Perneszi Zsigmond

Perneszi Zsigmond (Osztopányi) (Erdély, meghalt 1715-1721 között) - Apafi fejedelem udvarmestere.

ÉletpályájaSzerkesztés

Az Osztopányi Perneszy család erdélyi ágából származott, református vallású nemes volt, ki Királyfalván[1] lakott és Apafi fejedelem udvarmestereként működött, de Erdélyen kívül Magyarországon is voltak birtokai. Néhány évig a marosi egyházmegye és a marosvásárhelyi egyház gondnoka is volt. Részt vett az országos ügyek intézésében is, emellett különösen az egyházi irodalom terén tette nevét maradandóvá.

Avenarius imáit magyarra fordította, és több más munkát is kiadott.

1686-ban az erdélyi fejedelem egyik követe volt a bécsi udvarral kötendő szerződéskor. Kassai Borbála Keresztessy Sámuelnétől a Bátosi birtokot kapta meg, melyet azonban az ő kihaltával Lázár György kapott meg.

MunkáiSzerkesztés

  • A kegyes léleknek lelki vigasztalást szerző idvesség paizsa (Avenarius János után fordítva). (Kolozsvár, 1676.) (II. kiad. Lőcse, 1693.)
  • Az Isten anyaszentegyházában lelkiharcot tartó vitézeknek lelki sebök fájdalmát enyhítő lelki flastrom. (Kolozsvár, 1678.)
  • Világi bujdosó életünknek kedves útitársa. (Nagyszeben, 1709.)

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés