Osztopáni Perneszy Imre (fl. 1496-1512), az Újlaki család familiárisa, 1504-ben babocsai várnagy, földbirtokos.

ÉleteSzerkesztés

Az nagy múltra visszatekintő osztopáni Perneszy család sarja. Apja, osztopáni Perneszy Pál mester, aki Magyarország alnádora volt 1447 és 1460 között; anyja neve ismeretlen. Perneszy Pál először Garai László nádor főfamiliárisa, majd Újlaki Miklós tanácsosa lett. A hírneves Perneszy Pált követte a szolgálatban az Újlakiak ugyancsak belső emberének, főtanácsosának számító idősebb fia, Perneszy Zsigmond. Majd ebbe a főrangú körbe bekerült Pál fiatalabb fia, Perneszy Imre is. Az utóbbi, amíg csak tehette, megmaradt a II. Ulászló magyar királlyal szembenálló Újlaki Lőrinc herceg, és később, Mátyás magyar király fiának, Corvin János hercegnek a szolgálatában is.

1496 február 24.-én bélai kapitányként szerepelt.[1] 1496-ban Perneszy Imre és felesége enyingi Török Ilona, enyingi Török Ambrus lánya, valamint rokonai familiárisuknak, Porkoláb Mártonnak, aki gyermekkorától tett sok szolgálatát, neki és általa utódaiknak örök adományozták jogon a Baranya megyei Harkan és Vharan földbirtokait.[2] 1504 július 11.-én Perneszy Imre Báthory István nádor és Báthory György főlovászmester testvéreknek a babocsai várnagya volt.[3] 1512-ben Perneszy Imre és fiai Miklós, Pál és István szerepeltek mint a Somogy vármegyei zalai, somogyjádi, somogyaracsi, osztopáni, kapolyi, bolhási, bálványosi földbirtokosai.[4]

1524-ben Perneszy Imre már nem élt amikor a nagykorú hajadon lánya, Perneszy Zsófia pereskedett Perneszy Pál nevű testvérével.[5]

Házassága és leszármazottjaiSzerkesztés

Feleségül vette enyingi Török Ilonát, enyingi Török Ambrus és thapsoni Anthymus Ilona lányát. Anthymus Ilona apja, Anthymus fia János mester fia János volt. A házasságukból származott:

  • Perneszy Miklós, aki 1521-ben csébi Pogány Zsigmond mellett máramarosi sókamaraispán volt. Neje, Zakmáry Kata.
  • Perneszy Pál
  • Perneszy István (fl. 1505-1523). Neje, Gerzsenói Magdolna. Gyermekük, osztopáni Perneszy András (c. † 1590), tehetős földbirtokos, felsőlendvai lovaskapitány, Tolna és Baranya, majd Zala és Vas vármegye alispánja volt.
  • Perneszy Zsófia.

JegyzetekSzerkesztés

  1. MNL. DL-DF 231954
  2. MNL. DL-DF 97811
  3. MOLD.DF.24867.1504-07-11
  4. Tab település története. Perneszyek
  5. MOLDF.67895.1524-10-03