Nádasdy Ferenc (érsek)

(1785–1851) katolikus pap, szerpap és püspök

Nádasdi és fogarasföldi gróf Nádasdy (Paulai) Ferenc (Bécs, 1785. március 3.Kalocsa, 1851. július 22.), kalocsai érsek.

Nádasdy Ferenc
Vác, majd Kalocsa püspöke
Született1785. március 3.
Bécs
Elhunyt1851. július 22. (66 évesen)
Kalocsa
Felekezetrómai katolikus egyház
Püspökségi ideje
1823. február 28. – 1845. május 15.
(Vác)
Püspökségi ideje
1845. május 15. – 1851. július 22.
(Kalocsa)
Előző püspök
Következő püspök
Klobusiczky Péter
Kunszt József
Nádasdy Ferenc a Catholic Hierarchy-n

Nádasdy Mihály gróf főajtónálló és gróf Colloredo M. Teréz fia. Tanulmányait Tatán, Komáromban és Bécsben végezte; a teológiát 1802-től Nagyszombatban hallgatta. 1807. március 7-én fölszenteltetett; 1807. április 16-án drégelypalánki plébános, majd kerületi alesperes, 1816. október 4-én esztergomi kanonok, 1817-ben szekszárdi címzetes apát, 1819-ben pesti központi papnevelő-intézeti kormányzó, 1820. október 6-án barsi főesperes és a királyi tábla főpapja.

1823. február 28-án váci megyés püspök (1824. február 12-én történt a beiktatása), 1845 májusában kalocsai érsek lett. Már előbb, 1827-ben kineveztetett belső titkos tanácsosnak és 1837-ben a hétszemélyes ítélőtáblához közbírónak. A Lipót-rend nagy keresztjét kapta. A Magyar Tudományos Akadémia 1838. szeptember 5-én sorozta igazgató tagjai közé.

1848-ban mint már három év óta kalocsai érsek, egyszersmind az ország legidősebb püspöke, főpap társainak tanácsából augusztus 1-re nemzeti zsinatot hirdetett ki. Emiatt 1849 elején bujdosnia kellett. A Szent István-rend középkeresztes vitéze volt. Alapítványai és ájtatos hagyományai 223 050 forintot tesznek ki.

 • Dicsőséges szent István Magyarország első királyának és apostolának tiszteletére intézett beszéd, melyet a nemes Magyar nemzetnek nemzeti jeles inneplése alkalmatosságával Bécsben a tiszt. p. kapuczinusok templomában Kis Asszony havának 23. napján 1812. eszt. mondott. Bécs, 1812.
 • Sermo inauguralis. Theresiopoli, 1846
 • Gróf Nádasdy Ferencz Kalocsai érsek körlevele, melyet beiktatása alkalmával a hívekhez intézett. Szabadka, 1846
 • Epistolae pastorales… ad clerum regularem et saecularem. Szabadka, 1849
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  

További információk

szerkesztés
 • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp., História – MTA Történettudományi Intézete, 1996
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János
 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-
 • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. Szerzők: Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diana. Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2003
 • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., Magyar Országgyűlés, 2002
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-
 • ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Első füzet, vagyis országgyülési emlény az 1843-44-iki országgyülés emlékezetére. Harmadik kiadat. Pest, 1861. Id. Poldini Ede és Noséda ny.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
 • Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, Szerző, IV, 1893
Előde:
Kámánházy László
Váci püspök
1823–1845
Utóda:
Szarvas Ferenc
Előde:
Klobusiczky Péter
Kalocsai érsek
1845–1851
Utóda:
Kunszt József