Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

oktatási ágazati szakszervezet

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) tagsága alapján a második legnagyobb magyarországi oktatási ágazati szakszervezet, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) konföderáció tagja. Regisztrált taglétszáma huszonkétezer fő.

TörténeteSzerkesztés

A PDSZ a rendszerváltás során, második független szakszervezetként alakult 1988 novemberében. Pártfüggetlen szervezet, nem (jog)utódja a kommunista rezsim egyik szervezetének sem. Alapító tagja az első független konföderációnak Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.

TevékenységeSzerkesztés

Egykori elnöke, Kerpen Gábor megfogalmazásában „a mindenkori kormánnyal, fenntartókkal, munkáltatókkal szemben van a helyünk a tárgyalóasztalnál.”

Nemzetközi tevékenységeSzerkesztés

A PDSZ alapító tagja az Oktatási Világszervezetnek (Education International) és 2004. májustól tagja az Európai Oktatási Szakszervezeti Szövetségnek. Részt vesz az Európai Unió ágazati érdekegyeztetésében. Több ízben hívták szakértőként előadni a két nemzetközi szervezet konferenciáira.. Külföldi partnerei között fellelhető az összes európai közoktatási szakszervezet, valamint az American Federation of Teachers.

A PDSZ lapjaSzerkesztés

A PDSZ folyóirata a Ráció, amely a közoktatás és a szakszervezeti élet fontos, aktuális kérdéseivel foglalkozik.

FelépítéseSzerkesztés

A PDSZ szervezeti felépítését a PDSZ alapszabálya írja le. Legfőbb döntéshozó testülete a Kongresszus. Két kongresszus között az Országos Választmány hoz döntéseket. Különböző szakmai és alágazati szekciókat működtet.

Országos VálasztmánySzerkesztés

 • Szűcs Tamás (ügyvezető elnök)
 • Balogh Andrej
 • Csermák Tibor
 • Fábiánne Kalotay Kinga
 • Guba János
 • Komjáthy Anna
 • Laczi Rita
 • Nagy Erzsébet
 • Nagyházi Zoltán
 • Ravasz Ágnes
 • Rónaky Attila
 • Sólyomné Baranyai Elza
 • Tarnai Katalin
 • Virágh Judit

Mindannyian főállású pedagógusok.

Hivatalos oldalSzerkesztés

A PDSZ honlapja