Modul:Infobox

Infobox[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

A megvalósított sablonok dokumentációját lásd a Sablon:Infobox lapon.

require('strict')
local getArgs = require"Modul:Arguments".getArgs
local p = {}

p.row = function (args)
	args = getArgs(args)
	local val, label, group, undertag
	val = args[1]
	if not val then
		return nil
	end
	if args[3] then
		label = '[[' .. args[3] .. '|' .. args[2] .. ']]'
	else
		label = args[2]
	end
	group = args['csoportazonosító']
	undertag = not (not args['címke alatt'])
	local row = mw.html.create('tr')
	if group then
		row:addClass( 'csoport-' .. tostring(group) )
	end
	local labeltag = row:tag('td')
	labeltag:addClass(undertag and 'cimkealatt' or 'cimke')
	if not undertag then
		labeltag:css('font-weight', 'bolder')
	end
	labeltag:wikitext(label)
	labeltag:done()
	local valtag = row:tag('td')
	valtag:wikitext(val)
	valtag:done()
	return tostring(row)
end

p['adat allapról'] = function (frame)
	local args = getArgs(frame, { wrappers = 'Sablon:Infobox/Adat allapról' })
	if not args[1] or not args[2] then
		return nil
	end
	local value
	if mw.language.getContentLanguage():lc(args[1]) == 'népesség' and args[2] == mw.title.getCurrentTitle().text then
		value = require('Modul:Wikidata').formatStatements(nil, { property = 'P1082', format = 'default' })
	end
	if not value or value == '' then
		local title = mw.title.new('Sablon:' .. args[1] .. '/' .. args[2])
		if title and title.exists then
			value = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = title.text .. (args[3] and ' (' .. args[3] .. ')' or '') }
		else
			value = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = args[1] .. '/ismeretlen', args = { args[2] } }
		end
	end
	return string.format('<tr style="vertical-align:top;"><td style="font-weight:bold;">%s</td><td>%s</td></tr>', args[4] or '', value)
end

p["ország"] = function (frame)
	local args = getArgs(frame, { wrappers = "Sablon:Infobox/Ország" })
	if args[1] == "-" then
		return nil
	end
	local cdata = require('Modul:Country data').main
	return p.row{
		cdata{ [1] = args[1], ['size'] = args[4] },
		'Ország'
	}
end

p.image = function (filename, legend, property, entityId)
	if filename == '-' then
		return nil, nil
	end
	if (not filename) and property then
		local item = mw.wikibase.getEntity(entityId)
		if not item then
			return nil, nil
		end
		local image = item:getBestStatements(string.upper(property))[1]
		if image and image.mainsnak.snaktype == 'value' then
			filename = image.mainsnak.datavalue.value
			legend = nil
			if image.qualifiers and image.qualifiers.P2096 then
				for _, snak in ipairs(image.qualifiers.P2096) do
					if snak.snaktype == 'value' then
						if snak.datavalue.value.language == 'hu' then
							legend = snak.datavalue.value.text
						end
					end
				end
			end
		else
			return nil, nil
		end
	end
	return filename, legend
end

p["kép"] = function (frame)
	local args = getArgs(frame, {wrappers = "Sablon:Infobox/Kép"})
	local filename, legend = p.image(args[1], args[3], args["wd-property"], args["wd-entity"])
	if not filename then
		return nil
	end
	local filesize = args[2]
	if not filesize then
		local title = mw.title.new('Media:' .. filename)
		if (
			title and title.file.width and title.file.width < 250
			and title.file.mimeType ~= 'image/svg' and title.file.mimeType ~= 'image/svg+xml'
		) then
			filesize = title.file.width
		else
			filesize = 250
		end
		filesize = tostring(filesize) .. 'px'
	end
	local link = "[[Fájl:" .. filename .. "|" .. filesize
	if legend then
		link = link .. "|" .. legend
	end
	link = link .. "]]"
	local result = tostring(mw.html.create"tr"
		:tag"td"
		:attr("colspan", "2")
		:css("text-align", "center")
		:wikitext(link)
		:allDone()
	)
	if legend then
		result = result .. tostring(mw.html.create"tr"
			:tag"td"
			:attr("colspan", "2")
			:css("text-align", "center")
			:css("font-size", "92%")
			:wikitext(legend)
			:allDone()
		)
	end
	return result
end

local function getWikidataCoord(entityId)
	local item = mw.wikibase.getEntity(entityId)
	if not item then
		return nil, nil
	end
	local P625 = item:getBestStatements('P625')
	for _, v in ipairs(P625) do
		if v.mainsnak.snaktype == 'value' then
			local lat = P625[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
			local long = P625[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
			return lat, long
		end
	end
	local P159 = item:getBestStatements('P159')
	for _, v in ipairs(P159) do
		if v.qualifiers and v.qualifiers.P625 and v.qualifiers.P625[1].snaktype == 'value' then
			local lat = v.qualifiers.P625[1].datavalue.value.latitude
			local long = v.qualifiers.P625[1].datavalue.value.longitude
			return lat, long
		end
	end
	return nil, nil
end

local function coordRow(coordinatesLink)
	return '<tr><td colspan="2" style="text-align:center">[[Fájl:OOjs UI icon mapPin-progressive.svg|16px|link=]] ' .. coordinatesLink .. '</td></tr>'
end

--[[
	Helyi értékű paramétereket átalakítja szám szerinti paraméterekké.
	Modul:Pozíciós térkép-ből is.
--]]
function p.coord(frame, args)
	local coorArgs = {args[9], display = args.display, format = 'dms', with_pfunc = true}
	if args[1] and args[5] then
		local hemisphereMultipliers = {
			longitude = { W = -1, w = -1, E = 1, e = 1, NY = -1, Ny = -1, ny = -1, K = 1, k = 1 },
			latitude = { S = -1, s = -1, N = 1, n = 1, D = -1, d = -1, ['É'] = 1, ['é'] = 1 }
		}
		table.insert(coorArgs, 1, hemisphereMultipliers.latitude[args[4]] and args[4] or 'N')
		table.insert(coorArgs, 2, hemisphereMultipliers.longitude[args[8]] and args[8] or 'E')
		table.insert(coorArgs, 1, args[1])
		table.insert(coorArgs, 3, args[5])
		if args[2] and args[6] then
			table.insert(coorArgs, 2, args[2])
			table.insert(coorArgs, 5, args[6])
			if args[3] and args[7] then
				table.insert(coorArgs, 3, args[3])
				table.insert(coorArgs, 7, args[7])
			end
		else
			if not args[4] or not args[8] then
				table.remove(coorArgs, 4)
				table.remove(coorArgs, 2)
			end
		end
	elseif args.lat and args.long then
		table.insert(coorArgs, 1, args.lat)
		table.insert(coorArgs, 2, args.long)
		coorArgs.precision = 'wikidata'
	else
		return nil
	end
	return require( 'Modul:Coordinate' ).coord( nil, coorArgs )
end

p["pozíciós térkép"] = function (frame)
	local args = getArgs(frame, {wrappers = "Sablon:Infobox/Pozíciós térkép"})
	if args[4] == '-' or args[8] == '-' then
		return nil
	end
	local mapArgs = {
		args[1],
		['felirat'] = "'''" .. (args[2] ~= '{{{név}}}' and args[2] or require'Modul:String'.simpletitle{args = {}}) .. "'''",
		['keret'] = 'none',
		['felirat pozíciója'] = args[3],
		['jel'] = args.jel or 'Green pog.svg',
		['felirat mérete'] = '100',
		['méret'] = '248',
		['igazítás'] = 'none',
		['térképtípus'] = args['térképtípus'],
		['meta'] = args.meta,
		['jel mérete'] = args['jel mérete']
	}
	if args[4] and args[8] then
		mapArgs['szélesség'] = args[7]
		mapArgs['hosszúság'] = args[11]
		mapArgs['szélességi fok'] = args[4]
		mapArgs['hosszúsági fok'] = args[8]
		if args[5] and args[9] then
			mapArgs['szélességi ívperc'] = args[5]
			mapArgs['hosszúsági ívperc'] = args[9]
			if args[6] and args[10] then
				mapArgs['szélességi ívmásodperc'] = args[6]
				mapArgs['hosszúsági ívmásodperc'] = args[10]
			end
		end
	else
		mapArgs.lat, mapArgs.long = getWikidataCoord(args['wd-entity'])
		if not mapArgs.lat or not mapArgs.long then
			return nil
		end
	end
	local result = {}
	local trackWikidata = false
	if not args[1] then
		if not args['koordinátakategória nélkül'] then
			table.insert(result, '[[Kategória:Koordináták térkép nélkül]]')
		end
	elseif args[1] ~= '-' then
		local title = mw.title.new('Sablon:Pozíciós térkép ' .. args[1])
		if title and mw.ustring.sub(args[1], -9) == ' vármegye' and not title.exists then
			mapArgs[1] = mw.ustring.gsub(args[1], ' vármegye$', ' megye')
			title = mw.title.new('Sablon:Pozíciós térkép ' .. mapArgs[1])
		end
		if title and title.exists then
			local success, map = pcall(require'Modul:Pozíciós térkép'.many, frame, mapArgs)
			if not success then
				map = '<strong class="error">' .. map .. '</strong>[[Kategória:Hibásan használt pozícióstérkép-sablonok]]'
			else
				trackWikidata = true
			end
			table.insert(result, '<tr><td colspan="2" align="center">' .. map .. '</td></tr>\n')
		else
			table.insert(result, '[[Kategória:Pozíciós térképet hiányoló lapok]]')
		end
	end

	if args['koordináta a térkép alatt'] then
		table.insert(result, coordRow(p.coord(frame, {args[4], args[5], args[6], args[7], 
			args[8], args[9], args[10], args[11], args.meta, display = args['koordináta a cím alatt'] and 'inline,title', 
			lat = mapArgs.lat, long = mapArgs.long})))
		trackWikidata = true
	elseif args['koordináta a cím alatt'] then
		table.insert(result, p.coord(frame, {args[4], args[5], args[6], args[7], 
			args[8], args[9], args[10], args[11], args.meta, display = 'title', 
			lat = mapArgs.lat, long = mapArgs.long}))
		trackWikidata = true
	end
	-- Nincs rá szükség
	--if trackWikidata and mapArgs.lat then
	--	table.insert(result, '[[Kategória:Wikidata-koordinátákat használó lapok]]')
	--end

	return table.concat(result)
end

p["koordináta"] = function (frame)
	local args = getArgs(frame, {wrappers = "Sablon:Infobox/Koordináta"})
	if args[1] == '-' or args[5] == '-' then
		return nil
	end
	if not args[1] or not args[5] then
		args.lat, args.long = getWikidataCoord(args['wd-entity'])
		if not args.lat or not args.long then
			return nil
		end
	end
	return coordRow(p.coord(frame, args))
end

function p.terkep(frame)
	local args = getArgs(frame, { wrappers='Sablon:Infobox/Térkép' })
	if args.mapframe == 'no' or args.map == '-' then
		return nil
	end
	local itemId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() or args.entityId
	local cst = itemId and mw.wikibase.getBestStatements(itemId, 'P625') or {}
	if not args.coord and not next(cst) then
		return nil
	end
	if next(cst) and cst[1].mainsnak.datavalue.value.latitude <= -60 then  -- southern arctic
		frame.args[1] = args.map
		return p['pozíciós térkép'](frame)
	end
	return ('<tr><td colspan="2" style="text-align:center">%s</td></tr>')
		:format(require('Modul:Pozíciós térkép').infoboxMapframe(frame))
end

function p.tarsprojekt(frame)
	local args = getArgs(frame, { wrappers='Sablon:Infobox/Társprojekt' })
	if not args[1] then
		return nil
	end
	local title = args[2]
	if title == '-' then
		return nil
	end
	local siteGroup, prefix, lang, imageFile
	if args[1]:match('^[Cc]ommons$') then
		siteGroup = 'commonswiki'
		prefix = 'c:'
		imageFile = 'Commons-logo.svg'
	elseif args[1]:match('^[Ww]ikiforrás$') then
		siteGroup = 'wikisource'
		prefix = 's:'
		imageFile = 'Wikisource-logo.svg'
	end
	if not siteGroup then
		return nil
	end
	if siteGroup:sub(1, 4) == 'wiki' then
		lang = args[3] or 'hu'
	end
	if not title then
		local itemId = args[6] or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
		if not itemId then
			return nil
		end
		title = mw.wikibase.getSitelink(itemId, (lang or '') .. siteGroup)
		if siteGroup == 'commonswiki' then
			if not title or title:sub(1, 9) ~= 'Category:' then
				local st = mw.wikibase.getBestStatements(itemId, 'P373')
				if next(st) and st[1].mainsnak.snaktype == 'value' then
					title = 'Category:' .. st[1].mainsnak.datavalue.value
				end
			end
		end
		if not title then
			return nil
		end
	end
	local text = '<strong class="error">Modul:Infobox: Nincs megadva szöveg</strong>'
	if siteGroup == 'commonswiki' then
		text = "A [[Wikimédia Commons]] tartalmaz ''[[%s]]'' témájú médiaállományokat."
	elseif siteGroup == 'wikisource' then
		text = (lang == 'hu' and 'A' or frame:preprocess(('{{NAGYKEZDŐBETŰ:{{a(z)|{{nyelv neve/%s}}}}}}'):format(lang))) ..
			" [[Wikiforrás]]ban további forrásszövegek találhatók ''[[%s]]'' témában."
	end
	local label = args[4] or require('Modul:String').simpletitle()
	text = text:format(('%s%s%s|%s'):format(prefix, lang and lang ~= 'hu' and lang .. ':' or '', title, label))
	return ('<tr><td colspan="2" style="background-color:%s"><div style="display:flex"><div>[[Fájl:%s|20px|link=|alt=]]</div><div style="width:100%%; padding-left:1ch; text-align:center">%s</div></div></td></tr>')
		:format(args[5] or '#e4ebf3', imageFile, text)
end

--[[
	Sablon:Repülőtér infobox futópálya P529
  ]]
function p.repuloter_futopalya(frame)
	local args = getArgs(frame, { frameOnly = true })
	if args[1] then
		return nil
	end
	if args[2] == '-' then
		return nil
	end
	local itemId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if not itemId then
		return nil
	end
	local ret = {}
	local f = require'Modul:Wikidata'.formatters
	local options = { link = 'nem', unit = 'm', showUnit = true, conjunction = ', ' }
	for _, s in ipairs(mw.wikibase.getBestStatements(itemId, 'P529')) do
		local material = {}
		for _, q in ipairs(s.qualifiers and s.qualifiers.P186 or {}) do
			table.insert(material, mw.wikibase.renderSnak(q))
		end
		table.insert(ret, '<tr><td>' .. mw.wikibase.renderSnak(s.mainsnak) ..
			'</td><td>' .. f.formatSnaks(s.qualifiers and s.qualifiers.P2043 or {}, options) ..
			'</td><td>' .. table.concat(material, ', ') ..
			'</td></tr>')
	end
	return table.concat(ret)
end

--[[
	Sablon:Világörökségi helyszín infobox/veszélyeztetettség/P793
  ]]
function p.vor_veszelyeztetettseg(frame)
	local args = getArgs(frame, { frameOnly = true })
	if args[1] == '-' then
		return nil
	end
	if args[1] then
		return args[1]
	end
	local itemId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if not itemId then
		return nil
	end
	local ret = {}
	for _, s in ipairs(mw.wikibase.getBestStatements(itemId, 'P793')) do
		local startTime, endTime
		if s.mainsnak.datavalue.value.id == 'Q222384' and s.qualifiers then
			startTime = s.qualifiers.P580 and mw.wikibase.renderSnak(s.qualifiers.P580[1]) or nil
			endTime = s.qualifiers.P582 and mw.wikibase.renderSnak(s.qualifiers.P582[1]) or nil
		end
		if startTime or endTime then
			table.insert(ret, (startTime or '') .. '–' .. (endTime or ''))
		end
	end
	return table.concat(ret, '<br>')
end

--[[
	Sablon:Stw
--]]
function p.newline_for_wikitext(frame)
	local text = frame.args[1]
	if not text or text:match('^%s*(.-)%s*$') == '' then
		return nil
	end
	if mw.ustring.find('*#: ', mw.ustring.sub(text, 1, 1), 1, true) or mw.ustring.sub(text, 1, 2) == '{|' then
		return '\n'
	end
	return nil
end

return p