Országos Tervhivatal

a népgazdaság tervezését irányító közigazgatási szervezet

Az Országos Tervhivatal (rövidítése: OT) a Magyar Népköztársaság kormányának a népgazdasági tervezést irányító, minisztériumi rangú közigazgatási szervezete volt. Fennállása alatt mindvégig a központi gazdaságpolitika irányító szervezete volt. Élén az elnök állt, akinek a jogállása a miniszterekével volt egyenlő.[1] Az Országos Tervhivatal 1990 májusában megszűnt; feladat- és hatáskörét a Pénzügyminisztérium vette át.

Az Országos Tervhivatal székháza (tervezte: Hóka László) az 1960-as évektől

Története szerkesztés

 • 1947-ben hozták létre a népgazdasági tervezés szerveként. Az első hároméves terv időszakában (1947–1949) jelentős szerepet töltött be a magyar gazdaság szovjet mintára történő átalakításában (magát a hivatalt is szovjet példa nyomán hozták létre).[2] Megyei kirendeltségei a tanácsrendszernek 1950-ben való kiépítésével megszűntek.[3]
 • Elnöke az első Nagy Imre-kormány óta – hivatalból – a kormány tagja volt.
 • Feladat- és hatásköre a tervutasításos gazdaságirányításon alapult. 1968 után a népgazdasági tervezés is módosult az indirekt gazdaságirányítási rendszerre való áttérésnek megfelelően.

Elnökének jogállása szerkesztés

 • Elnökét 1947 és 1949 között a köztársasági elnök nevezte ki (az alelnökökkel és a főtitkárral együtt). A Magyar Népköztársaság Alkotmánya szerint az elnököt az országgyűlés választotta, a Elnöki Tanács javaslatára. 1953 óta tagja a kormánynak (a Minisztertanácsnak). Az Állami Tervbizottságnak a létrehozásától, 1973-tól fogva annak az elnöke is az OT elnöke volt szokás szerint.[4]

Feladat- és hatásköre szerkesztés

 • Variációkat dolgozott ki a gazdaságpolitika kialakításához;
 • Életszínvonal-, szociál-, foglalkoztatás- és beruházáspolitikai terület- és településfejlesztési koncepciókat készített;
 • Elemezte és értékelte a gazdasági rendszer működését.[5]

Elnökei szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Nem volt alárendelve a Pénzügyminisztériumnak sem.
 2. Archivált másolat. [2012. június 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 6.)
 3. Magyar Történelmi fogalomtár L–Zs. 78. old.
 4. ám jogilag nem kötelezően
 5. Akadémiai kislexikon, 353. old.

Források szerkesztés

 • Akadémiai kislexikon L–Z. Akadémiai kiadó, Budapest, 1990. 353. old.
 • Magyar Történelmi Fogalomtár. L–Zs. Gondolat kiadó, Budapest, 1989. 78. old.
 • A gazdaság jogi alapjai. i. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 114. old.
 • sulinet45
 • Az Országos Tervhivatal repertóriuma; összeáll. Csízi István; MOL, Bp., 2007 (A Magyar Országos Levéltár segédletei)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés