Meteoritok osztályozása

A meteoritok osztályozásának célja az, hogy a közös eredetű meteoritokat egy csoportba sorolja és segítse a kis égitestek fejlődéstörténetének rekonstruálását az, hogy az osztályozás hűségesen utal a csoportok közötti kapcsolatokra. Ennek alapján idővel a szülő égitestek is rekonstruálhatók lesznek. Szülő égitest az a forráségitest, amelynek töredéke az adott meteorit.

A meteoritok osztályozását három lépcsóben bemutató tábla. A bal oszlop a négy fő csoportot, a középső a főbb típuspokat mutatja be, míg a jobb oszlop a típusok főbb ásványait jellemzi. (Forrás: Bérczi Sz. 1991)

A szülő égitest a legtöbb esetben egy kisbolygó, vagy hold a Naprendszerben. Lehet, hogy ez az égitest már nem is létezik, hanem csak a töredékeit lehet majd azonosítani a kisbolygó övben. A meteoritok osztályozása tehát szoros kapcsolatban áll a kisbolygók közötti kapcsolatok föltárásával is. Egyes meteoritok forráshelye lehet üstökös is.

Az osztályozás nevezéktan isSzerkesztés

Az osztályozás egyik fontos eredménye a nevezéktan is. Egyes részeit az osztályozásnak széles körben elfogadják és használják, de a finom részletekben lehetnek értelmezési eltérések. Ennek oka az, hogy mivel még nem pontos a forráségitestek rekonstrukciója, más és más hierarchiában illesztik össze az összképet az egyes kutatók.

Fontos alcsoportot alkotnak a kondritok, melyeket alcsoportokra osztanak be. Más kapcsolatokat a család, vagy a klán kifejezéssel kapcsolnak össze. Három ilyen elfogadott kondrit csoport, vagy osztály van: a szenes kondritoké, az ensztatit kondritoké és a rendes kondritoké.

Azokat a kondritokat, amelyek eltérnek egy kissé a csoport főbb tulajdonságaitól, anomális meteoritoknak nevezik. Azokat a kondritokat, amelyeket egyelőre nem lehet besorolni a kialakult rendszertanba csoport nélküli meteoritoknak nevezik. Például az Acfer 094 egy ilyen csoport nélküli tagja a CM-CO klánnak.

A hagyományos osztályozási rendszerSzerkesztés

A meteoritokat gyakran sorolják a három fő csoportba aszerint, hogy főleg kőzetből, fémből, vagy vegyesen kőből és fémből állnak. Ezeket a kategóriákat a 19. század eleje óta használják. Ennek a megnevezésnek azonban nincsen sok genetikai vonzata. Példaként említhetjük, hogy sok vasmeteorit tartalmaz szilikát zárványokat, de mégsem nevezik őket kő-vas-meteoritoknak. Mégis, ez a korai besorolás áll az osztályozások kezdetén.

A kőmeteoritokat hagyományosan két csoportra osztják: kondritokra, melyek a kondrumoknak nevezett kicsiny gömböcskéket tartalmazzák, és akondritokra, amelyek átestek egy kis égitest fölmelegedésével együttjáró planetáris differenciálódáson.

A vasmeteoritokat hagyományosan a belső szerkezetúk alapján sorolják az octahedritek, a hexahedritek és az ataxitok csoportjába. Ezek a megnevezések leíró jellegűek, s helyettük ma már a modernebb kémiai csoportokat használják.

A kő-vas meteoritok két nagy csoportja a pallazitoké és a mezoszideriteké.

A meteorit-osztályozási rendszerSzerkesztés

 • I) Kőmeteoritok
  • Kondritok
   • Szenes kondritok osztály
    • CI kondrit (Ivuna-szerű) csoport
    • CM-CO kondrit (mini-kondrumok) klán
     • CM kondrit (Mighei-szerű) csoport
     • CO kondrit (Ornans-szerű) csoport
    • CV-CK kondrit klán
     • CV kondrit (Vigarano-szerű) csoport
      • CV-oxA kondrit (oxidált, Allende-szerű) alcsoport
      • CV-oxB kondrit (oxidált, Bali-szerű) alcsoport
      • CV-red kondrit (redukált) alcsoport
     • CK kondrit (Karoonda-szerű) csoport
    • CR kondrit klán
     • CR kondrit (Renazzo-szerű) csoport
     • CH kondrit (Allan Hills 85085-szerű) csoport
     • CB kondrit (Bencubbin-szerű) csoport
      • CBa kondrit alcsoport
      • CBb kondrit alcsoport
   • Rendes kondrit osztály
    • H kondrit csoport
    • L kondrit csoport
    • LL kondrit csoport
   • Ensztatit kondrit osztály
    • EH kondrit csoport
    • EL kondrit csoport
   • Más kondrit csoportok, amelyek nincsenek benne a nagyobb osztályokban
    • R kondrit (Rumuruti-szerű) csoport
    • K kondrite (Kakangari-szerű) kis csoport (kevesebb, mint 5 taggal)
  • Akondritok
 • II) Kő-vas meteoritok
  • Pallazitok
   • Főcsoport pallazitok
   • Eagle station pallazitok kis csoportja
   • Pyroxén pallazitok kis csoportja
  • Mezosziderit csoport
 • III) Vasmeteoritok
  • Magmás vasmeteorit csoportok
   • IC vasmeteorit csoport
   • IIAB vasmeteorit csoport
   • IIC vasmeteorit csoport
   • IID vasmeteorit csoport
   • IIF vasmeteorit csoport
   • IIG vasmeteorit csoport
   • IIIAB vasmeteorit csoport
   • IIIE vasmeteorit csoport
   • IIIF vasmeteorit csoport
   • IVA vasmeteorit csoport
   • IVB vasmeteorit csoport
  • Nem-magmás vagy primitív vasmeteorit csoportok
   • IAB vasmeteorit "komplexum" vagy klán (Korábban az IAB és IIICD vasmeteorit csoportok.

Az IAB vasmeteorit komplexumban: A csoport, 5 alcsoport, számos kis csoport, melyek szoros rokonságban vannak. Főleg gyorsan hűlő magmákból kristályosodtak.

    • IAB főcsoport
    • Udei Station kis csoport
    • Pitts kis csoport
    • sLL (kis Au, kis Ni) alcsoport
    • sLM (kis Au, Medium Ni) alcsoport
    • sLH (kis Au, nagy Ni) alcsoport
    • sHL (nagy Au, kis Ni) alcsoport
    • sHH (nagy Au, nagy Ni) alcsoport
   • IIE vasmeteorit csoport

Egy alternatív osztályozás Krottól és munkatársaitólSzerkesztés

 • Kondritok
 • Nem-kondritok
  • Primitívek
  • Differenciáltak
   • Akondritok
   • Kő-vasak
   • Vasak

Egy alternatív osztályozás Weisbergtől és munkatársaitólSzerkesztés

 • Kondritok
 • Primitív akondritok
 • Akondritok

ahol a vasakat és a kővasakat akondritoknak vagy primitív akondritoknak tekintik.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

 • Lux, G., Keil, K., & Taylor, G.J. (1980): Metamorphism of the H-group chondrites: implications from compositional and textural trends in chondrules. Geochim. Cosmochim. Acta, 44, 841-855.
 • Urey, H.C., & Craig, H., (1953): The composition of the stone meteorites and the origin of the meteorites. Geochim. Cosmochim. Acta, 4, 36-82.
 • Yanai K., Kojima H. & Haramura H. (1995): Catalog of Antarctic Meteorites. NIPR, Tokyo
 • Van Schmus, W. R., Wood, J. A., (1967): A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 31, 747-765.
 • Wasson J. T. (1974): Meteorites. Springer, Berlin.
 • Wiik, H. B. (1956): The chemical composition of some stony meteorites. Geochimica & Chosmochimica Acta, 9. 279-289.
 • Yanai K. & Kojima H. (1987): Photographic Catalog of the Antarctic Meteorites. NIPR, Tokyo
 • Bérczi Sz. (1991): Kristályoktól bolygótestekig. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Bérczi Sz. (2007): A Naprendszer égitestjeinek fejlődése. A kisbolygók. Fizikai Szemle. 57/3. sz. 88-94.
 • Bérczi Sz., S. Józsa, Zs. I. Kovács, B. Lukács, Gy. Szakmány (2004): Studies of the Thermal Evolution of a Chondritic Asteroidal Body: Synthesis from the Antarctic Meteorite Thin Section Set of the National Institute of Polar Research, Tokyo. Acta Mineralogica et Petrographica, Szeged, XLV/2. 55-60.
 • Bérczi Sz., Gucsik A., Hargitai H., Józsa S., Kereszturi Á., Nagy Sz., Szakmány Gy. (szerk. *Bérczi Sz.) (2008): Kis atlasz a Naprendszerről (11): Kőzetszövetek a Naprendszerben. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest (ISBN 978-963-284-034-5)
 • Bérczi Sz., Holba Á., Lukács B. (1999): Splitting of the two Wiik lines in the Urey-Craig field: C-s are related to H-s like as LL-s are related to L-s. (Statistical Analyses of the NIPR dataset: VII). 24th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 9-11.
 • Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (1): Planetáris és anyagtérképek holdkőzetekről, meteoritekről. UNICONSTANT. Püspökladány (ISBN 963-00-6314-X Ö, ISBN 963 00 6315 8)
 • Lukács B., Bérczi Sz. (1996): Competition of C and H2O for Fe in E, H, and C chondrites. 21th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR, p. 90-92.
 • Lukács B. Bérczi Sz. (1997): Statistical Analysis of NIPR Meteorite Compositions, II.: Comparison of Sequences of Differentiated Rocks from an Asteroidal Sized Body and Earth. 22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR, p. 94.
 • Lukács B., Holba Á., Bérczi Sz. (1999): Gradistic vs. Cladistic Views in the Classification of Chondrites: The (L,H) Dichotomy and the Missing L/LL Precursors. (NIPR Statistics VI.) In Lunar and Planetary Science XXX, Abstract #1337, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).

További információkSzerkesztés