Profit

(Nyereség szócikkből átirányítva)

A profit vagy nyereség valamely gazdasági tevékenység során felmerült, számszerűen kifejezett bevételek és költségek különbsége.

Különbséget tehetünk normál (vagy számviteli) és gazdasági profit között. A gazdasági profit meghatározásakor a ráfordítások közé a végzett tevékenység alternatív költségét (opportunity cost) is beleszámítjuk. Mindezekből következik, hogy a gazdasági profit általában kisebb a normál profitnál.

A mikroökonómia vállalati döntésekkel foglalkozó részének egyik legfontosabb feltételezése, hogy a vállalatok célja a minél magasabb profit elérése, minél alacsonyabb befektetéssel (a kettő aránya százalékban kifejezve a profithatékonyság, vagy marxi terminológiával profitráta).

Források szerkesztés

  • Paul E. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan. Budapest: Közgazdasági és Jogi. 1993. II 643–644., II 650–651., II 934–938. o. ISBN 963 222 683 6  
  • Richard Brealey – Stewart Myers: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem. 1994. I 418–419. o. ISBN 963 7628 90 8