Pesthy Monika (1954. szeptember 25.) egyetemi tanár, vallástudós, az ókeresztény és az apokrif iratok kutatója, az ógörög, a szír és az etióp nyelv szakértője. Simon Róbert felesége.

Pesthy Mónika
Életrajzi adatok
Született1954. szeptember 25. (65 éves)
Ismeretes mint akadémikus
Nemzetiség magyar
Pályafutása
Szakterület történettudomány
Jelentős munkái Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság eszmevilága és a kereszténység

ÉleteSzerkesztés

1978-ban szerzett matematikus, 1985-ben ógörög szakos előadó diplomát. 1988-ban Párizsban négy hónapos Soros doktori ösztöndíjas. 1993-ban hat hónapot töltött szintén Párizsban a francia állam poszt-doktorális ösztöndíjával a Centre d'Études des Religions du Livre kutatócsoport vendégkutatójaként. 1995-től 1997-ig a Soros Alapítvány Research Support Scheme támogatásában részesült, témája Georges Vajda munkássága volt. 1997-től 1999-ig két kollégájával közösen (Lukács Ilona és Kövér András) OTKA-támogatásban részesült "A Paradicsom fogalma a zsidóságban és a kereszténységben" c. témával. 2000-től 2003-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. A világnyelvek közül németül, angolul és franciául tud. A klasszikus nyelvek közül az ógörög, héber, szír, arámi, etióp és a latin nyelv kiváló ismerője.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyetemi szintű (kifutóban lévő) vallástudomány szakának és a Zsigmond Király Főiskola Vallástudomány mesterszakának szakfelelőse.

Kutatási területe az intertesztamentális irodalom, korai keresztény írások, apokrifek.

Tudományos tevékenység, szervezeti tagságSzerkesztés

PublikációiSzerkesztés

Önálló kötetei:

 • Órigenés, az exegéta - MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 1996. július/Az egyházatya Biblia-magyarázata, különös tekintettel a Jeremiás-homiliákra, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1996
 • A csábítás teológiája - A kísértés fogalmának története az Ókorban, Kairosz Kiadó, Budapest, 2005
 • Bevezetés az Ószövetségbe - jegyzet, AVKF, Vác, 2006
 • Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság eszmevilága és a kereszténység; Simon Róbertné Pesthy Monika; Corvina, Bp., 2013 (Keleti források)

Szerkesztőként:

 • Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból; szerk. Bugár M. István, Pesthy Monika; Szt. István Társulat, Bp., 2010 (Studia patrum)
 • Mání és a fény vallása. A manicheizmus forrásai; összeáll., tan. Simon Róbert, szerk. Simon Róbert, Simonné Pesthy Monika; Corvina, Bp., 2011
 • Fontes. Studies presented to Róbert Simon on the occasion of his 75th birthday. Tanulmányok a 75 éves Simon Róbert tiszteletére; szerk. Pesthy-Simon Monika; Corvina, Bp., 2014

Fordítóként:

 • Dörömbözi János (szerk.), Góg Géza (szerk.): Az apostolok csodálatos cselekedetei, Telosz Kiadó, Budapest, 1996
 • Órigenész: Kommentár az Énekek énekéhez, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1993
 • Fabiny Tibor (szerk.): Órigenész a princípiumokról - IV. könyv 1-3, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1998
 • Mózes bar Képha: Paradicsomkommentár, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001
 • Péter-apokalipszis; / ge'ez (klasszikus etióp) eredetiből ford., komment., tan. Pesthy Monika, szerk. Simon Róbert; Corvina, Bp., 2009

Lektorként:

 • Adamik Tamás: Antik stíluselméletek - Gorgiastól Augustinusig, Seneca Kiadó, Budapest, 1998
 • Hitvalló Szent Maximos: Fejezetek a szeretetről, Paulus Hungarus Kiadó-Kairosz Kiadó, 1998

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés