Országos tűzvédelmi szabályzat

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) meghatározza, hogy létesítményt, építményt létesíteni – ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve rendeltetésének módosítását is – valamint a létesítményt, építményt, gépet, berendezést, eszközt és anyagot – a robbanó és robbantó anyagok, valamint a pirotechnikai termékek kivételével – használni, technológiát alkalmazni az e rendeletben meghatározott tűzvédelmi szabályok, tűzvédelmi műszaki követelmények betartásával lehet.

TörténeteSzerkesztés

HatályosSzerkesztés

2014. december 5-én[1] jelent meg az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és 2015. március 5-én lépett hatályba. Az új rendelet szakít a korábbi rendszerrel és csak alapvető szabályokat határoz meg, műszaki és biztonsági szint meghatározása minden esetben a fejezetekhez tartozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TVMI) lesz.

Tűzvédelmi szabályzattal kapcsolatos legfontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • 1996. évi XXXI. törvény Tűzvédelmi törvény
 • 54/2014-es BM rendelet OTSZ
 • 30/1996. (XII. 6.) BM tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tűzvédelmi végzettségű kötelező foglalkoztatásról és képesítési követelményekről
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról

Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, haSzerkesztés

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmaSzerkesztés

 • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 • az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a –kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 • az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

Legfontosabb változások 2016. január 1-tőlSzerkesztés

 • Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.
 • Tűzvédelmi szabályzatot középszintű ill. felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat
 • A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan tűzvédelmi használati szabályokat
 • A gazdálkodó szervezetnek középszintű ill. felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni 9/2015. BM rendeletben meghatározott esetekben.
 • Ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

KorábbiSzerkesztés

 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról[2] (használati név: OTSZ)

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés