Péter Katalin

magyar történész

Ausch Sándorné Péter Katalin (Budapest, 1937. január 9.Budapest, 2020. február 2.[1]) magyar történész.

Péter Katalin
Az Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában nemzetközi konferencián, 2013-ban
Az Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában nemzetközi konferencián, 2013-ban
Született 1937. január 9.
Budapest
Elhunyt 2020. február 2. (83 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
SzüleiPéter János
Foglalkozása történész

Kutatási területeSzerkesztés

Egyháztörténettel, ezen belül főleg a reformációval, továbbá a rendiséggel foglalkozott.

ÉletpályájaSzerkesztés

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán végzett 1959-ben.

1959-től 2011-ig az MTA Történettudományi Intézete munkatársa volt. 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetnél dolgozott.

Egyéb tudományos közéleti tevékenységeSzerkesztés

 • Alapító tagja, majd 1981 és 1990 között elnöke volt a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Munkaközösségnek
 • 1994 és 2003 között tagja volt a Magyar Soros Kuratóriumnak
 • 1994 és 1998 között tagja volt az ELTE BTK Habilitációs Bizottságának
 • 1990 és 2000 között tagja volt az OTKA Társadalomtudományi Bizottságának
 • 1996 és 2002 között tagja volt az OTKA Posztdoktori Ösztöndíj Bizottságának
 • 1990 és 2011 között tagja volt az MTA Történettudományi Bizottságának
 • 1995 és 2000 között tagja volt az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának
 • 1995 és 2000 között elnöke volt az MTA Rendi Képviseletek Bizottságának
 • 1998 és 2009 között tagja volt a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj II. Szakkollégiumnak

Tudományos fokozataiSzerkesztés

 • CSc (1973). Téma: A magyar főúri politika fordulata 17. század közepén
 • DSc (1989). Téma: A reformáció és a műveltség a 19. században.

Főbb műveiSzerkesztés

 • A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete; Akadémiai, Bp., 1973 (Irodalomtörténeti füzetek)
 • A magyar romlásnak századában; Gondolat, Bp., 1975 (Magyar história)
 • 400 éve született Bethlen Gábor; TIT, Bp., 1980 (Történelmi füzetek)
 • A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet; Helikon, Bp., 1985 (Labirintus)
 • Esterházy Miklós; Gondolat, Bp., 1985 (Magyar história Életrajzok)
 • Erdély története; a három kötetes mű második kötetének A fejedelemség virágkora (1606–1660) című fejezete (617–784. oldalak)
 • Buda ostroma, 1686; vál., a szöveggond., tan., jegyz. Péter Katalin, ford. Péter Katalin, Teke Zsuzsa; Szépirodalmi, Bp., 1986 (Magyar levelestár)
 • Benda Kálmán–Péter Katalin: Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben; MTA Történettudományi Int–OPI, Bp., 1987 (Előadások a Történettudományi Intézetben)
 • A szigetország uralkodói; Kossuth, Bp., 1993 (A világtörténelem nagy alakjai)
 • Hitújítók és hitvédők; Kossuth, Bp., 1993 (A világtörténelem nagy alakjai)
 • Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból; Ráday Gyűjtemény, Bp., 1995 (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai)
 • Gyermek a kora újkori Magyarországon. "Adott Isten hozzánk való szeretetéből... egy kis fraucimmerecskét nekünk"; szerk. Péter Katalin; MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1996 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok)
 • A reformáció: kényszer vagy választás?; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004 (Európai iskola)
 • Házasság a régi Magyarországon. 16-17. század; L'Harmattan, Bp., 2008 (Múltidéző-zsebkönyvtár)
 • Magánélet a régi Magyarországon; MTA BTK Történettudományi Intézet, Bp., 2012 (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • Lorántffy Zsuzsanna; fotó Váradi László fényképek / Péter Katalin: Lorántffy Zsuzsanna / Tamás Edit: Lorántffy Zsuzsanna fennmaradt tárgyi emlékei; MNM Rákóczi Múzeum, Sárospatak, 2015 (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei)

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

 • Akadémiai Díj (1987)
 • Szűcs Jenő Díj (1992)
 • Comenius Díj (1992)
 • Díszdoktori cím (Miskolci Egyetem, 2002)

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés