Pozsega vármegye

Pozsega vármegye (horvátul: Požega, Požeška županija, szlovákul: Požecká župa) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részén. Területe jelenleg Horvátországhoz tartozik.

Pozsega vármegye
Pozsega vármegye címere
Pozsega vármegye címere

Központ Pozsega
Népesség
Népesség 265.272, 1910
Nemzetiségek horvátok, szerbek
Földrajzi adatok
Terület4,933  km2
Térkép
Pozsega vármegye térképe
Pozsega vármegye térképe
Pozsega vármegye domborzati térképe
Pozsega vármegye domborzati térképe

FöldrajzSzerkesztés

A vármegye területének északi része hegység, délen a Száva folyó széles síksága volt. Északról Verőce vármegye, keletről Szerém vármegye, délről Bosznia tartomány, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye és Zágráb vármegye határolta.

TörténelemSzerkesztés

A vármegye területe, a honfoglalás során került magyar fennhatóság alá, majd az államalapítással betagozódott a magyar vármegyerendszerbe. Nevét először 1200 körül Anonymus Gesta Ungaroruma említette először, ebből következtetve annyi bizonyos, hogy a vármegye és a várispánság a 12. században már megvolt. Innen származik a Szapolyai-család, I. János magyar király ősei.

1526 és 1699 között az Oszmán Birodalom része volt, majd a Karlócai béke értelmében részben a Szlavón Bánság, részben a Katonai Határőrvidék részeként visszakerült a magyar korona fennhatósága alá, de gyakorlatilag Habsburg irányítás alá került. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés értelmében a magyar fél végleg lemondott a területre vonatkozó történelmi jogairól, ezzel és a Határőrvidék polgárosításával az autonóm Horvát-Szlavónország közigazgatásának része lett.

1918-tól a vármegye területét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt a vármegye területe az usztasa Horvátországhoz tartozott, majd 1945-től újra Jugoszláviához ezen belül a horvát tagköztársasághoz. 1991-óta a független Horvátország része.

LakosságSzerkesztés

A vármegye összlakossága 1910-ben 265 272 személy volt, ebből:

KözigazgatásSzerkesztés

A vármegye hat járásra volt felosztva:

  • Bródi járás, székhelye Bród (horvátul: Slavonski Brod)
  • Daruvári járás, székhelye Daruvár (horvátul: Daruvar)
  • Pekerszerdahelyi/Pakraci járás, székhelye Pakrác (horvátul: Pakrac)
  • Pozsegai/Pozsegavári járás, székhelye Pozsega (horvátul: Požega)
  • Újgradiskai járás, székhelye Újgradiska (horvátul: Nova Gradiška)
  • Újvári/Novszkai járás, székhelye Újvár (horvátul: Novska)