Pásztorművészet

A pásztorművészet a népművészet egyik ága. Magyarországon, ahol a népi életmód és hagyományok sokáig fönntartották a pásztor életformát, gazdagon fönnmaradtak a pásztorművészeti alkotások is. Nemcsak a pásztorélethez kapcsolódó népszokások, ünnepek, tárgyak, hangszerek és a zene tartoznak ide, hanem a pásztorok díszítőművészete különösen, amely eszközökben, ruházatban sokszor igen ősi formákat őrzött meg.

Ruházat szerkesztés

Suba, szűr, gatya, dolmány, csizma, lovas-felszerelés (lószerszám).

Használati tárgyak szerkesztés

Ivócsanak, zsebkés, fokos, lőportartó szaru, tükrös (borotvatok), zsírtartó és tűzszerszám tartó szaru.

Építészet szerkesztés

Szárnyékok és csűrök, ólak és hodályok (nádtetős istállók), karámok, aklok és kunyhók.

Hangszerek szerkesztés

Kolompok, csengők, pásztorfurulya, tilinkó, pásztorkürt, fakürt (pl. nyírfakürt, hárskürt), szádokkürt.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Irodalom szerkesztés

 • Lükő G. (1940): Hortobágyi pásztorművészet. Debrecen
 • Lükő G. (1983): Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete. Kecskemét
 • S. Kovács Ilona (1983): Pásztorélet, pásztorművészet (Kolibri könyvek sorozat). Móra Kiadó, Budapest
 • Szelestey L. (1987): Király Zsiga és a dunántúli pásztorművészet. Cumania, 419-483.
 • Ortutay Gy. (főszerk.) (1980): Magyar néprajzi lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest

További információk szerkesztés

 • S. Gémes Magda. A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1987
 • Madarassy László: Művészkedő magyar pásztorok; Magyar Könyvbarátok, Bp., 1935 (Könyvbarátok kis könyvei)
 • Domanovszky György: Magyar pásztorművészet; Officina, Bp., 1944 (Officina képeskönyvek)
 • Manga János: Pásztorművészet; Képzőművészeti Alap, Bp., 1963 (Népművészet)
 • Galgóczy Tibor: Az Ungvidék pásztorművészete; Intermix, Ungvár–Bp., 1999 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Sz. Tóth Teréz: Édesapám, egy bakonyi pásztor élete és művészete; Hazánk, Győr, 2013
 • A pásztorok világa. Mesélő tárgyak I. A Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Látványraktárában őrzött pásztorfaragások katalógusa; szerk. Pisztora Zsófia; Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár, 2018
 • "Ha még egyszer születnék, akkor is csak juhász lennék". Tanácskozás a pásztorművészetről. Konferencia, 2015. augusztus 28-29.; szerk. Juhász Zoltán; MMA, Bp., 2016 (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei)