A preromán nyelvek a későbbi Római Birodalom területén élő őslakosok – részben ismeretlen eredetű vagy csak kevéssé ismert – nyelvei. Az elnevezést az ismert indoeurópai, elsősorban a latin és újlatin nyelvekkel, illetve sémi nyelvekkel (arab, föníciai) szemben használják megkülönböztetésül azokon a területeken, amelyek valamikor a Római Birodalomhoz tartoztak. E nyelvek egy része régi indoeurópai eredetű (ókelta, itáliai, vagy ezekhez közel álló), többségük viszont megfejtetlen agglutináló nyelv.

A preromán nyelvek közül egyeseket már az őskorban beszéltek, azonban az ókor végéig a latin és más indoeurópai nyelvek teljesen kiszorították őket. Egyetlen mai túlélő tagjuk – teljesen megmagyarázhatatlan módon – a számos nyelvjárásra oszló baszk nyelv, amelyet több százezren beszélnek a spanyolfrancia határ közelében lévő tartományokban, és amely – a hagyományos nyelvészet szerint – jelentős szubsztrátum hatást gyakorolt az iberoromán nyelvek fonetikai fejlődésére.

A legfontosabb preromán nyelvek terület szerint szerkesztés

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk az ismert legfontosabb preromán nyelveket. Zárójelben megadjuk a nyelv feltételezett hovatartozását is.

Ibériai-félsziget szerkesztés

 • aquitaniai (megfejtetlen; valószínűleg a baszk őse vagy közeli rokona)
 • baszk (megfejtetlen; talán az ibérrel állt kapcsolatban)
 • ibér (megfejtetlen; lásd még a baszk nyelvnél leírtakat)
 • keltibér (indoeurópai, →ókelta)
 • luzitán (indoeurópai; talán ősi kelta vagy az italikus nyelvekhez közel álló nyelv)
 • tartesszoszi (megfejtetlen; valószínűleg nem is egy nyelv, hanem több különböző)

Franciaország területe szerkesztés

 • aquitaniai (lásd fentebb)
 • baszk (lásd fentebb)
 • gall (indoeurópai, →ókelta)

Szardínia szigete szerkesztés

Itália és Svájc területe szerkesztés

 • etruszk (megfejtetlen; próbálták már rokonítani a sumérral, illetve újabban az ősmagyarral; valamennyi elmélet megbukott)
 • italikus nyelvek (a latinhoz vagy az ókeltához közel álló indoeurópai nyelvek)
 • leponti (indoeurópai, →ókelta)
 • liguriai (indoeurópai; nem tévesztendő össze a mai ligurral, amely újlatin nyelvváltozat)
 • rhaetiai (megfejtetlen; talán az etruszk rokona)

Balkán-félsziget szerkesztés

 • dák (indoeurópai)
 • illír (indoeurópai, az albánhoz állt közel)
 • trák (indoeurópai)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés