PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

tanszék Pécsen

A Pécsi Tudományegyetemen (illetve elődjén, a Janus Pannonius Tudományegyetemen) 1991 óta folyik néprajzi képzés.

TörténeteSzerkesztés

A PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék szervezését Andrásfalvy Bertalan indította el 1989-ben. A rendszeres, szakos néprajzi képzés 1991 szeptemberében indult el.

A Pécsi Tudományegyetemen 1991 szeptembere óta folyik. A tanszék 2001-ben vette fel a Néprajz – Kulturális Antropológia nevet. A képzési profil bővülésével 2001-ben PhD képzés is indult, melynek elsődleges célja saját nevelésű kutatók továbbképzésének biztosítása volt (Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Program, vezetője Prof. Dr. Kisbán Eszter).

2003-tól a diplomával már rendelkező, néprajzi vagy kulturális antropológiai témában elmélyülni kívánó érdeklődői számára másoddiplomás levelező képzést folytat, 2008 óta pedig alapszakos levelező képzést is lehetővé tesz.

KépzésekSzerkesztés

A tanszéken BA, MA és doktori képzés folyik, melyek keretében széles spektrumú kultúra- és társadalomtudományos ismeretanyagot sajátítanak el a hallgatók. Az oktatás alapvető célját olyan szakemberek képzésében jelölik meg, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan, módszertani szempontból képzetten képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni.

Az oktatók és kutatási, oktatási területeikSzerkesztés

Prof. Andrásfalvy Bertalan
Általános néprajz, gazdálkodás, életmód, népcsoportok története, együttélése, népköltészet, néptánc, népművészet.
Dr. Farkas Judit
Alternatív társadalmi és életmód-mozgalmak, India-antropológia, krisnások, kulturális antropológia, ökológia és társadalom, ökofalvak, társadalomnéprajz, új vallási mozgalmak, vallásantropológia.
Dr. Hesz Ágnes
Vallás, a halál antropológiája, rítus, álom, csere, gyimesi csángók kultúrája és társadalma.
Dr. Kuti Klára
Magyar néprajz, európai etnológia, anyagi kultúra, tudománytörténet.
Dr. Máté Gábor
Településtörténet, településnéprajz, történeti ökológia, ökológiai antropológia, etnikai földrajz, történeti földrajz, táji-történeti tagoltság.
Dr. Nagy Ilona
Folklór, szövegfolklór, eredetmonda, parabiblikus történetek.
Dr. Nagy Zoltán, tanszékvezető
Kulturális antropológia, finnugrisztika, Nyugat-Szibéria kultúrái (hantik, szölkupok), vallásantropológia, kulturális változások, identitás, etnicitás, modernizáció, posztszovjet kutatások.
Prof. Pócs Éva
Magyar néphit rendszere‚ történeti kérdései, közép-délkelet-európai összehasonlító hiedelemkutatás, európai mitológiák, európai vallásetnológia, boszorkányság, halottkultusz, samanizmus, szakrális kommunikáció.
Prof. Vargyas Gábor
Kulturális antropológia (etnológia), Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, vallásantropológia, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás, néprajz és antropológia tudománytörténete.

Prof. dr. Viga Gyula

A magyarság anyagi kultúrája, néprajzi és muzeológiai bevezetés, történeti ökológia, tájak közötti gazdasági kapcsolatok, a javak cseréjének néprajza, a paraszti gazdálkodás változásai, táj és ember, Bükk vidék és a Bodrogköz regionális kutatása.

ForrásokSzerkesztés