Pajzstartók

A pajzstartó alakok a címertanban azok a heraldikai elemek, amelyeket a pajzs két oldalára helyeznek, és ezek tartják a pajzsot. Ezek az alakok lehetnek igazi vagy képzeletbeli állatok, emberi alakok, ritkábban növények vagy élettelen tárgyak. Gyakran lehet itt tájjellegű foglalkozásokat űzőket felfedezni, mint például a halász és az ónbányász, amelyek Cornwall címerében szerepelnek, vagy egy történelmi összefüggésben, mint Anglia oroszlánja, és Skócia egyszarvúja az Egyesült Királyság címerében.

Az Egyesült Királyság címere baloldalt az oroszlánnal, jobboldalt az unikornissal.

Magyarország

szerkesztés

Magyarországon is előfordulnak pajzstartók a címerekben, például a Magyar Királyság középcímerében, vagy a Cseszneky és Esterházy család címerében. A pajzstartókra nem vonatkoznak a heraldika szigorú színtörvényei, eredetileg arra szolgált, hogy a címer épületen való alkalmazásakor a pajzsot ki tudják emelni a fal szintjéből. A tartók száma lehet 1 (a pajzs mögött), 2 (a pajzs két oldalán) vagy 4 (a pajzs négy szegletében).

 
A Magyar Királyság középcímere 1915-ből

Egyesült Királyság

szerkesztés

Az Egyesült Királyságban a pajzstartók jellemzően a különleges királyi kegy jelei, amelyeket az uralkodó egyes esetekben megad. Az örökletes pajzstartók általában az adományozott egyenes ági leszármazóira vannak korlátozva, a királyi család bizonyos tagjaira, a skót klánok főnökeire, és olyan skót feudális bárókra, akiknek a bárói rangjai 1587 előtt kelteztek. Nem örökletes pajzstartókat adnak meg lovagoknak, élettársaknak, vállalatoknak, de csak amelyeknek van királyi oklevelük.