Nyelvművelő kéziszótár

A Nyelvművelő kéziszótár A magyar nyelv kézikönyvei című sorozat IX. kötete, amelyet Grétsy László és Kemény Gábor szerkesztett. A szótár sajtóbemutatója 2005. június 21-én az MTA Nyelvtudományi Intézetében volt. Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója ismertette meg a közönséggel.

Nyelvművelő kéziszótár
A Nyelvművelő kéziszótár címlapja
A Nyelvművelő kéziszótár címlapja
SzerzőGrétsy László
Kemény Gábor
OrszágMagyarország, Budapest
Nyelvmagyar
Témamagyar nyelvhelyességi kérdések
Műfajszótár
SorozatA magyar nyelv kézikönyvei
Kiadás
KiadóTinta Könyvkiadó
Kiadás dátuma2005
BorítógrafikaTemesi Viola
Média típusakönyv
Oldalak száma632
ISBN963 7094 29 6
SablonWikidataSegítség

A szótár 5000 szócikke népszerűen közli azokat a nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai stb. tudnivalókat, amelyekre a művelt embernek önmaga szó- és írásbeli kifejezéséhez szüksége lehet.

A kéziszótár a mai nyelvhasználati szokásokat, a legújabb nyelvi jelenségeket is feltérképező munka, amely betűrendben tárgyalja a leggyakrabban felvetődő kérdéseket a következő tárgykörökben:

  • új szavak és szójelentések (magyarok és idegenek);
  • idegen elemek befogadása, a szómagyarítás lehetőségei;
  • nyelvtani kifejezőeszközök, szövegalkotási technikák;
  • nyelvi illemtan (köszönés, megszólítás, tegezés-magázás stb.).

A szótár újdonságának számít, hogy tükrözi az aktuális gazdasági, politikai, életmódbeli stb. változások hatását a nyelvhasználatban. Pl. új szavak esetében hallássérült, környezetbarát; új szójelentések tekintetében kaszál, jogosítvány; idegen elemek befogadása és a szómagyarítás korlátainak szintjén humánpolitika, CD (cédé), masszőr, tréner ill. nyelvi illemtan kérdésében pedig heló, hölgy használata. E mellett az -s melléknévképző használatát és zenei együttesek nevének írását (amiről máshol még nem találhat felvilágosítást az érdeklődő) is tárgyalja.

A szótár szócikkeinek a szerkezete (Részlet az Előszóból) szerkesztés

A szótár – a Nyelvművelő kézikönyvhöz hasonlóan – kétféle szócikket tartalmaz: önálló és utaló szócikket (röviden: utalót). Az utóbbi típus, mint neve is mutatja, nem fejti ki a címszóban jelzett témát, szót vagy kifejezést, csupán utal a könyvnek egy másik helyére, ahol arról valamely más szócikkben, tájékoztatást kaphat az olvasó (pl. bolondot csinál vkiből L. csinál). Az ún. szétutalók arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott jelenségről – rendszerint nyelvtani vagy stilisztikai fogalomról – önálló szócikk nem készült ugyan, de annak bizonyos vonatkozásairól, részleteiről több helyütt is szó esik (pl.  mutató névmás L. annak, ennek birtokos jelző | az, ez – ő | azzal – avval | ezzel – evvel | őket – azokat;  stílusrétegek L. argó | bizalmas stílus | hivatali nyelv, valamint további tizenegy szócikkre való utalás). Olykor az önálló szócikkek végén (ritkábban: belsejében) is adnak utalót, Vö. (= vesd össze!) vagy L. (= lásd még) megjelöléssel. Az utalásokban feltüntetett címszók közé függőleges vonalkát, idegen nevén virgulát (|) tesznek.

Az önálló szócikkek vagy tárgyi címszót (pl.  beszédhangok kapcsolódása) vagy nyelvi adatot (szót vagy kifejezést) (pl. bessz) tárgyalnak. Az utóbbiak sorában elég gyakoriak a gondolatjellel tagolt kettős címszók (pl. beszüntet – megszüntet | betanít – megtanít). Ezek a szócikkek a címül írt szavak viszonyát, használati szabályait, helyes vagy helytelen voltát taglalják.

A tárgyi címszó  ritkított, a nyelvi címszó félkövér (idegen szóval: fett vagy bold) betűkkel van írva. Az utalókban (helymegtakarítás végett) az L. után a tárgyi címszók nincsenek ritkítva, s a nyelvi címszók kurzív szedésűek.

A címszót (akár egy, akár több szóból áll) a szócikk szövegében tilde (~) helyettesíti. Ha a címszó végén levő magánhangzó valamely toldalék előtt megnyúlik, az értelmező szótárainkból ismerős ékezetes tilde (~́) jellel élnek (pl. a média szócikkben: a ~́k). Nem használnak viszont tildét a többszörös (pl. restell – röstell; részvevő – résztvevő – részt vevő) és az összetett (pl. bízik határozója) címszavú cikkekben, továbbá a szépirodalmi idézetekben.

A szócikkek szövegében a nyelvi adatot – legyen az szó, kifejezés vagy akár egész mondat – a könnyebb áttekinthetőség kedvéért egységesen dőlt betűs (kurzív) szedéssel közölték. A szépirodalmi idézeteket (de csak ezeket!) idézőjelbe tették, s utánuk megadták a szerző nevét, rendszerint a mű címét is. A köznyelvi mondatpéldákat, a Nyelvművelő kézikönyv gyakorlatát követve, általában kis kezdőbetűvel írták. Ha azonban helyesírási szempontból fontos volt a nagybetűvel való kezdés (pl. feliratokban), természetesen megtartották a nagy kezdőbetűt.

Források szerkesztés