Megyei jogú város (USA)

Az Amerikai Egyesült Államokban azokat a városokat nevezik megyei jogú városnak, amelyek nem tartoznak egy megye fennhatósága alá sem. Az országban mindössze 41 megyei jogú város van (összehasonlításképpen az államok száma ötven, a megyéké több mint háromezer), és ezek közül 38 Virginiában található, ahol az állami alkotmány külön kategóriaként kezeli ezeket a közigazgatási egységeket. A Népszámlálási Hivatal a megyéket használja az adatgyűjtés alapegységeiként, így a megyei jogú városokat a megyékkel egyenértékű entitásként kezelik ezen tekintetben. Baltimore a legnagyobb megyei jogú város az Egyesült Államokban.

Az USA 41 megyei jogú városából 38 Virginiában található.[1] A három további város Baltimore Marylandben, St. Louis Missouriban és Carson City Nevadában.

Történelem

szerkesztés

Virginia államban minden település, amely mint „város” (city) rendelkezik önkormányzati joggal, megyei jogú városnak, más néven „szabad” vagy „független városnak” számít (angol megnevezésük is ez: „independent city”) 1871 óta, amikor egy alkotmánymódosítás, amit a polgárháború váltott ki, és azon területek elvesztése, amelyekből Nyugat-Virginia jött létre. Virginia 38 megyei jogú városa politikailag nem képezik részét egy megyének sem, annak ellenére, hogy földrajzilag teljesen körülzárhatja területüket egy-egy megye. Egy megyei jogú város Virginiában szolgálhat megyei központként, annak ellenére, hogy a város maga nem fekszik a megye szigorúan vett területén.[2] Néhány további virginiai település, annak ellenére, hogy esetenként népesebbek, mint a megyei jogú városok, csak önkormányzati jogú települési státuszt élveznek. Ezek a városok (town) minden esetben egy-egy megye részét képezik. Ezeknek az önkormányzati jogú városoknak csak limitált hatalma van. Általában osztoznak a bíráskodás és az iskolafenntartás jogán azzal a megyével, aminek a területén fekszenek.

Virginiában a városoknak két típusa van. Az elsőszámú különbség a bírósági szervezetben van. Az első osztályú városoknak (mint pl. Norfolk) saját bírósági körzete van.

Három régebbi virginiai megye, amelyek az eredeti, 1634-ben alapított nyolc shire-re mennek vissza, a nevükben tartalmazták a „city” (város) szót, annak ellenére, hogy politikailag megyék voltak. A megyei jogú városokat a kereskedelem és a jogi ügyek centralizációjára hozták létre, amikor a régi kereskedelmi rendszer, amiben kereskedő hajók közlekedtek az egyes ültetvények között, működésképtelenné vált. Virginia gyarmat fővárosa, Williamsburg ekkor létesült kikötőként a James-folyón. A másik két ilyen megye James City megye és Charles City megye. Mindkettő neve 1619-ben létrehozott gyarmati önkormányzati egységre vezethető vissza. Ebbe a sorba tartozott Elizabeth City megye is, amely 1952-ben szűnt meg, amikor egyesült Hampton és Phoebus városával, létrehozva a mai Hampton Roads megyei jogú városát.

Arlington megye

szerkesztés

Arlington megye, hétköznapi megnevezéssel egyszerűen csak „Arlington”, nem megyei jogú város. Azonban általában városként (city) emlegetik, mert földrajzilag kis méretű és sűrűn lakott, teljesen urbanizált, és méretben közel áll a megyei jogú városokhoz Virginia területén, nincs másik város, vagy egyéb település a határain belül, és Virginia történetének egy hirtelen fordulata következtében, olyan magas szintű infrastruktúrával rendelkezik, mint a megyei jogú városok (ami pedig, Henrico megye kivételével, nem jellemző a virginiai megyékre). Kizárólagosan abból a területből áll, amelyet Virginia átengedett Washington D. C.-nek a 18. század végén, majd 1846-ban visszakapott. (Ma ezen terület nagy része Arlinton megye része, a többi pedig Alexandria városához tartozik.)

Korábbi városok

szerkesztés

Korábban hosszú ideig megyei jogú városok:

Két további megyei jogú város, amely csak rövid ideig létezett:

Más államokban

szerkesztés

Néhány más államban is létrehoztak megyei jogú városokat, hogy megoldják a speciális kormányzati működést ezekben a nagy városokban, vagy fővárosokban. Ezekre példák a következők:

Egyéb, a megyei jogú városokhoz hasonló entitások

szerkesztés

A megyei jogú város nem azonos a következőkkel: