Poligenezis-elmélet

Poligenezis-elméletnek nevezzük azokat az eredetelméleteket, amelyek a monogenezis-elmélettel ellentétben az egymástól nagyobb távolságra levő hasonló jelenségeket egymástól független fejlődéssel magyaráz. Általában a poligenezis-elmélet feltételezi egy, vagy több monogenezis-elmélet létezését ugyanabban a témában.

EtimológiájaSzerkesztés

Görög eredetű szó, melynek az első tagja a poli, jelentése sok, több. A második tagja a genezis, melynek jelentése eredet, keletkezés, származás.

BiológiábanSzerkesztés

A gyarmatosításhoz köthető azoknak az elméleteknek a kialakulása, melyek az emberi rasszokat különböző eredetűnek tekintik. Ezáltal kívántak vélt előjogokat biztosítani maguknak a gyarmatosító államok. Ez vezetett a rasszizmus kialakulásához. Mára ezek az elméletek megdőltek és általánosan elfogadott minden élő embertípus egyetlen fajba való sorolása.

ÍráskutatásbanSzerkesztés

A monogenezis-elmélet híveivel ellentétben a kutatók egy része úgy hiszi, hogy az írás legalább hét egymástól független keletkezési helyen különböző időpontban alakult ki.

NyelvészetbenSzerkesztés

A nyelvek, nyelvcsaládok kialakulását tekintve a poligenezis-elmélet hívei úgy tartják, hogy már a kezdetekben az emberek elkülönült csoportokban éltek és soha nem lehetett egy közös nyelv.

ForrásokSzerkesztés