Római Kúria

A Római Kúria, a Római katolikus egyház azon hivatali apparátusát jelöli, „melynek segítségével a pápa az egyetemes egyház ügyeit intézni szokta.”[1]

Római Kúria
VI. Pál pápa
Mint minden hatóságnak, az Egyház kormányzatának is, a szolgálat növekvő terhei miatt,
már a legrégibb időktől fogva szüksége volt segítőkre az ügyek intézésében,
legfőképpen a levelezés, valamint a hivatalos iratok szerkesztése,
elküldése és megőrzése tekintetében.
– VI. Pál pápa - Quo aptius, 1973

Története

szerkesztés

Róma püspökének már az egyház kezdeti idejében volt tanácsadó szerve, amely elsődlegesen a város papjaiból, illetve diakónusaiból álló presbitériumból állt. Ennek a szervezetnek a fő feladata az általános ügyek megtárgyalása volt. A különleges, illetve egyházfegyelmi kérdéseket a rendszeresen összehívott római zsinat tárgyalta.

A XI. századtól a papság feladatát a Bíborosi Kollégium vette át. Ekkor még feladatot láttak el a Róma környéki (szuburbikárius(wd)) püspökök, illetve a diakónusi kerületek vezetői. Ezt a szervezetet konzisztóriumnak nevezték, mely bizonyos átalakulásokkal a mai napig fenn maradt.

A konzisztórium mellett a középkor folyamán kialakultak különféle szakosodott szervezetek. Mivel az ügyek egyre inkább sokasodtak a konzisztórium nem volt képes ellátni a feladatát. Ezért az egymást követő pápák a bíborosok kisebb csoportjait egy-egy szakosodott feladattal bízta meg. Ezekből a csoportokból fejlődtek ki a mai értelemben vett kongregációk. A kongregációk rendszerét 1588-ban V. Szixtusz pápa Immensa Aeterni Dei[2] című apostoli rendelkezésével szabályozta. Ez a rendszer - némi változtatással - a mai napig hatályban van.

A Római Kúria első komolyabb reformját - a Pápai állam megszűnte után - X. Piusz pápa Sapienti consilio[3] című apostoli rendelkezéssel hajtotta végre. Ekkor elkülönítette a közigazgatási és a bírói hatásköröket, kialakítva a kongregációkból, bíróságokból és egyéb hivatalokból álló kúriai struktúrát.

A II. Vatikáni Zsinat a Christus Domus[4] zsinati határozatban foglalkozott a Kúria kérdésével. Itt kijelentették, hogy az egyház központi hivatalai „kapjanak a kor, a terület és a szertartások igényeinek jobban megfelelő szervezetet”, továbbá hogy az egyetemesség kifejezésre juttatása végett „tagjait, tisztviselőit és tanácsosait, (…) amennyire csak lehetséges, az Egyház különböző tartományaiból válasszák ki” és közéjük megyés püspökök is kerüljenek, a világiak pedig „megkapják az őket megillető szerepet az Egyház ügyeinek intézésében”[5]

VI. Pál pápa a zsinat útmutatása alapján 1967 és 1970 között hajtotta végre a Kúria reformját:

  • Regimini Ecclesiae universae[6] apostoli rendelkezés – átszervezte a Római Kúria dikasztériumait a zsinati kívánalmaknak megfelelően (1967)
  • Pro comperto sane motuproprio[7] – A Kúria dikasztériumainak tagjai közé megyés püspököket is kinevezett (1967)
  • Pontificalis domus motuproprio[8] – egyszerűsítette régi pápai udvartartást (1968)
  • Ingravescentem aetatem motuproprio[9] – Bevezeti a határozott idejű kinevezést és a bíborosok nyugdíjkorhatárát.(1970)

A Római Kúriát II. János Pál pápa is megreformálta a Pastor Bonus[10] apostoli rendelkezésével 1988-ban, amikor az 1983-ban megjelent Egyházi Törvénykönyvhöz igazította a Római Kúria szervezetét.

A Római Kúria legutóbbi reformját Ferenc pápa hajtotta végre a Praedicate Evangelium[11] apostoli konstitúcióval, melyet 2022. március 19-én tettek közzé és 2022. június 5-én lépett hatályba.

Az apostoli hagyomány már Péter apostol esetében is beszámol segítőről Márk evangélista személyében. Később, amikor római püspöke lassan elnyeri egyházi intézményi szerepét kialakul a pápát körülvevő, s őt egyetemes Egyház szolgálatában támogató hivatali szervek. Ma a Római Kúria azon hivatali apparátust jelöli, „melynek segítségével a pápa az egyetemes egyház ügyeit intézni szokta.”[12] A Praedicate Evangelium apostoli konstitúció meghatározza az egyes szervezeti egységek konkrét feladatkörét. Azáltal, hogy Péter utódának segítségére van, a Kúria maga is az egyetemes egyházat és a részegyházakat szolgálja. Hozzájárul ahhoz, hogy Isten népe erősödjön a közösségben és a hitben, valamint előmozdítja az egyház sajátos küldetését a világban. Maguk a szervezeti egységek nem önállóan látják el feladatukat, hanem a Kúria Péter utódának „nevében és tekintélyével látja el feladatát.”[12] Ez lényegileg azt jelenti, hogy azt a feladatot láthatja el egy dikasztérium, amellyel a pápa konkrétan megbízza. Éppen ezért a feladatuk és vezetésük a mindenkori aktuális pápától függ, amely azt is jelenti, hogy a pápa halála, vagy lemondása után valamennyi vezető azonnal elveszíti hivatalát.

Jelenlegi felépítése

szerkesztés

Ma a Római Kúria a Pápai Államtitkárságból, tizenhat dikasztériumból, hat gazdasági hivatalból áll, amihez további bizottságok és más hivatalok járulnak.

Mindezek mellett vannak a „Szentszékhez kapcsolódó intézmények”, amelyek a pápa küldetését segítő technikai funkciókat látják el, ilyen például a Vatikáni Apostoli Levéltár, a Vatikáni Apostoli Könyvtár, a különféle pápai akadémiák, továbbá a Szent Péter Műhely (Fabbrica di San Pietro). Az Államtitkárság irányítása alatt kapcsolódnak a Kúriához a pápai külképviseletek (apostoli nunciatúrák és apostoli delegációk, nemzetközi szervezetek melletti állandó képviseletek).

Államtitkárság

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
  Pietro Parolin bíboros

államtitkár

  Olaszország 2013. október 15.
  Edgar Peña Parra érsek

államtitkár-helyettes,

az Általános Ügyek Részlege vezetője

  Venezuela 2018. augusztus 15.
  Paul Richard Gallagher érsek

titkár

az Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel való Kapcsolatok Részlege vezetője

  Egyesült Királyság 2014. november 8.
Luciano Russo érsek

titkár

a Diplomáciai Személyzet Részlege vezetője

  Olaszország 2022. szeptember 10.

Dikasztériumok

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Evangelizációs Dikasztérium
  Ferenc pápa

prefektus

  Argentína 2022. június 5.
  Salvatore Rino Fisichella érsek

pro-prefektus

a világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdések részlege vezetője

  Olaszország 2022. június 5.
  Luis Antonio Gokim Tagle bíboros

pro-prefektus

az első evangelizáció és az új részegyházak részlege vezetője

  Fülöp-szigetek 2022. június 5.
  Fortunatus Nwachukwu érsek

az első evangelizáció és az új részegyházak részleg titkára

  Nigéria 2023. március 15.
Hittani Dikasztérium
  Victor Manuel Fernández bíboros

prefektus

  Argentína 2023. július 1.
John Joseph Kennedy

a Fegyelmi Részleg titkára

  Írország 2022. április 23.
Armando Matteo

a Doktrinális Részleg titkára

  Olaszország 2022. április 23.
Szeretetszolgálati Dikasztérium
  Konrad Krajewski bíboros

prefektus

  Lengyelország 2022. június 5.
Keleti Egyházak Dikasztériuma
  Claudio Gugerotti bíboros

prefektus

  Olaszország 2022. november 21.
Michel Jalakh O.A.M.

titkár

  Libanon 2023. február 15.
Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Dikasztérium
  Arthur Roche bíboros

prefektus

  Egyesült Királyság 2021. május 27.
Vittorio Francesco Viola O.F.M. érsek

titkár

  Olaszország 2021. május 27.
Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma
  Marcello Semeraro bíboros

prefektus

  Olaszország 2020. október 15.
  Fabio Fabene érsek

titkár

  Olaszország 2021. január 18.
Püspöki Dikasztérium
  Robert Francis Prevost O.S.A. bíboros

prefektus

  Amerikai Egyesült Államok 2023. január 30.
  Ilson de Jesus Montanari érsek

titkár

  Brazília 2013. október 12.
Klérus Dikasztériuma
  Lazzaro You Heung-sik bíboros

prefektus

  Dél-Korea 2021. augusztus 2.
Andrés Gabriel Ferrada Moreira érsek

titkár

  Chile 2021. október 21.
Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Dikasztérium
  João Bráz de Aviz bíboros

prefektus

  Brazília 2011. január 4.
Simona Brambilla M. C. nővér

titkár

  Olaszország 2023. október 7.
Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma
  Kevin Joseph Farrell bíboros

prefektus

  Amerikai Egyesült Államok 2016. augusztus 15.
Gleison De Paula Souza

titkár

  Brazília 2022. november 17.
Keresztény Egységtörekvés Dikasztériuma
  Kurt Koch bíboros

prefektus

  Svájc 2010. július 1.
Flavio Pace érsek

titkár

  Olaszország 2024. február 23.
Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma
  Miguel Ángel Ayuso Guixot M.C.C.I. bíboros

prefektus

  Spanyolország 2019. május 25.
Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

titkár

  Srí Lanka 2019. július 3.
Kulturális és Oktatási Dikasztérium
  José Tolentino Calaça de Mendonça bíboros

prefektus

  Portugália 2022. szeptember 26.
  Giovanni Cesare Pagazzi érsek

titkár (oktatási részleg)

  Olaszország 2022. szeptember 26.
Paul Desmond Tighe püspök

titkár (kulturális részleg)

  Írország 2022. június 5.
Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában
  Michael F. Czerny S.J. bíboros

prefektus

  Kanada 2022. január 1.
Alessandra Smerilli F.M.A. nővér

titkár

  Olaszország 2022. április 23.
Törvényszövegek Dikasztériuma
Filippo Iannone O. Carm. érsek

prefektus

  Olaszország 2018. április 7.
  Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru püspök

titkár

  Spanyolország 2007. február 15.
Kommunikációs Dikasztérium
Paolo Ruffini

prefektus

  Olaszország 2018. július 5.
Lucio Adrian Ruiz

titkár

  Argentína 2015. június 27.

Igazságügyi intézmények

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Apostoli Penitenciária
  Mauro Piacenza bíboros

főpenitenciárius

  Olaszország 2013. szeptember 21.
Krzysztof Józef Nykiel

régens

  Lengyelország 2012. június 26.
Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága
  Dominique François Joseph Mamberti bíboros

prefektus

  Franciaország 2014. november 8.
Andrea Ripa püspök

titkár

  Olaszország 2022. január 26.
Rota Romana
Alejandro Arellano Cedillo C.O.R.C. érsek

dékán

  Spanyolország 2021. március 30.

Pénzügyi intézmények

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Gazdasági Tanács
  Reinhard Marx bíboros

koordinátor

  Németország 2014. március 8.
Brian Edwin Charles Butterley Ferme

titkár

  Ausztrália 2014. március 22.
Gazdasági Titkárság
Maximino Caballero Ledo

prefektus

  Spanyolország 2022. december 1.
Benjamín Estévez de Cominges

főtitkár

  Spanyolország 2024. február 1.
Apostoli Szék Vagyonkezelősége
Giordano Piccinotti S.D.B. érsek

elnök

  Olaszország 2023. október 2.
Fabio Gasperini

titkár

  Olaszország 2020. június 15.
Főszámvevői Hivatal
Alessandro Cassinis Righini

főszámvevő

  Olaszország 2021. május 5.
Bizalmas Ügyek Pápai Bizottsága
  Kevin Joseph Farrell bíboros

elnök

  Amerikai Egyesült Államok 2020. szeptember 29.
Filippo Iannone O. Carm. érsek

titkár

  Olaszország 2020. szeptember 29.
Befektetési Bizottság
  Kevin Joseph Farrell bíboros

elnök

  Amerikai Egyesült Államok 2022. június 7.
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Apostoli Kamara
  Kevin Joseph Farrell bíboros

kamarás (camerlengo)

  Amerikai Egyesült Államok 2019. február 14.
  Ilson de Jesus Montanari érsek

al-kamarás

  Brazília 2020. május 1.
Bíborosi Kollégium
  Giovanni Battista Re bíboros

dékán

  Olaszország 2020. január 18.
  Leonardo Sandri bíboros

aldékán

  Argentína 2020. január 24.
  Ilson de Jesus Montanari érsek

titkár

  Brazília 2014. január 28.
Szent Péter Műhely
  Mauro Maria Gambetti O.F.M. Conv. bíboros

elnök

  Olaszország 2021. február 20.
Orazio Pepe

titkár

  Olaszország 2021. június 29.
Nemzetközi Teológiai Bizottság
  Victor Manuel Fernández bíboros

elnök

  Argentína 2023. július 1.
Apostoli Szék Munkaügyi Hivatala
Giuseppe Sciacca püspök

elnök

  Olaszország 2022. január 26.
Pápai Szertartásmesteri Hivatal
  Diego Giovanni Ravelli érsek

pápai szertartásmester

  Olaszország 2021. október 11.
Pápai Ház Prefektúrája
betöltetlen
Püspöki Szinódus
  Mario Grech bíboros

főtitkár

  Málta 2020. szeptember 15.
  Nathalie Becquart nővér

főtitkár-helyettes

  Franciaország 2021. február 6.
Luis Marín de San Martín O.S.A. püspök

főtitkár-helyettes

  Spanyolország 2021. február 6.
Vatikáni Apostoli Levéltár
  Angelo Vincenzo Zani érsek

levéltáros

  Olaszország 2022. szeptember 26.
  Sergio Pagano B. püspök

prefektus

  Olaszország 1997. január 7.
Vatikánvárosi Állam Kormányzósága
  Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros

elnök

  Spanyolország 2021. október 1.
Raffaella Petrini F.S.E. nővér

főtitkár

  Olaszország 2021. november 4.
Vatikáni Apostoli Könyvtár
  Angelo Vincenzo Zani érsek

könyvtáros

  Olaszország 2022. szeptember 26.
Mauro Mantovani S.D.B.

prefektus

  Olaszország 2023. február 14.

Pápai Bizottságok

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Latin-amerikai Pápai Bizottság
  Robert Francis Prevost O.S.A. bíboros

elnök

  Amerikai Egyesült Államok 2023. január 30.
Pápai Biblikus Bizottság
  Victor Manuel Fernández bíboros

elnök

  Argentína 2023. július 1.
Núria Calduch-Benages M.H.S.F.N. nővér

titkár

  Spanyolország 2021. március 9.
Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága
  Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap. bíboros

elnök

  Amerikai Egyesült Államok 2014. március 22.
Luis Manuel Alí Herrera

titkár

  Kolumbia 2024. március 15.
Egyházi Régészeti Pápai Bizottság
Pasquale Iacobone

elnök

  Olaszország 2022. november 25.
Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottsága
  Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros

elnök

  Spanyolország 2021. október 1.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága
Corrado Maggioni S.M.M.

elnök

  Olaszország 2021. szeptember 13.
Fénykép Név, boesztás Országa Kinevezés dátuma
Bíborosi Tanács
koordinátori pozíció betöltetlen
Marco Mellino püspök

titkár

  Olaszország 2023. március 7.
Tagok
  Fridolin Ambongo Besungu O.F.M. Cap. bíboros   Kongói Demokratikus Köztársaság 2020. október 15.
  Oswald Gracias bíboros   India 2013. április 13.
  Jean-Claude Hollerich S.J. bíboros   Luxemburg 2023. március 7.
  Gérald Cyprien Lacroix I.S.P.X. bíboros   Kanada 2023. március 7.
  Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap. bíboros   Amerikai Egyesült Államok 2013. április 13.
  Juan José Omella Omella bíboros   Spanyolország 2023. március 7.
  Pietro Parolin bíboros   Olaszország 2014. július 2.
  Sérgio da Rocha bíboros   Brazília 2023. március 7.
  Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros   Spanyolország 2023. március 7.

Pápai Akadémiák

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Pápai Életvédő Akadémia
  Vincenzo Paglia érsek

elnök

  Olaszország 2016. augusztus 15.
Pápai Egyházi Akadémia
  Salvatore Pennacchio érsek

elnök

  Olaszország 2023. január 25.
Pápai Teológiai Akadémia
  Antonio Staglianò püspök

elnök

  Olaszország 2022. augusztus 6.

Egyéb hivatalok

szerkesztés
Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
  Fernando Filoni bíboros

nagymester

  Olaszország 2019. december 8.
Olasz Püspöki Konferencia
  Matteo Maria Zuppi bíboros

elnök

  Olaszország 2022. május 24.
  Giuseppe Salvatore Baturi érsek

főtitkár

  Olaszország 2022. július 5.
Pápai Lateráni Egyetem
Alfonso Vincenzo Amarante C.SS.R. püspök

rektor

  Olaszország 2023. augusztus 1.
Pápai Észak-amerikai Kollégium
betöltetlen
Lateráni Szent János-főbazilika
  Angelo De Donatis bíboros

főpap

  Olaszország 2017. május 26.
Santa Maria Maggiore-bazilika
  Stanisław Ryłko bíboros

főpap

  Lengyelország 2016. december 28.
Falakon-kívüli Szent Pál-bazilika
  James Michael Harvey bíboros

főpap

  Amerikai Egyesült Államok 2012. november 23.
Szent Péter-bazilika
  Mauro Maria Gambetti O.F.M. Conv. bíboros

főpap

  Olaszország 2021. február 20.