Pozsega vármegye

Pozsega vármegye (horvátul: Požega, Požeška županija, szlovákul: Požecká župa) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részén. Területe jelenleg Horvátországhoz tartozik.

Pozsega vármegye
Pozsega vármegye címere
Pozsega vármegye címere

Népesség
Népességismeretlen
Nemzetiségekhorvátok, szerbek
Földrajzi adatok
Terület4.933 km²
Térkép
Pozsega vármegye térképe
Pozsega vármegye térképe
Pozsega vármegye domborzati térképe
Pozsega vármegye domborzati térképe

A vármegye területének északi része hegység, délen a Száva folyó széles síksága volt. Északról Verőce vármegye, keletről Szerém vármegye, délről Bosznia tartomány, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye és Zágráb vármegye határolta.

Történelem

szerkesztés

A vármegye területe a honfoglalás során került magyar fennhatóság alá, majd az államalapítással betagozódott a magyar vármegyerendszerbe. Nevét először 1200 körül Anonymus Gesta Ungaroruma említette, ebből következtetve annyi bizonyos, hogy a vármegye és a várispánság a 12. században már megvolt. Innen származik a Szapolyai-család, I. János magyar király ősei.

1526 és 1699 között az Oszmán Birodalom része volt, majd a Karlócai béke értelmében részben a Szlavón bánság, részben a Katonai Határőrvidék részeként visszakerült a magyar korona fennhatósága alá, de gyakorlatilag Habsburg irányítás alá került. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés értelmében a magyar fél végleg lemondott a területre vonatkozó történelmi jogairól, ezzel és a Határőrvidék polgárosításával az autonóm Horvát-Szlavónország közigazgatásának része lett.

1918-tól a vármegye területét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt a vármegye területe az usztasa Horvátországhoz tartozott, majd 1945-től újra Jugoszláviához ezen belül a horvát tagköztársasághoz. 1991-óta a független Horvátország része.

A vármegye összlakossága 1910-ben 265 272 személy volt, ebből:

Közigazgatás

szerkesztés

A vármegye hat járásra volt felosztva:

  • Bródi járás, székhelye Bród (horvátul: Slavonski Brod)
  • Daruvári járás, székhelye Daruvár (horvátul: Daruvar)
  • Pekerszerdahelyi/Pakraci járás, székhelye Pakrác (horvátul: Pakrac)
  • Pozsegai/Pozsegavári járás, székhelye Pozsega (horvátul: Požega)
  • Újgradiskai járás, székhelye Újgradiska (horvátul: Nova Gradiška)
  • Újvári/Novszkai járás, székhelye Újvár (horvátul: Novska)