Főmenü megnyitása

Miskolczy Ambrus (Marosvásárhely, 1947. szeptember 29. –) Széchenyi-díjas történész, az MTA doktora, egyetemi tanár. Az MTA Magyar-Román Történész Vegyesbizottság alelnöke. A Közös dolgaink, az Encyclopaedia Transylvanica című könyvsorozat, az Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica című évkönyv szerkesztője.

Miskolczy Ambrus
Született Miskolczy Ambrus
1947. szeptember 29. (71 éves)
Marosvásárhely
Nemzetisége magyar magyar
Házastársa Makkai Éva (1971-)
Foglalkozása történész
egyetemi tanár
Kitüntetései Akadémiai Díj (1987, 2005)
Széchenyi-díj (2012)

Tartalomjegyzék

Kutatási területeSzerkesztés

„A magyar-román-szász erdélyi együttélés története; a polgárosodás társadalom- és eszmetörténete. Kutatómunkája az erdélyi együttélés problémakörére összpontosul, ideértve a mítoszteremtés eszmetörténeti okait és mikéntjét.”[1]

ÉletpályájaSzerkesztés

Marosvásárhelyen született és gyermekéveit Erdélyben töltötte, elemi és középfokú tanulmányokat Romániában folytatott. Édesanyja halála (1964) után települt át atyjával és anyjának rokonával Budapestre. Felsőfokú tanulmányokat 1967-1972 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem-francia szakon folytatott. Érdeklődési körét, kutatási területeit nagy mértékben meghatározták az erdélyi nemzetiségi kisebbségi létben szerzett tapasztalatai. Magyarországi kutatóként még a Ceaușescu–diktatúra legkeményebb időszakaiban is sikerült kieszközölnie, hogy brassói, bukaresti levéltárakban kutasson. A háromnyelvűség (magyar, román, német) természetes volt számára.

Pályáját az ELTE BTK közép-európai és nemzetiségi kutatócsoportban kezdte (1972-1978). 1978-1983-ig az MTA Történelemtudományi Intézetének, majd 1983-1987-ig az MTA Közép- és Kelet-Európa Központ munkatársaként működött. 1987 óta az ELTE BTK Román Filológiai tanszékvezetője, 1987-1999 között docense, 1999 óta egyetemi tanára. A történelemtudományok kandidátusa 1987-től, doktora 1997-től. Az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola - 19-20. századi kelet-európai történelem, ruszisztika Doktori Program egyik előadója.[2] Számos külföldi és hazai szakfolyóiratban adja közre tudományos közleményeit (Századok, Történelmi Szemle, Világtörténet, Levéltári Közlemények, Hadtörténelmi Közlemények, Klió, História, Aetas, Mozgó Világ, Holmi, Valóság, stb.)

CsaládjaSzerkesztés

Szülei: Miskolczy Dezső orvos, neurológus és gróf Béldi Zsuzsanna voltak. 1971-ben házasságot kötött Makkai Évával. Két lányuk született; Barbara (1973) és Zsuzsanna (1976).

Művei (válogatás)Szerkesztés

 • Erdély története III. (Főszerk. Köpeczi Béla Szerk. Szász Zoltán Budapest, 1986.) Miskolczy Ambrus társszerző.
 • A brassói román levantei kereskedőpolgárság (1780-1860) (1986)
 • Egyház és forradalom (1991)
 • A fanariótáktól a Hohenzollernekig (Trócsányi Zsolttal, 1992)
 • Eszmék és téveszmék (esszék, 1994)
 • Lélek és titok a 'mioritikus tér' mítosza, avagy Lucian Blaga eszmevilágáról (1994)
 • A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (1999)
 • "A Führer olvas" (1999)
 • A legendák varázsa. Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar-román párbeszéd a 19. század derekán (2000)
 • Szellem és nemzet (2001)
 • Határjárás a román-magyar közös múltban (2004)
 • Románok a történeti Magyarországon (2005)
 • Horn Ede (2006)
 • A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről" 1790-1849 (2006)
 • A felvilágosodás és a liberalizmus között (2007)
 • Eposz és történelem. A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és a román irodalomban (2007)
 • Mítoszok és ellenmítoszok között. Párbeszéd irodalommal és történelemmel (2008)
 • Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.-IV. (2009-2010)
 • A szarvasfiúk "rejtélye" (2010)
 • Modern mítoszok csapdáiban. Caragiale és Sebastian; Kriterion, Kolozsvár, 2011 (Gordiusz)
 • "Tiszta forrás" felé... Közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához; Gondolat, Bp., 2011
 • On the path to romanticism. The Gypsies of the enlightenment : the Ţiganiada (Gypsiada) or the reflection of the Gypsy image and self image in Hungarian and Romanian literature (Eposz és történelem); angolra ford. Kniezsa Veronika; Lucidus, Bp., 2012
 • Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig, Széphalomtól Turinig; Gondolat, Bp., 2012
 • Miskolczy Ambrus–Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében; Tarsoly, Bp., 2013
 • A modernitás útjain és tévútjain; Lucidus, Bp., 2013 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • A pásztor bölcsessége. A bárányka útja Sovejától Párizsig és vissza: fejezetek 150 esztendő román eszmetörténetéből a romantikus nacionalizmustól napjainkig; Kriterion, Kolozsvár, 2013 (Gordiusz)
 • A szabadság ára. Archaizmus és modernizmus a magyar és román kulturális és politikai térben; ELTE Eötvös, Bp., 2013 (Europica varietas)
 • Cioran hosszú kamaszkora avagy Mi legyen a fasiszta múlttal? Történeti esszé; Gondolat, Bp., 2014
 • A múlt megszelídítése. Eszmetörténet és historiográfia határán; Gondolat, Bp., 2014
 • A Vasgárda, 1927-1937. Antiszemitizmus, mitológia, vallás; Gondolat, Bp., 2015
 • Inter scyllam et charybdim. Identitásképző stratégiák és a budapesti Román Filológiai Tanszék története. A Magyar-Román Történész Vegyesbizottság magyar és román szekciójának közös konferenciája; szerk. Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor, Nagy Levente; ELTE Eötvös, Bp., 2015 (Europica varietas)
 • A bolygó zsidó Bécsben. Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben; Attraktor, Máriabesnyő, 2016 (Scripta Iudaica)
 • Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben; Baló Bálint [et al.] válaszai Michael von Brukenthal körkérdésére; előszó, szerk., jegyz. Miskolczy Ambrus; L'Harmattan–Könyvpont–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Bp.–Pécs, 2016 (Fontes ethnologiae Hungaricae)

Társasági és szerkesztőségi tagságaiSzerkesztés

 • A bukaresti Nicolae Jorga Történettudományi Intézet külső tagja;
 • Az USA-ban működő Society for Romanian Studies tagja;
 • A New International Journal of Romanian Studies szerkesztőségi tagja.

Díjak, elismerésekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • MTI Ki kicsoda 2009. Szerk. Hermann Péter. Budapest: Magyar Távirati Iroda. 2008. ISBN 978-963-1787-283  
 • Ki kicsoda 2000: Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza, főszerk. Hermann Péter. I–II. Budapest, Greger-Biográf, 1999, ISSN 1215-7066 – Miskolczy Ambrus szócikkét ld. II. köt. 1121. p.

További információkSzerkesztés