Protestáns Egyházak Európai Közössége

A Protestáns Egyházak Európai Közössége (németül: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, rövidítve: GEKE; angolul: Community of Protestant Churches in Europe, röv. CPCE; franciául: Communion d'Eglises protestantes en Europe, röv. CEPE; magyarul a német GEKE rövidítés honosodott meg) egy ökumenikus egyházközösség, melynek majdnem minden európai református, evangélikus, metodista és uniált protestáns egyház tagja.

Protestáns Egyházak Európai Közössége (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)
Communion d'Églises protestantes en Europe (CEPE))
Alapítva 1973
Székhely Bécs
Tagság 107 protestáns egyház Európa és Dél-Amerika országaiból
Elnökség Dr. John Bradbury (Cambridge)
Dr. Gottfried Locher (Bern)
Prof. Dr. Miriam Rose, Jena
Kulcsemberek Dr. Mario Fischer

A Protestáns Egyházak Európai Közössége weboldala

A tagegyházak a leuenbergi konkordia 1973-as elfogadása óta úgynevezett szószéki és úrasztali közösségben vannak egymással, ami annyit tesz, hogy lelkészeik egymás gyülekezeteiben prédikálhatnak, illetve kiszolgáltathatják az úrvacsora szentségét. A szervezet eredeti neve, egészen 2003-ig Leuenbergi Közösség volt. Jelenleg 107 tagegyháza összesen 50 millió tagot képvisel.

Története, tevékenységeSzerkesztés

A Protestáns Egyházak Európai Közössége alapító dokumentuma a leuenbergi konkordia, amelyet több egyházközi megbeszélés után a Bázel melletti Leuenbergben fogalmaztak meg 1973-ban. Ez véget vetett a reformáció kálvini illetve lutheri útján járó egyházak közötti szakadásnak. A dokumentum megfogalmazta a tagegyházak közös felfogását a keresztségről, úrvacsoráról és evangéliumról, és a reformáció korabeli ellentéteket a jelenkorra nézve érvénytelenítette. Az egyházak kölcsönösen elismerték egymás lelkészeit, istentiszteleti és úrvacsorai közösséget vállalnak, és elkötelezték magukat az egyházi közösség megvalósítása mellett.

Az európai metodista egyházak 1997-ben csatlakoztak. A németországi Független Evangélikus-Lutheránus Egyház (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) nem fogadta el a dokumentumot, mivel az ő értelmezésükben pont a lutheri úrvacsora-értelmezés maradt ki belőle.[1] A lutheránus egyházak egyes teológusai, például Ernst Sommerlath és Jörg Baur szintén kritikákat fogalmaztak meg. Azok a keresztény egyházak, amelyek elutasítják a gyermekkeresztséget, például az adventisták, baptisták, mennoniták, nem csatlakoztak a közösséghez. 2002 és 2004 között azonban több hivatalos konzultációra került sor az Európai Baptista Szövetség és a Protestáns Egyházak Európai Közössége között, és 2010-ben együttműködési megállapodást írtak alá. A mennonitákkal és az adventistákkal ilyen egyeztetésekre nem került sor.

A szervezetben folyó megbeszélések során teológiai és hittani kérdéseket tárgyalnak, és válaszokat keresnek a jelenkor szellemi és társadalmi kérdéseire. A megbeszélések eredményeit a Leuenberger Texte könyvsorozatban jelentetik meg, illetve a Protestáns Egyházak Európai Közössége honlapján teszik közzé.

A Protestáns Egyházak Európai Közössége kapcsolatban áll az Egyházak Világtanácsával, az Európai Egyházak Konferenciájával, a Lutheránus Világszövetséggel, a Református Egyházak Világszövetségével és az Európai Baptista Szövetséggel.

2007 óta a Protestáns Egyházak Európai Közössége központja Bécsben, az Ausztriai Evangélikus Egyház székhelyén található.

TagegyházakSzerkesztés

A GEKE-nek jelenleg 94 protestáns egyház a tagja, többségében Európából, de öt, európai gyökerekkel rendelkező dél-amerikai egyház is csatlakozott a közösséghez.

A Protestáns Egyházak Európai Közösségében a következő országok egyházai vannak jelen: Argentína, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország (Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Református Egyház), Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, Romániai református egyházErdélyi református egyházkerület és Királyhágómelléki református egyházkerület), Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház), Szlovénia, Ukrajna (Kárpátaljai református egyházkerület), Uruguay.

NagygyűlésekSzerkesztés

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Lutherische Abendmahlsauffassung im Gegenüber zum reformierten Abendmahlsverständnis und zur Leuenberger Konkordie

ForrásokSzerkesztés