Mentálhigiéné

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, továbbá olyan multidiszciplináris, holisztikus szemléletű tudomány, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével, különböző tudományterületek (szociológia, pedagógia, orvostudomány, teológia, pszichológia stb.) ismereteinek integrálásával.

AlaptéziseSzerkesztés

        Jó minőségű + Önbecsülés + Érzelmi + Önmagával  +  Társadalmi
         környezet          érettség   bánni tudás   támogatás

Lelki egészség = Testi, szellemi, lelki és szociális jólét.

         Lepusztult  +  Érzelmi  + Érzelmi +  Stressz  +  Kizsákmányolás
         Környezet   visszaesés   elhanyagolás

FeladataSzerkesztés

A lelki egészség elősegítése és megőrzése, illetve azon ismeretek és intézkedések felhasználása, melyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására.

TerületeiSzerkesztés

Problémák, amikre megoldást kínálSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Csürke József : A mentálhigiénéről
 • Tomcsányi Teodóra, Grezsa Ferenc & Jelenits István (szerk.) Tanakodó: A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában (Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány – HÍD Alapítvány, 1999)