A pósfai Horváth család egy nemesi származású család, amely Vas- és Zala vármegyében virágzott és a 20. század közepén halt ki.

A pósfai Horváth család címere
Pósfai Horváth János (1839-1923), a Magyar királyi állami gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, földbirtokos.
Nemes Fleischhacker Emília (1813-1863) úrnő, pósfai Horváth György (1801-1872) táblabírónak, ügyvédnek a felesége
Plihál Ferencné pósfai Horváth Gabriella (1842-1927), a nagykanizsai „Vörös-Kereszt” Egylet alapító- és első elnöke
Dr. boldogfai Farkas István főszolgabíróné pósfai Horváth Johanna (1883-1919) asszonyság

A család története Szerkesztés

A római katolikus dunántúli nemesi család 1653. június 21.-én kapott III. Ferdinánd magyar királytól címeres nemeslevelet. A címeres levelet szerző Horváth Márton, Benedek és András testvérek, 1653. szeptember 15.-én hirdették ki Sopronban. A pósfai Horváth család azonos a Vas megyei berekalji Horváth családdal. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor igazolják nemességüket a Pósfa nevű Vas vármegyei településen, Horváth Gáspár özvegye, valamint fiai Horváth József, János és György. Pósfai Horváth Wolfgang fia, Horváth János fia, a liberális érzelmű, pósfai Horváth Ferenc (1770-1844) táblabíró volt aki a családját felemelte az ismeretlenségből; 1805 és 1814 között Horváth Ferenc a gróf Festetics család ollári uradalmi kormányzója volt.[1] Ezután tekintélyes tisztséget töltött be: Zala vármegye főjegyzője volt 1816. április 29.-e és 1825. június 6.-a között.[2] Feleségétől, Knecht Terézia (1780-1822) útnőtől,[3] két fiú- és egy leánygyermeke született: pósfai Horváth Eleonóra (1800-1863), aki forintosházi Forintos Károly (1795-1866), táblabíró, mihályfai birtokos felesége lett Zalaszentmihályon 1821. október 24-én; pósfai Horváth György (1801-1872),[4] táblabíró; pósfai Horváth Wolfgang (1798-1833), alszolgabíró a lövői járáson 1825. június 6.-a és 1833. október 15.-e között;[5] és pósfai Horváth Zsigmond (1814-1848), tiszteletbeli esküdt. A két fiúgyermek külön-külön ágat alapított.

György ága Szerkesztés

Pósfai Horváth György (1801-1872), táblabíró, ügyvéd, Zalaegerszegen 1830. február 10.-én feleségül vette nemes Fleischhacker Emília (1813-1863) kisasszonyt,[6] akinek a szülei nemes Fleischhacker József (1778-1841), Zala vármegye főorvosa, táblabíró, és nemes Szekeres Erzsébet (1786-1842) voltak. Fleischhacker József eredetileg Galántáról, Pozsony vármegyéből származott. Horváth György és Fleischaker Emília házasságából több fiú- és két leánygyermek született; az egyik lányuk pósfai Horváth Hedvig (18341912), Alibánfán 1853. szeptember 27-én ment férjhez az evangélikus soproni polgári származású Pfendeszak Károly (18241893), ügyvédhez, aki majd 1868-ban a "Pósfai" vezetéknevet vette fel a "Pfendeszak"-ot hanyagolva. Később Pósfai Károly 1870-ben lett királyi táblai biró és 1885. május 13-án kuriai biró; a szülei Pfendeszak György, soproni polgár, szűcsmester és Tösszer Zsuzsanna voltak. Pósfai Károlynak az egyik húga jákfai Gömbös Imréné Pfendeszak Karolina (1836), aki egyben Gömbös Gyula miniszterelnöknek az apai nagyanyja volt.

Egyetlenegy fiú vitte tovább a családot: pósfai Horváth János (1839-1923), a Magyar királyi állami gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, földbirtokos.[7] Leánytestvére, a nagykanizsai lakos, pósfai Horváth Gabriella (1842-1927) úrnő,[8][9] a nagykanizsai „Vörös-Kereszt” Egylet alapító- és első elnöke, akinek a férje, Plihál Ferenc (1828-1901) királyi közjegyző, 1848-as honvéd úr volt. Plihál Ferenc és Horváth Gabriella 1863. november 16.-án kötött házasságot Zalaegerszegen.[10]

Pósfai Horváth János 1882. április 19.-én Mihályfán vette feleségül forintosházi Forintos Irma (1860-1916) kisasszonyt, akinek a szülei forintosházi Forintos Kálmán (1834-1903), jogász, alszolgabíró, földbirtokos, vármegyei bizottsági tag és liebingeni Schöen Johanna (1838-1921) asszony voltak. Horváth János leányaiban kihalt az ő ága, mivel három leánygyermeke született Forintos Irma úrnőtől. A budapesti születésű kisasszonyok közül kettő, a boldogfai Farkas fivérekkel házasodtak össze: pósfai Horváth Irma (1884-1959), boldogfai Farkas Lajos (1878-1930) úrral, népfelkelő szakaszvezető címzetes őrmesterel, törökudvari uradalmi ispánnal; pósfai Horváth Johanna (1883-1919) dr. boldogfai Farkas István (18751921) jogász úrral, aki a sümegi járás főszolgabírája volt. Mindkettő boldogfai Farkas fivérnek a szülei, boldogfai Farkas Ferenc (1838-1908), Zala vármegye számvevője, pénzügyi számellenőre,[11] andráshidai földbirtokos, és a nemesnépi Marton családból való nemesnépi Marton Zsófia (1842-1900) úrnő voltak. A harmadik leány, pósfai Horváth Erzsébet (1886-1957), dr. Bergman Andorral házasodott össze.

Horváth János három leányában kihalt az ő ága.[12]

Zsigmond ága Szerkesztés

Pósfai Horváth Zsigmond (1814-1848), esküdt, házasságot kötött baranyavári Baranyay Franciska Terézia (1819-1886) úrleánnyal,[13] akinek a szülei baranyavári Baranyay Menyhért (1795-1868), táblabíró, királyi postamester, hahóti földbirtokos, és boldogfai Farkas Julianna (1796-1825) voltak. Farkas Julianna, a tekintélyes zalai nemesi boldogfai Farkas család sarja volt, boldogfai Farkas Ignác (1753-1808), birtokos, és bocsári Svastics Julianna (1771-1832) lánya. Az apai nagyszülei boldogfai Farkas Ferenc (17131770), Zala vármegye alispánja, táblabíró, jómódú földbirtokos, és a barkóczi Rosty családból származó barkóczi Rosty Anna (17221784) voltak. Az anyai nagyszülei bocsári Svastits Ferenc (1750-1786), földbirtokos és koltai Vidos Borbála voltak. Pósfai Horváth Zsigmondné baranyavári Baranyay Franciska húga baranyavári Baranya Julianna (1822-1892), akinek a férje boldogfai Farkas János (1813-1858), gyámi szolgabíró, jogász, földbirtokos volt.

Horváth Zsigmond és Baranyay Franciska fiúgyermeke, a zalaszentiváni születésű pósfai Horváth Bertalan (1841-1912),[14] zalamegyei árvaszéki elnöke volt. Feleségül vette barkóczi Szmodics Gizella (1855-1939) kisasszonyt,[15] barkóczi Szmodics József és Belius Anna lányát. Horváth Bertalan és Szmodics Gizella frigyéből három fiú- és három leánygyermek született: pósfai Horváth Viktor (1882-1893), aki alig 11 évesen hunyt el; pósfai dr. Horváth László (1892-1963), vállalati jogtanácsos, megyei birósági tanácselnök,[16] aki gyermek nélkül hunyt el, és vitéz pósfai Horváth Bertalan (1889-1968), akinek nem született gyermeke feleségétől, nagybócsai Sárközy Szidónia (1900-1980) asszonytól.

A legfiatalabb gyermeke pósfai Horváth Zsigmond és Baranyay Franciska házasságából, pósfai Horváth Lajos (1847-1922) zalalövői földbirtokos, feleségül vette ughi Ughy Jusztina Juliannát (1848-1908), akitől 9 gyermeke született: ezeknek a gyerekeknek a többsége vagy egyedülállókként vagy gyermek nélküli házasokként hunytak el. Horváth Bertalan és Szmodics Gizella lányai: pósfai Horváth Melánia (1875-†?), iszkázi dr. Árvay László (1862-1935) neje, pósfai Horváth Eveline (1876-†?), Koháry Ödön (18741930) magyar államvasúti főintézőnek a felesége, és pósfai Horváth Gizella (1877-1967), akinek a férje Helmeczi Ágoston volt. Egyedüli gyerek aki vitte tovább a családot, pósfai Horváth Lajos és Ughy Jusztina fia, pósfai Horvéth Ferenc Zsigmond (18821941) bocföldi körjegyző, aki kétszer nősült meg. Az első felesége, kiszsennyei Fábián Anna (18871914), akit 1911. augusztus 20.-án vett el Alsóbagodban, egyetlen egy leánnyal áldotta meg őt: pósfai Horváth Anna Mária Jusztina (1912–†?), akinek a férje, Ferencz Károly (19152001), a Munka Érdemrend arany fokozatával kitüntetett magyar geológus, a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) tudományos főmunkatársa volt.

Horváth Ferenc Zsigmond bocföldi körjegyző első felesége halála után újra nősült meg: második neje Eigner Gizella (1885–†), idősebb Eigner Imre és Tarr Mária lánya volt. Eigner Gizella fivére, ifjabb Eigner Imre (1882–†?), Szombathely városi végrehajtó, akkoriban már pósfai Horváth Margit Borbála (18801943) iskolai tanítónőnek a férje volt, aki egyben Horváth Ferenc Zsigmond nővére is volt. Horváth Ferenc és Eigner Gizella házasságából három fiúgyermeke született: az egyik ifjabb pósfai Horváth Ferenc (1919–†?), továbbszolgáló próbaszolgálatos zászlós volt.

A család címere Szerkesztés

Címer (1653): Vörösben zöld hármas halmon jobbra ágaskodó fehér ló. Sisakdísz: növekvő kék ruhás jobbjában kardot, baljában turbánt tart. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.

Az eddig ismert családfa Szerkesztés

Jegyzetek Szerkesztés

 1. familysearch.org Horváth Ferenc halála - Zalaegerszeg - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 2. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000) Zala vármegye tisztikara 1138-1849. 256. o.
 3. familysearch.org Horváth Ferencné Knecht Terézia halála - Zalaegerszeg - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 4. familysearch.org pósfai Horváth György gyászjelentése
 5. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000) Névtár. 422. o.
 6. familysearch.org Horváth Györgyné Fleischaker Emilia gyászjelentése
 7. a b Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)
 8. familysearch.org Pihál Ferencné Horváth Gabriella keresztelője - Zalaegerszeg - boldogfai Farkas Ákos András adattárából
 9. familysearch.org Plihál Ferencné pósfai Horváth Gabriella gyászjelentése
 10. familysearch.org Plihál Ferenc gyászjelentése
 11. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény. 405. o.
 12. Boldogfai Farkas Ákos András. A Horváth család (pósfai). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2020. XVI. Évfolyam. Budapest. 109.o.)
 13. familysearch.org Horváth Zsigmondné Baranyay Franciska gyászjelentése
 14. familysearch.org Horváth Bertalan gyászjelentése
 15. familysearch.org Horváth Bertalané Szmodics Gizella gyászjelentése
 16. familysearch.org pósfai dr. Horváth László gyászjelentése