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2010
 • Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése; szerk. Marton József, Oláh Zoltán; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2011
 • Az Erdélyi Egyházmegye a középkorban; Pro-Print, Csíkszereda, 2013
 • Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára; szerk. Marton József, Diósi Dávid, Bodó Márta; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2014
 • A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye a 20. században; Pro-Print, Csíkszereda, 2014
 • Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk. Tanulmányok; szerk. Marton József, Diósi Dávid; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2015
 • Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948; szerk. Marton József, Diósi Dávid; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2015
 • Marton József: "A Püspök". Tanulmányok Márton Áronról; Pro-Print, Csíkszereda, 2022

Szerkesztéseiből szerkesztés

 • Márton Áron írásai és beszédei. Gyulafehérvár, 1996
 • Márton Áron emlékkönyv. Kolozsvár, 1996

Elismerései szerkesztés

 • 1985: Dr. Jakab Antal püspök szentszéki tanácsosnak nevezi ki
 • 1993: II. János Pál pápa kitüntette a Suos Capellanos (pápai káplán) címmel
 • 1996: Dr. Jakubinyi György érsek kanonokká léptette elő
 • 2001: A Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyháztörténeti tevékenységéért Fraknói Vilmos-díjjal jutalmazta
 • 2002: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem kitüntetése: Diploma de Inovaţie Instituţională
 • 2003: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem kitüntetése: Diploma de merit
 • 2004: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem kitüntetése: Diploma de merit
 • 2021: A Magyar Érdemrend lovagkeresztje

Kutatómunkáinak eredményeit számos konferencián, tudományos ülésszakon, előadásokon ismertette.

Források szerkesztés

 • Romániai magyar ki kicsoda : 1997. Nagyvárad, 1996. Marton József szócikkét lásd 387. p. ISBN 973 97980 0 4

További információk szerkesztés

 • Publicaţii (până în 2010)
 • Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum. A 60 éves Marton József köszöntése; szerk. Nóda Mózes et al.; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület–Szent István Társulat, Kolozsvár–Bp., 2010

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés