Osváth Gábor (nyelvész)

(1946) nyelvész

Osváth Gábor (Hódmezővásárhely, 1946. január 22. –) nyelvtanár, nyelvész, műfordító, Korea-szakértő.[1][2]

Osváth Gábor
Gabor Osváth.jpg
Született 1946. január 22. (76 éves)
Hódmezővásárhely
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Gyermekei Osváth Gábor
Foglalkozása nyelvtanár,
nyelvész,
műfordító

Az Egri Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakán végzett, közben egy évet Leningrádban töltött, később elvégezte az ELTE magyar szakát is. 1970–72 között Észak-Koreában tanult,[3] ezt követően a Nemzetközi Előkészítő Intézetben külföldi hallgatók magyartanáraként dolgozott.

1989-től a Külkereskedelmi Főiskola Keleti Nyelvek Tanszékén koreai nyelvtanár,[3] 1999–2006 között tanszékvezető. Kultúraközi kommunikációt is oktat. 1998-tól az ELTE Koreai Programjának megbízott előadója volt, koreai nyelvet és irodalmat tanított.[3] Ösztöndíjasként kétszer járt Dél-Koreában (1992; 2000).

Özvegy, három gyermek (Eszter, Gábor, Márton) apja.

BibliografiaSzerkesztés

Koreanisztikával kapcsolatos publikációkSzerkesztés

 • A koreai és más kelet-ázsiai nyelvek viszonyáról. In: Gyuró Istvánné–Szabó Zoltán (szerk.) Intézeti Szemle. Nemzetközi Előkészítő Intézet: Budapest, 1973. pp. 12–16.
 • Nyelvi reform Észak-Koreában. In: Gyuró Istvánné–Szabó Zoltán (szerk.) Intézeti Szemle. Nemzetközi Előkészítő Intézet: Budapest, 1976/2. pp. 32–40.
 • A koreai hangok és betűk. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1989.
 • A koreai személynevek. In: Balogh Lajos–Ördög Ferenc (szerk.) Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Nyelvtudományi Konferencia előadásai. Budapest, 1989. pp. 335–339.
 • Nyelvtani magyarázatok és szótár koreai nyelven. In: Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek. Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Nemzetközi Előkészítő Intézet: Budapest, 1989.
 • A kontrasztív elemzés jelentősége a koreai hallgatók kiejtéstanításában. In: Az I. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola: Nyíregyháza, 1991. pp. 288–291.
 • A koreai nyelv tanításáról. Fáyné Péter Emese (szerk.) In: Húsz éves a Külkereskedelmi Főiskola. II. kötet. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1991. pp. 77–81.
 • Magyar–koreai igei vonzatszótár. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1993. 102 p.
 • Külgazdasági olvasókönyv koreai nyelven. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1993. 102 p.
 • Koreai nyelv alapfokon I. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1995. 200 p.
 • The Korean Image of Hungary. In: Fáyné Péter Emese (szerk.) Szakmai Füzetek. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1995. pp. 63–75.
 • A kínai írásjegyek használatával kapcsolatos dél-koreai vita. In: Osváth Gábor (szerk.) Koreai nyelv és kultúra. Tanulmányok a kultúraközi kommunikáció tárgyköréből. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1995. pp. 40–52.
 • A koreaiak nemzeti önképe és nemzeti szimbólumaik. Társszerző: Romhányi Claudia. In: Osváth Gábor (szerk.) Koreai nyelv és kultúra. Tanulmányok a kultúraközi kommunikáció tárgyköréből. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1995. pp. 19–29.
 • Koreai nyelv alapfokon II. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1996.
 • A koreai modernizáció és az angol nyelv. In: Fáyné Péter Emese szerk. Szakmai Füzetek. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1996. pp. 265–272.
 • A koreai nevek magyar kiejtése és helyesírása. Társszerző: Balogh Tibor István. In: Székely Gábor–Cs. Jónás Erzsébet szerk. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. A VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I. kötet. Bessenyei György Könyvkiadó: Nyíregyháza, 1996. pp. 307–315.
 • On the English Elements of the Korean Vocabulary. In: The Proceedings of the 18th AKSE Conference. Stockholm, 1997. pp. 112–118.
 • Magyar–koreai társalgási zsebkönyv. Társszerzők: Hidasi Judit, Park Soo-young, Szigeti György. Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 1997. 81 p.
 • Nyelv és kultúra összefüggései Koreában. In: Polyák Ildikó szerk. Hetedik Országos Nyelvészeti Konferencia előadásai. I. kötet. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest: 1997. pp. 99–101.
 • Koreai irodalommal kapcsolatos 19 címszó: Ri Dzsehjon, Ri Gvangszu, Szimcshondzson, Szong Jong, szoszol, Tanggun, Tongguk munhonbigo, Tongmunszon, Vorin szokpo. A pótkötetben: Kim Cshunszu, Kim Dongni, Kim Dzsiha, Pak Kjongni, Cshö Inhun, Szo Dzsongdzsu, I Cshongdzsun, I Munjol, Hvang Szokjong, Hvang Szunvon. Király István (szerk.) Világirodalmi lexikon. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1974–1998.
 • Koreai nyelv, koreai kultúra. Szociolingvisztikai megfigyelések. In: Szépe György (szerk.) Modern Nyelvoktatás. Budapest, 1998. december. pp.l 43–156.
 • On Some Problems of Korean Language Teaching in Hungary. In: The Proceeding's of the 19th AKSE Conference in Hamburg. Hamburg: 1999. pp. 33-40.
 • A koreai nyelv északi és déli változata. In: Balaskó Mária és Kohn János szerk. A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. II. kötet. Szombathelyi Tanárképző Főiskola: Szombathely, 1999. pp. 235–240.
 • A magyar kiejtés tanítása koreaiaknak. In: Tverdota György (szerk.) Hungarológia. Nemzetközi Hungarológiai Központ: Budapest, 1999 / 1–2. pp. 181–187.
 • Koreai nyelv. In: Fodor István (szerk.) A világ nyelvei. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1999. pp. 758–765.
 • Koreai nyelv. Koreai írás. Koreai irodalom. (Három címszó) In: Bárány Lászlóné (szerk.) Magyar Nagylexikon. VII. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. 4 p.
 • Névadás és politika összefüggései Koreában. In: Hajdu Mihály szerk. Köszöntő Fodor István 80. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke: Budapest, 2000. pp. 41–44.
 • A kínai, koreai, japán és vietnami szakszókincs sajátosságai. In: Majoros Pál szerk. Szakmai füzetek. BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar: Budapest, 2201. pp. 135–139.
 • Európai kölcsönszók a kínaiban, koreaiban és japánban. In: Fóris Ágota, Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor szerk. A nyelv nevelő szerepe. A IX. Magyar Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Lingua Franca Csoport: Pécs, 2002. pp. 126–130.
 • A koreai verbális és nem verbális kommunikáció néhány sajátossága. In: Majoros Pál szerk. BGF Tudományos évkönyv. Budapesti Gazdasági Főiskola: Budapest, 2002. 298–307.
 • On the Past and Present of Korean Studies in Hungary. In: (ed. by Cheong, Byung Kwon) The 1st International Conference on Korea and Central and East Europe. The Korean Association of East European and Balkan Studies: Seoul, 2001. pp. 11–22.
 • On the System of Korean Personal Names. In: Birtalan Ágnes (szerk.) Aspects of Korean Civilisation. Volume I. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest, 2002. 28–37.
 • Mártonfi Ferenc koreanisztikai munkássága. In: Birtalan Ágnes (szerk.) Aspects of Korean Civilisation. Volume I. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest, 2002. pp. 49–62.
 • Az 1945 utáni dél-koreai elbeszélő irodalom. In: Birtalan Ágnes (szerk.) Aspects of Korean Civilisation. Volume I. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest, 2002. pp. 38–48.
 • Az öt barát éneke. Koreai rövidversek. Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Osváth Gábor. Terebess Kiadó: Budapest, 2002.
 • A koreai szakszókincs kialakulása és főbb sajátosságai. In: Új kihívások a nyelvoktatásban. Budapesti Gazdasági Fõiskola: Budapest, 2002. pp. 111–122.
 • A távol-keleti kommunikáció néhány közös sajátossága. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara: Szeged, 2003. pp. 41–44.
 • Hongarieszo-ui Hangugo-kjojuk (A magyarországi koreainyelv-oktatásról). In: Cshö Gvon-dzsin (szerk.) Tongjuropcsijok-ui Hangugo kjojukkvadzsong phjodzsunhva jongu (A kelet-európai koreai nyelvi tantervek egységesítésének kérdései). Center for Oriental Languages and Cultures. Sofia University: Szófia, 2003. pp. 79–89. Koreai nyelven.
 • Ország- és népnevek problémái a kultúraközi kommunikációban. In: Majoros Pál (szerk.) Szakmai Füzetek. BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar: Budapest, 2003. 12. szám. pp. 55–69.
 • A koreai nyelv jelentősége, oktatásának helyzete és perspektívái. In: Székács Anna (szerk.): A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és európai uniós csatlakozásunk. BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar: Budapest, 2004. pp. 69–86.
 • A dél-koreai nyelvpolitika legújabb fejleményei. In: Birtalan Ágnes szerk. Aspects of Korean Civilization. Volume 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest, 2004. 3–24.
 • A koreaiak magyarságképe és 1956. In: Birtalan Ágnes szerk. Aspects of Korean Civilization. Volume 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest, 2004. pp. 94–103.
 • Korean Language Teaching: On Some Problems of the Introductory Course. In: Choi, Gwon-jin (edited by): A Study of the Korean Language Education in Central and Eastern Europe. Center for Oriental Languages and Cultures. Sofia University: Sofia, 2004. pp. 58–76.
 • Beszámoló a keleti nyelvek oktatásával foglalkozó konferenciáról. In: Szépe György szerk. Modern Nyelvoktatás, 2005. április. pp. 93–94.
 • Shape of Chinese Characters as a Motive in Korean Literature. In: Choi, Kwon-Jin (edited by: Journal of Korean Studies. Volume 8. Association for Korean Language Education in Central and East Europe. SemaRSh: Sofia, 2005. pp. 167–185.
 • Koreai nyelv és irodalom (válogatott tanulmányok). Plurilingua Kiadó: Budapest, 2006. 330 p.
 • Nyelvtörvény és helyesírási reformok Dél-Koreában. In: Klaudy Kinga és Dobos Csilla (szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE–Miskolci Egyetem: Miskolc, 2006. pp. 515–519.
 • A tigris szeme. Koreai elbeszélések. (Válogatta, az utószót, a jegyzeteket írta és részben fordította) Terebess Kiadó: Budapest, 2006.
 • The Koreans and the Hungarian Revolution in 1956. In: Hungary, Central and Eastern Europe. Current Issues in Humanities and Social Sciences. Proceedings of the Sixth International Conference of KACEEBS. The Korean Association of Central and Eastern European and Balkan Studies: Seoul, 2006. pp. 55–64. In English.
 • A koreai nyelv leírása. In: Zólyomi Gábor szerk. Oktatási segédanyag az ókori és keleti nyelvek és írások c. előadáshoz (ELTE, BA-képzés). 2006. Kb. 10 p. Elektronikus publikáció.
 • A nyelvhasználat nemekre jellemző sajátosságai Koreában. In: Heltai Pál szerk. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Pécs–Gödöllő: MANYE–Szent István Egyetem, 2007. pp. 534–539.
 • A távol-keleti vagy konfuciánus nyelvszövetség sajátosságai. In: Nyelvinfó. A nyelvtanárok lapja. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2007. pp. 7–12.
 • A koreai mondat és a koreai vers szerkezete. In: Nyelvvilág. A Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézetének szakmai kiadványa. Budapesti Gazdasági Főiskola: Budapest, 2007. pp. 48–52.
 • Tovariscs, elvtárs, tongzhi: jelentés és társadalom. In: Szakmai Füzetek. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar: Budapest, 2007. pp. 112–116.
 • Korea (Dél-Korea és Észak-Korea). In: Hidasi Judit szerk. Kultúrák@kontextusok.kommunikáció. Budapest: Perfekt Kiadó, 2007. pp. 120–132.
 • Új sidzso-fordítások. In: Kéri András szerk. Nyelvvilág. A Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézetének szakmai kiadványa 2008 / 7. pp. 49–52.
 • Koreai nyelvkönyv. Az 1995-ben megjelent Koreai nyelvkönyv alapfokon I. javított kiadása. Magánkiadás. Budapest, 2008. ISBN 978-963-06-5794-5. 166 old.
 • Etnocentrizmus a távol-keleti földrajzi nevekben. In: Szakmai Füzetek. Budapest: BGF. Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2008.
 • Tovariscs, elvtárs, tongzhi: jelentés és társadalom. In: Gecső Tamás szerk. Jel és jelentés.
 • Budapest: Kodolányi János Főiskola, 2008. Másodközlés.
 • Nyelvi modernizáció a Kína-központú kultúrkörben. In: Majoros Pál szerk. EU Working Papers. Budapest: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. 2008 / 3. pp. 47–58.
 • Hvang Dzsini sidzso versei. In: Hamar Imre szerk. Távol-keleti tanulmányok I. évfolyam, 2009 / 1. Budapest: ELTE Távol-keleti Intézet, 2009. pp. 99–110.
 • Egy tragikus sorsú koreai költő: Cshon Szángbjong. In: Kéri András szerk. Nyelvvilág. A Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézetének szakmai kiadványa. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2009. pp. 76–78.
 • A koreai prózáról – röviden. In: Magyar Napló, 2010. január. pp. 48-51.
 • A régi elbeszélő irodalom Koreában. In: Hamar Imre szerk. Távol-keleti Tanulmányok, I évfolyam, 2009 / 2. Budapest: ELTE Távol-keleti Intézet, 2010. pp. 89–102.
 • The Korean War and its Consequences in the Korean Literature. In: edited by Sonja Hausler and Mózes Csoma The Proceedings of the International Conference Dedicated to the Twentieth Anniversary of Diplomatic Relations between Hungary and the Republic of Korea (1989–2009). Budapest: Eötvös University Press, 2010. pp. 47–54.
 • Észak- és Dél-Korea közös szótára: lehetséges-e? In: Zimányi Árpád szerk. A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Eger – Székesfehérvár: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, 2010. pp. 121–127.
 • Language Contact between Japan and Korea in the Modernization Period. In: Synergy of Cultural Dialogues. Proceedings of the joint symposium and open forum of College of International Management and Business and Japan Society for Multicultural Relations. Tokyo: Japan Society for Multicultural Relations, 2011. pp. 19–30. Angol nyelven.
 • (Csoma Mózessel közösen): Hua Mulan második élete. Észak-koreai diákok részvétele a magyar forradalomban. In: Magyar Nemzet, 2011. október 22. p. 21, pp. 30–31.
 • Dél-koreai és japán cégnevek eredete és kommunikációs sajátosságaik. In: Magyar Tudomány Napja a BGF-en, CD-n, 2011.
 • Koreai sidzsoversek. In: Napút, 2013. február. pp. 46–48.
 • Korean and Hungarian National Symbols. A Comparison. In: Proceedings of the International Tourism Promotion Symposium. The 25th Anniversary Commemoration of Korea–Hungary Diplomatic Tie. Gyongju University, Budapest Business School: Budapest, 2014. pp. 27–38.
 • Utószó. In: Koreai közmondások. Budapest: Kelet Kiadó, 2014. pp. 177–189.
 • On the 25 year old History of Hungarian Language Teaching in Hungary. In: Proceedings of the Conference Celebrating the 25 Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Korea and Hungary. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies, 2014. pp. 59–70.
 • Elmélkedések a fordításról a koreai nyelv ürügyén. In. Napút, 2014. szeptember. pp. 50–52.
 • Diktatúra és költészet Dél-Koreában. In: Nyelvvilág, 2015 / 16. pp. 43 ̶ 49.
 • Koreai költők a japán gyarmati időszakról. In: A Koreai-félsziget felszabadulásának 70. évfordulójára. Szimpózium az ELTE Koreai Tanszékén. Budapest: Eötvös Kiadó, 2015. pp. 9 ̶ 26.
 • Egy koreai szó a magyar szlengben: Kocsedó. In: Távol-keleti Tanulmányok. Budapest: ELTE Távol-keleti Intézet, 2015 /1. pp. 31 ̶ 44.
 • A koreai rokonságnevek. In: Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor szerk. A család és rokonság nevei. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 102 ̶ 118.
 • A Kína-központú kultúrák családi és rokonsági terminusai (Hidasi Judittal közösen). In: Hidasi Judit ̶ Osváth Gábor ̶ Székely Gábor szerk. A család és rokonság nevei. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 211 ̶ 223.
 • A koreai irodalom rövid története. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016
 • Kim Ch’unsu and his Poem about the Hungarian Revolution in 1956. In: Csoma Mózes edited by The Hungarian Revolution of 1956 and the Korean Peninsula. Symposium dedicated to the 60th anniversary of the Hungarian and freedom fight of 1956. Budapest: Eötvös University Press, 2016. pp. 51 ̶ 64.
 • Korea (Észak- és Dél-Korea). In Bodolay László szerk. Kultúra, migráció, kommunikáció. Budapest: Saldo Kiadó, 2017. pp. 143 ̶164.
 • Arany János Koreában. In Napút, XIX. évfolyam 6. szám, 2017. augusztus. pp. 126 ̶128.
 • A haiku és a koreaiak. In: Salát Gergely – Szilágyi Zsolt szerk. Traumák és tanulságok. A II. világháború öröksége a Távol-Keleten. Budapest: Typotex Kiadó, 2017. pp. 226 – 237.
 • A koreai színnevek és használatuk. In: Székely Gábor szerk. Színek és színnevek. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018. pp. 190 ̶ 203.
 • Vallás és politika Koreában. In: Salát Gergely – Szilágy Zsolt szerk. tanulmánykötet. Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetem. Megjelenés várható ideje: 2018.
 • Mohr Richárd, Osváth Gábor, Sato Noriko, Székács Anna: Japán, kínai és koreai üzleti kultúra: Távol-keleti menedzsment interkulturális és gyakorlati nézőpontból, SALDO Kiadó, 2020

Egyéb publikációkSzerkesztés

 • Költő és közönsége a Szovjetunióban. Hevesmegyei Népújság. Eger, 1968. október 6. p. 5.
 • Új orosz nyelvi hangszalag és applikációs képek az általános iskola ötödik osztályában. Társszerző: Béky Loránd. Hevesi Művelődés. Eger, 1971 / 8. pp. 62–70.
 • Magyar nyelvkönyv a bölcsész szakirányú hallgatók számára. Társszerzők: Ginter Károly szerk., Ferencz Rózsa, Prileszky Csilla. Tankönyvkiadó: Budapest, 1984. 320 p.
 • Szöveggyűjtemény a hallás utáni megértés gyakorlására. Társszerzők: Garay Melinda, Hedvig Olga. Nemzetközi Előkészítő Intézet: Budapest, 1989. 56 p.
 • Videó a magyartanításban. In: Gyuró Istvánné és Szabó Zoltán szerk. Intézeti Szemle. Nemzetközi Előkészítő Intézet: Budapest, 1989 / 18. pp. 48–52.
 • Dél-koreai diákok intézetünkben. In: Gyuró Istvánné Kármán Lászlóné, Nagy Ilona, Novotny Júlia szerk. Intézeti Szemle, 1989 / 19. pp. 22–29.
 • Orosz nyelvi elemek a mai magyar sajtónyelvben. In: Bakonyi István–Nádai Julianna szerk. A többnyelvű Európa. Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék: Győr, 2004. pp. 324–330.
 • A politikai korrektség és a népnevek néhány kérdése. In: Bajomi-Lázár Péter szerk. Annual 2005. A Zsigmond Király Főiskola 2005. évi tanulmánykötete. Zsigmond Király Főiskola: Budapest, 2006. pp. 132−140.
 • Kultúraközi kommunikációs dolgozatok és felmérések tanulságai. In: Majoros Pál szerk.
 • Stratégiák 2007 és 2013 között. BGF Tudományos Évkönyv 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola: Budapest, 2006. pp. 423–432.
 • Napjaink politikai szállóigéi és szerepük a médiában. In: Majoros Pál szerk. Szakmai Füzetek. 27. szám. Budapesti Gazdasági Főiskola: Budapest, 2009. pp. 30–37.
 • Az íráskép mint szimbólum. In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla szerk. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó, 2009. 190–194.
 • Miniszterelnöki szállóigék a rendszerváltás után. In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla szerk. Nyelvhasználat a médiában. Budapest: Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Tinta Könyvkiadó, 2013. pp. 155–159.

ForrásokSzerkesztés

 1. Osváth Gábor. Budapesti Gazdasági Egyetem. [2016. október 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. október 22.)
 2. Észak-Korea tényleg igazi háborúra készül? – Globál, csütörtök 19.30. Hír TV. (Hozzáférés: 2016. október 22.)
 3. a b c A koreanisztika Magyarországon. ELTE. (Hozzáférés: 2015. december 22.)

További információkSzerkesztés