Pisztóry Mór

(1841–1946) magyar politikus, ogy. képviselő

Pisztóry Mór (Pest, 1841. május 20.Kolozsvár, 1906. július 13.) jogi doktor, egyetemi tanár.

Pisztóry Mór

Született 1841. május 20.
Pest
Elhunyt1906. július 13. (65 évesen)
Kolozsvár
Párt Új Párt
(1904?-1906)
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
(1906)
Választókerület Kolozsvár I. kerülete
(1905-1906)

Foglalkozás jogász, politikus
A Wikimédia Commons tartalmaz Pisztóry Mór témájú médiaállományokat.

Élete Szerkesztés

Pesten született, ugyanitt végezte gimnáziumi tanulmányait. 1863-ban mint jogvégzett a királyi ítélőtábla szolgálatába lépett, ahol mint díjas joggyakornok és később mint tiszteletbeli fogalmazó közel hat évet töltött. 1865-ben köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert. 1868-ban a budapesti egyetemen a jog- és államtudományok doktorává avatták és 1869-ben magántanári képesítést nyert a nemzetgazdaságtan- és a pénzügytanból a budapesti egyetemen. 1869-től a kassai jogakadémián mint segédtanár, 1869. szeptember 13-tól a győri jogakadémián mint rendkívüli, 1872-től pedig mint rendes tanár működött. A jogakadémiák újjászervezése alkalmával 1874 októberében a pozsonyi jogakadémiához nevezték ki a statisztika és közigazgatási jog tanárává. 1891-ben a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanára lett a kolozsvári egyetemen. 1887-ben a Magyar Tudományos Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának tagja lett, 1895-ben pedig az országos közegészségi egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Az 1905-ös választásokon (január 26-án) Kolozsvárott országgyűlési képviselővé választották az Új Párt programjával. Pártja beolvadása a Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba őt is e párt tagjává tette; az 1906-os választásokon így már függetlenségiként nyert mandátumot, de azt már nem tölthette ki, alig fél évvel a választások után elhunyt.

A pozsonyi Toldy-körben, a kolozsvári egészségügyi egyesület, iparos társulat és kereskedelmi körben népszerű felolvasásokat tartott. A hírlapirodalom és publicisztika terén is nagy tevékenységet fejtett ki; tudományos cikkei, értekezései az akadémia által kiadott Statisztikai és Nemzetgazdasági Közleményekben, a Budapesti Szemlében, a Nemzetgazdasági Szemlében, a Jogtudományi Közlönyben, a Themisben és más folyóiratokban jelentek meg.

Munkái Szerkesztés

 • A tanügyi reformról. Pest, 1870. (Névtelenül).
 • Államismerettan és alkotmányi politika. Uo. 1872.
 • A nőemancipatio Győr, 1873. (Különny. a Győri Figyelőből).
 • Az osztrák-magyar monarchia statisztikája. Bpest, 1874. (2. teljesen átdolg. kiadás. Pozsony, 1884.).
 • A lakviszonyok befolyása a társadalomra. Győr, 1874.
 • Bevezetés az államtudományokba. Bpest, 1876.
 • Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Pozsony, 1876. (A pozsonyi akadémia kiadása).
 • Emlékbeszéd Szlemenics Pál felett. Uo. 1885.
 • A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt év alatt. A m. t. akadémia által a Lévay-jutalommal koszorúzott pályamunka. Budapest. 1888.
 • Pozsony város emlékirata a III. egyetem érdekében. Pozsony, 1880.
 • Pozsony. Közgazdasági és közegészségügyi állapotok ismertetése. Bpest, 1887.
 • A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt év alatt. Bpest, 1887.
 • Nemzetgazdaságtan, tekintettel az államháztartásra és hazai viszonyainkra. Pozsony, 1890. (2. jav. kiadás 1894., 3. jav. kiadás 1897. 4. jav. kiadás 1904. Uo.).
 • Rövid vázlata a nemzetgazdaságtan, váltójog és kereskedelem alapfogalmainak. A hazai törvények rendeleteihez alkalmazva, alsófokú kereskedelmi iskolák számára. Pozsony-Bpest, 1891.
 • Az arany-valuta behozatala Németországban. A m. t. akadémia Lévay-alapjából megjutalmazott pályamunka. Bpest, 1891.
 • Véleményes jelentés dr. Szigethy Lehel kecskeméti jogakadémiai igazgató úrnak a magyar pénzügyi jogból kért magántanári képesítése tárgyában, Kolozsvár, 1891.
 • A lakás befolyása a társadalomra. Bpest, 1893.
 • A kolozsvári m. k. Ferencz József tud. egyetem jog- és államtudományi kara 1876-95. Az 1000. évi kiállitás alkalmára a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából. Kolozsvár, 1896.
 • Gr. Széchenyi István kereskedelmi politikája. Bpest, 1898. (Különnyomat a Kereskedők Évkönyvéből).

Szerkesztette a Győri Figyelőt 1874-ben szept. 9-ig; a Pozsonyvidéki Lapok c. politikai s közgazdasági napilapot 1877-79-ben és a naponként kétszer megjelenő Pressburger Zeitungot.

Cikkei Szerkesztés

Cikkei a Győri Közlönyben (1871. 17-22. sz. Győr város gabonakereskedése összehasonlítva Pest városával); a Hoffmann Pál által szerkesztett Jog- és Államtudom. Folyóiratban (1871. Állam és társadalom) a Jogtudományi Közlönyben (1871. Az éghajlat befolyása az állam alkatelemeire, és könyvism., 1876. A jogtanodák szervezete és állapota Francziaországban, A budapesti IX. nemzetközi statisztikai congressus és a polgári és kereskedelmi jogszolgáltatás nemzetközi statisztikája. 1879. A jog- és államtudományi vizsgálati rendszernek reformjához); a Győrmegye és város egyetemes leírásában (1874. Győrmegye és város vagyoni állapota és kereset módja, szegényügye és humanisztikai intézményei, ipara és kereskedelme); a Honban (1876. júl. 12. és 14. sz. A politikai tudományok kézikönyve, tanulmány Kautz műve fölött, 1882. aug. 10. Megemlékezés dr. Konek Sándorra); a Budapesti Szemlében (1877. Az állami és társadalmi intézmények befolyása az emberi életre); az Ellenőrben (1879. 387. sz. Jókai a romok között); a Nemzetgazdasági Szemlében (1881. Egy statisztikai emlék a gőz jubileuma alkalmából, 1887. Az arany valuta elmélete és Németország újabb valuta-rendszerének következményei); a Pozsonyvidéki Lapokban (1883. 135. sz. A katholikus mozgalom Pozsonyban, 146-148. sz. A rabszolgaság hajdan és most); írt még a Pesti Naplóba és a Századunkba.

Források Szerkesztés