Más néven mértéktenzor. A matematikában a metrikus tenzort metrikus tereken értelmezzük, és a távolságok meghatározását teszi lehetővé. A fizikában az általános relativitáselméletben fordul elő, mint a téridő szerkezetét leíró mennyiség. Ezért a metrikus tenzor meghatározza a gravitációs kölcsönhatást is.

DefiníciójaSzerkesztés

Legyen A affin tér a valós V eltolásvektortérrel! Ekkor g metrikus tenzor A fölött, ha A-t a V fölötti skalárszorzatok terébe képezi, azaz minden   pontra

 

szimmetrikus, pozitív definit bilineáris forma.

A metrika és a pszeudometrika analógiájára néha megengedik, hogy egyes pontokban, vagy mindenütt pozitív szemidefinit legyen. Ezzel pszeudometrikus tenzorokhoz jutnak.

Vagyis a pozitív definitség követelménye:

  minden  -re

helyett megelégszenek a pozitív szemidefinitség követelményével:

  minden  -re

A metrikus tenzor egy   ponttól függő távolságot definiál a V vektorok terén:

 

Az euklideszi skalárszorzathoz hasonlóan a   vektorok   szöge a   pontban:

 

TulajdonságaiSzerkesztés

Az invariáns távolságnégyzet kiszámítása:  

Ábrázolása koordinátákkalSzerkesztés

Koordináta-rendszert választva a V vektortérben, és a koordinátavektorokat rendre  -vel jelölve a g metrikus tenzor felírható a   alakban. Az Einstein-féle összegzési konvenció szerint ekkor az   és az   vektorokra

 .

A kategóriaelmélet fogalmai szerint a metrikus tenzor, illetve koordinátákkal való ábrázolása kovariáns, mivel az   injektív affin lineáris leképezések a (B,W) fölötti metrikus tenzorokat természetes módon (A,V) fölötti metrikus tenzorokba viszik:

 .

A fizikai alkalmazások szerint a metrikus tenzor, illetve koordinátákkal való ábrázolása kontravariáns, mert koordinátái a koordináta-rendszer transzformációjakor ugyanúgy transzformálódnak, mint a bázis.

Ha a koordináta-rendszer transzformációját a

  illetve  

képletek írják le, akkor a bázisvektorok így transzformálódnak:

 

és a metrikus tenzor transzformációja:

 

Görbék hosszaSzerkesztés

Ha   differenciálható görbe az A affin térben, akkor minden t pontban van érintője:

 .

A görbe, vagy görbeszegmens hossza a metrikus tenzorral számítható:

 

A   kifejezést ívelemnégyzetnek nevezzük.

A láncszabály szerint

 ,

ahol ds a fenti, ívhossz kiszámítását célzó integrált jelenti.

Indukált metrikus tenzorSzerkesztés

Legyen A Riemann-tér, adva legyen benne a   metrika, és adva legyen egy részsokaság a   ( ) paraméterekkel! Tekintsük ebben a részsokaságban a

  görbét!

Ekkor e görbe ívhossza:

 

ahol

  indukált mértéktenzor.

Ezzel számolva az ívhossz:

 .

PéldákSzerkesztés

- a gömbfelszín metrikus tenzora:
 
- a Minkowski-téridő metrikus tenzora:
 
- a gömbszimmetrikus (Schwarzschild) téridő metrikus tenzora, ahol   a Schwarzschild-sugár:
 

IrodalomjegyzékSzerkesztés

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Metrischer Tensor című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.