Péntek János

(1941) erdélyi származású magyar nyelvész

Péntek János (Körösfő, 1941. július 7. –) Széchenyi-díjas nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus, szakterülete a nyelvtudomány és néprajztudomány; szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya.

Péntek János
Horváth László felvétele (2019)
Horváth László felvétele (2019)
Életrajzi adatok
Született1941. július 7. (82 éves)
Körösfő
Ismeretes mintnyelvész
Nemzetiségmagyar
Állampolgárságromán és magyar
HázastársDombi Erzsébet (elvált), Tamás Éva
GyermekekÁron, Veronka, Imre, Máté
Pályafutása
Szakterületnyelvtudomány
Kutatási területnyelvtudomány, néprajz
Munkahelyek
Babeș–Bolyai Tudományegyetemtanszékvezető egyetemi tanár (1990-2017)
szakmai igazgató
Szakmai kitüntetések
Kriterion-koszorú, Kemény Zsigmond-díj, Az MTA Arany János-életműdíja, A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, a Debreceni Egyetem díszdoktora, Bethlen Gábor-díj, Széchenyi-díj
Akadémiai tagságAkadémikus, a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának elnöke (2007-2014)
A Wikimédia Commons tartalmaz Péntek János témájú médiaállományokat.

Életútja szerkesztés

1959-ben érettségizett a nagyváradi 4-es számú középiskolában, 1964-ben a magyar nyelv és irodalom szakon végzett a kolozsvári egyetem bölcsészkarán, 1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar nyelvtudományi tanszékén, 1976-ban a filológiai tudományok doktora lett. 1990–2007 közt tanszékvezető egyetemi tanár. Nyugdíjazása után (2007) külső óraadóként oktatott 2019-ig. 2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007–2014 közt első (alapító) elnöke az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának.

Egyetemi oktatói munkája szerkesztés

Oktatóként általános nyelvészetet, etnológiát és magyar néprajzot, szociolingvisztikát, magyar dialektológiát oktatott. 1989 után részt vett a romániai magyar felsőoktatás kiépítésében, vezetője volt előbb az egységes magyar filológiai tanszéknek (1990–1994), a magyar nyelv és kultúra tanszékének (1995–2002), majd a magyar és általános nyelvészeti tanszéknek (2003–2007). Tanszékvezetőként:

 • 1990-től fokozatosan újjászervezte a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszékeket
 • 1990-ben 40 éves szünet után újra indította a néprajz szakos egyetemi képzést
 • A doktori képzés keretében magyar nyelvészetből és magyar néprajzból 36 doktori disszertáció szakmai irányítója volt, ezek többsége nyomtatásban is megjelent
 • 1996-tól posztgraduális magiszteri képzést szervezett
 • 2002-ben hungarológiai doktori iskolát szervezett és akkreditáltatott (Hungarológiai Stúdiumok)
 • 2002-ben megszervezte az MTA erdélyi nyelvészeti kutatóállomását (ma: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet), és folyamatosan részt vesz a Kárpát-medencei külső régiók nyelvészeti kutatóhálózatának a szervezésében és szakmai munkájában.

Szakmai-közéleti tevékenysége szerkesztés

Kutatási terület szerkesztés

1989 előtt szerkesztés

 • 1964-től: etnolingvisztikai és magyar dialektológiai kutatások
 • 1967-től: kontaktológiai kutatások a román–magyar nyelvi kapcsolatok tekintetében
 • 1970: etnobotanikai, botanikai terminológiai kutatások

1989 után szerkesztés

 • Kétnyelvűség a Kárpát-medencében (az erdélyi regionális kutatások Szilágyi N. Sándorral)
 • Nyelvi tervezéssel kapcsolatos kutatások és ezzel kapcsolatos szakmai feladatokban való részvétel (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet)
 • Az oktatási nyelvvel kapcsolatos kutatások; a romániai magyar nyelvű oktatás intézményeinek működése

Díjak szerkesztés

 • 1995: Lőrincze Lajos-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)
 • 1999: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2002: Kriterion-koszorú (Kriterion Alapítvány)
 • 2005: Kemény Zsigmond-díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
 • 2007:
  • Az MTA Arany János-életműdíja
  • Implom József-díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
  • Körösfő díszpolgára
 • 2010: A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
 • 2011: A Debreceni Egyetem díszdoktora: Doctor Honoris Causa
 • 2012: Bethlen Gábor-díj (Bethlen Gábor Alapítvány)
 • 2014:
  • Magyar Nyelvőr Díj (Magyar Nyelvőr Alapítvány)
  • Székelyföld-díj (a Székelyföld kulturális folyóirat díja)
 • 2015: Petri Mór-díj (EME szilágysági fiókszervezete)
 • 2019: Akadémiai Díj
 • 2020:
  • A Tudományok Erdélyi Mestere (MTA-KAB)
  • Arany Kazinczy-díj (Kazinczy-díj Alapítvány)
 • 2022:
  • Teleki József-díj (Gróf Mikó Imre Alapítvány)
  • EMKE Életműdíj (Erdélyi Közművelődési Egyesület)
 • 2023:

Szervezeti tagságok, tisztségek szerkesztés

 • 1992: Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, 1998-tól elnöke
 • 1993: Az Erdélyi Tankönyvtanács alapítója, 1998-tól kuratóriumi elnöke
 • 1996–2006: A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke
 • 1996–2015: Az Anyanyelvi Konferencia elnökségi tagja, majd erdélyi társelnöke.
 • 2001: Az MTA erdélyi Szabó T. Attila Nyelvi Intézetének alapítója és szakmai vezetője
 • 2002–2017: Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának meghívott, majd rendes tagja
 • 2004: A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja
 • 2004: A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alapító tagja és elnöke
 • 2004–2019: A Sapientia Kutatási Programok Intézete Tudományos Tanácsának tagja
 • 2004–2017: az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság tagja
 • 2005–2010: a Bolyai Társaság alelnöke
 • 2006–2022: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke.
 • 2007–2014: A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságának alapító elnöke, 2014–2020 között alelnöke
 • 2008–2015: A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények főszerkesztő-helyettese
 • 2014–2018: a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Tudományos Tanácsadó Testületének tagja
 • 2015: Erdély Öröksége Alapítvány kuratóriumi tagja
 • 2017: Az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság tagja
 • 2017: A Szabó T. Attila (Ösztön)Díj kuratóriumi elnöke

Publikációs jegyzék szerkesztés

Fontosabb munkái szerkesztés

 • Szabó Attila–Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Kriterion, Bukarest, 1976.
 • Márton Gyula–Péntek János–Vöő István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Kriterion, Bukarest, 1977.
 • A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Kriterion, Bukarest, 1979.
 • Kuszálik Piroska–Péntek János: A magyar nyelv tanítása az 5-8. osztályban. Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1982.
 • Péntek János–Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. Kriterion, Bukarest, 1985.
 • Teremtő nyelvrészlet. Kriterion, Bucureşti, 1988.
 • Nagy L. János–Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000.
 • A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok. Komp-Press, Kolozsvár, 2001.
 • Népi nevek, népi hagyományok. Mentor, Marosvásárhely, 2003.
 • Péntek János–Benő Attila: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2003.
 • Anyanyelv és oktatás. (Bibliotheca Transsylvanica). Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004.
 • Oktatás: nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról. Szerk. Bálint Emese–Péntek János. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 5. Kolozsvár, 2009.
 • Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Szerk. Bartha Csilla– Nádor Orsolya–Péntek János. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához). Tinta, Budapest, 2011.
 • A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. Szerk. Benő Attila–Péntek János; Gamma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 2011.
 • Változó korunk – változó nyelvünk. Esszék, reflexiók, alkalmi szövegek. (Ariadné könyvek). Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2011.
 • Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián). MTA, Budapest, 2013.
 • Történések a nyelvben a keleti végeken I-II. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015-2016.
 • Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Szerk. Péntek János–Czégényi Dóra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016.
 • A moldvai magyar tájnyelv szótára / Dicționarul graiului maghiar din Moldova / Dictionary of the Hungarian Dialect from Moldova I-II. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója, Kolozsvár, 2017-2019.
 • Péntek János–Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). Szerk. Kontra Miklós. Erdélyi Múzeum-Egyesület & Gondolat Kiadó. Kolozsvár–Budapest. 2020.
 • Kalotaszegi tájszótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy, 2021.

Jegyzetek szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés