Az államháztartás pénzügyi mérlege

(Pénzügyi mérleg szócikkből átirányítva)

A pénzügyi mérleg formájában is megjelennek az államháztartás egyes alrendszereinek bevételei és kiadásai. A bevételeket bevételi forrásként, a kiadásokat kiadási jogcímként tartalmazza.

Általános képe

szerkesztés

A mindenkori gazdaságpolitika célja a megfelelő egyensúly megteremtése. A kiadások bevételeket meghaladó összege esetén a pénzügyi mérleg hiányt, deficitet mutat. A hiány rendezésének módjáról rendelkezni kell. Ha a bevételek összege meghaladja a kiadások összegét, a pénzügyi mérleg többletet, szufficitet mutat. Törvényes előírás miatt a deficit felhasználásnak módjáról is rendelkezni kell. Fontos, hogy az egyes alrendszerek közötti pénzforgalom halmozódásait ki kell szűrni. A bevételi és kiadási halmozódások kiszűrését konszolidációnak nevezzük.

Központi költségvetés szerkezeti rend elemei

szerkesztés
 • fejezet – végrehajtás és beszámolás szempontjából önállóan felügyelt, irányított szervek és előirányzatok összessége. (Például Oktatási Minisztérium)
 • funkciócsoport
 • jogcímcsoport
 • jogcím

A funkciócsoport, jogcímcsoport, jogcím a tevékenység jellegéhez való kötődést jelzi, vagyis adott kiadás, mely tevékenységre fordítódik, illetve adott bevétel, amely tevékenységből származik.

 • cím – szabályozási szempontból összetartozó, részletezett előirányzatok összessége.
 • alcím – egy adott költségvetési címen belül jelent további bontást
 • előirányzat csoport
 • kiemelt előirányzat – az előirányzat csoporton belül bontja az egymástól különböző jellegű kiadásokat.
  • személyi kiadások
  • munkaadókat terhelő járulékok
  • dologi kiadások
  • ellátottak pénzbeli juttatásai

A felhalmozási költségvetésen belüli kiemelt előirányzatok:

 • intézményi beruházási kiadások
 • felújítás
 • központi beruházási kiadások

A központi költségvetésről szóló törvény a bevételi és kiadási előirányzatokat fejezetekre tagolja.

Külső hivatkozások

szerkesztés
 • Dr. Sóvágó Lajos: Államháztartási ismeretek. Szent István Egyetem, 2011