Prímás (püspök)

keresztény egyházi cím/hivatal

A prímás egyes keresztény egyházak egyes püspökei által viselt cím vagy hivatal, amely egyes esetekben csak tiszteletbeli elsőbbséget jelent, más esetekben bizonyos irányítási hatalmat is jelöl. A 9. században keletkezett pseudo-izidor-i dekretális hamisítvány-gyűjtemény[1] szerint primáciát kell alapítani, ha valahol egy nagyszámú nép tér a hitre. Magyarországon a prímás a római katolikus egyházban, az ország első főpapja, aki érseki méltóságú, joghatósága alá tartozik az ország egész klérusa, A hercegprímási cím nem egyházi, hanem politikai rang volt. Magyarországon az esztergomi érsek prímási méltóságának hercegprímási jellegét az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény[2] szüntette meg,[3] 1951-ben XII. Piusz pápa az egyháza összes főpapját eltiltotta a világi címek és rangok használatától, így az egyházon belül a hercegprímási cím megszűnt.[4]

Általános sablon az érseki prímás címer felépítéséhez
Erdő Péter bíboros, Magyarország prímásának címere[5]

Római katolikus egyházSzerkesztés

A római katolikus egyházban a prímás egy olyan érsek (ritka esetben más főpap), akinek saját főegyházmegyéjén túl más főegyházmegyékre (tipikusan egy nemzeti egyházra) kiterjedő joghatósága van. A prímás általánosságban csak tiszteletbeli elsőbbséggel rendelkezik, ám egyes esetekben pápai kiváltság vagy jóváhagyott jogszokás alapján konkrét kormányzati hatalommal is rendelkezhet.

Magyarország mindenkori prímása az esztergom-budapesti érsek (korábban esztergomi érsek). A jelenlegi prímás Erdő Péter bíboros. Magyarország prímásának tiszteletbeli jogai közé tartozik, hogy az egész országban maga előtt vitetheti az apostoli keresztet, illetve hogy a bíborosi jelvényeket bíborosi kinevezése előtt is viselheti. Magyarország prímása ugyanakkor bizonyos konkrét egyházi hatalommal is rendelkezik: nemzeti zsinatot hívhat össze és azt vezetheti, képviselheti a magyar katolikus egyházat a Szentszék és a magyar állam felé, valamint érseki bíróságán kívüli bírói hatáskörrel is rendelkezik. Korábban a prímás volt a püspöki konferencia mindenkori elnöke is, ám ez a gyakorlat 1990-ben megszűnt, és a püspöki konferencia elnöke választott pozícióvá vált.[6]

A pápa, mint a Római egyházmegye püspöke, egyben az olasz katolikus egyház prímása is.

Az Első vatikáni zsinat által megerősített katolikus prímásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés