Nyom (lineáris algebra)

Egy négyzetes mátrix nyoma (angolul trace, németül Spur) a főátlójában lévő elemek összege, azaz nyoma

.

A mátrix nyoma egyenlő a (komplex) sajátértékeinek összegével.

PéldaSzerkesztés

Az   mátrix nyoma  .

TulajdonságokSzerkesztés

A nyom lineáris leképezés, azaz azonos méretű   négyzetes mátrixok és   skalár esetén

 
 

Négyzetes mátrix nyoma megegyezik transzponáltjának nyomával, azaz

 

Ha   azonos méretű négyzetes mátrixok, akkor a kétféle sorrendben vett szorzatuk nyoma egyenlő, azaz

 

azonban ez többtényezős szorzatok esetén a tényezők nem minden permutációja esetén, csak ciklikus permutációjukra teljesül. (Ez az azonosság egyébként nem csak akkor igaz, ha a tényezők négyzetes mátrixok, hanem akkor is, ha    -es,    -es mátrix, tehát   mindkét sorrendben összeszorozhatók.)

Idempotens mátrix nyoma egyenlő a rangjával, nilpotens mátrix nyoma 0.

ForrásokSzerkesztés

Pelikán József: Algebra (PDF/Postscript). Összeállította Gröller Ákos. ELTE TTK