Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság

A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságot (rövidítve: NABB) a Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése[1] alapján, a Kormány 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozatával létrehozott bizottság.[2] A határozat a közzétételét követő napon (2016. július 14-én) lépett hatályba.[3]

FeladataiSzerkesztés

A NABB feladata a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény hatálya alá tartozó regionális Közlekedési Központok és a  VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság flottakezelő társaságánál az  autóbusz-beszerzések iparpolitikai céloknak megfelelő előkészítésének előmozdítása, a  beszerzési szempontok egységesítése és a  magyar autóbuszipar fejlődésének elősegítése.[4]

A NABB a flottakezelő társaság esetén az adásvétel, csere, bérbevétel, lízing konstrukciókban ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma – így különösen a választott eljárástípus, a beszerzés tárgya és mennyisége, az  eljárás indításának tervezett időpontja, a  szerződés időtartama, a  bírálati szempontok, a  pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek, a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, a műszaki leírások, egyéb lényeges szerződéses feltételek – tekintetében.[5] A nem közbeszerzés-köteles, pályázat mellőzésével, közvetlen szerződéskötéssel történő beszerzés esetén a  NABB ajánlást fogalmaz meg a szerződés lényeges tartalma – így különösen a szerződés tárgya és mennyisége, a szerződéskötés időpontja, a szerződés időtartama, a szerződéses díja, a szerződés műszaki-szakmai tartalma – tekintetében.[6] A NABB az  olyan beszerzési eljárásokban, amelyek tárgya a  helyi közszolgáltatási feladatok alvállalkozó igénybevételével való megvalósítása, ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma – így különösen az autóbusz beszerzés mellőzésének indokoltsága és a 3. pontban felsorolt további jellemzők – tekintetében.[7] A NABB véleményezi a flottakezelő társaság hároméves közbeszerzési tervét és hároméves üzleti tervét és feltételes közbeszerzési eljárásra vonatkozó dokumentumait.[8]

Elnöke és tagjaiSzerkesztés

A NABB elnöke a nemzetgazdasági miniszter.[9]

A NABB tagjaiSzerkesztés

 • a) a NABB elnöke,
 • b) a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,
 • c) a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára,
 • d) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, valamint
 • e) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára.[10]

A NABB elnöke felkéri Budapest Főváros Önkormányzat főpolgármesterét, hogy a NABB tevékenységében tagként vegyen részt.[11] A NABB állandó meghívottja a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója.[12]

A Nemzeti Autóbusz Beszerzési MunkacsoportSzerkesztés

A NABB munkáját a  Nemzeti Autóbusz Beszerzési Munkacsoport segíti. A Munkacsoport feladata ajánlások, javaslatok előkészítése.[13]

A Munkacsoport elnöke a  Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára.[14]

ForrásokSzerkesztés

 • 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

JegyzetekSzerkesztés

 1. "A Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületet hozhat létre".
 2. A határozat 1. pontja
 3. A határozat 19. pontja
 4. A határozat 2. pontja
 5. A határozat 3. pontja
 6. A határozat 4. pontja
 7. A határozat 5. pontja
 8. A határozat 6. pontja
 9. A határozat 7. pontja
 10. A határozat 8. pontja
 11. A határozat 9. pontja
 12. A határozat 10. pontja
 13. A határozat 11. pontja
 14. A határozat 12. pontja

További információkSzerkesztés