Radó Polikárp O.S.B., születési nevén Radó János (Sopron, 1899. március 1.Pannonhalma, 1974. november 21.) római katolikus pap, bencés szerzetes, teológiai doktor, könyvtörténész, egyetemi tanár.

Radó Polikárp
Magyarország
20. század
Élete
Született 1899. március 1.
Sopron
Elhunyt 1974. november 21. (75 évesen)
Pannonhalma
Pályafutása
Iskola/Irányzat katolikus teológia
Fontosabb művei A kereszténység szent könyvei

ÉleteSzerkesztés

Sopronban született. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, ezt követően 1922-ben pappá szentelték. További tanulmányokat folytatott a római Institutum Biblicumban tanult 1922-től 1924-ig, utóbbi évben szerezte doktorátusát. 1924 és 1933 között a Pannonhalmi Hittudományi Főiskolán tanított szentírástudományt. 1933 és 1935 között plébánosként szolgált Ménfőcsanakon. 1935 és 1937 között hitoktató volt a a győri bencés gimnáziumban, majd 1937-től 1945-ig a budapesti bencés gimnáziumban. Még 1944-ben a Budapesti Egyetemen képesítést nyert a magyar liturgiatörténet magántanári oktatására. 1945-től intézeti, 1950–től egészen 1971-ig az egyeteme teológiai karának jogutódaként létrejött Hittudományi Akadémia II. számú dogmatikai tanszéken egyetemi tanárként működött. 1971-ben, 72 éves korában fejezte be oktatói tevékenységét. 3 évvel később, 1974-ben hunyt el Pannonhalmán. 75 éves volt.

MűveiSzerkesztés

Több folyóiratot, így 1939 és 1944 között a Katholikus Szemlét, 1967 és 1973 között a Teológiát szerkesztette, ugyanakkor a Vigilia és az Új Ember munkatársa is volt. 1933-ban Kühár Flórissal közösen készítette a Liturgikus Lexikont, de ő volt a szerkesztője az 1944-es Az egyházatyák szentbeszédeiből című sorozat 1-6. kötetének (I., II., III.), valamint az ugyancsak az 1940-es években kiadott Keresztény remekírók sorozat 10–15. kötetének. Elsősorban liturgiatörténeti kutatásokat folytatott, és több tanulmányát a Magyar Könyvszemle adta ki. Nyomtatásban a következő önálló művei jelentek meg:

 • A kereszténység szent könyvei:
 • Az ószövetségi kinyilatkoztatás története Hittankönyv a gimnázium 2. osztálya számára. Rajeczky Benjáminnal. Budapest, 1930.
 • Kis misekönyv a hívek használatára. Kühár Flórissal. Budapest, 1932.
 • Liturgikus lexikon. Kühár Flórissal. Komárom, 1933.
 • A maradék megtér. Kurzweil (Karsai) Gézával. Pannonhalma, 1933. (A Pannonhalmi Szemle könyvtára 7.)
 • A katolikus liturgia Hittankönyv a gimnázioum 4. osztálya számára Rajeczky Benjáminnal. Budapest, 1936.
 • Az Ószövetség története a Szentírás alapján. Budapest, 1937.
 • Az Úr születésének évszaka. Budapest, 1939. (Szent István Akadémia Hittudományi-bölcsészeti osztály értekezései III. 4.)
 • Hazánk legrégibb liturgia könyve, a Szelepcsényi-kódex. Budapest, 1939.
 • A Biblia története a magyar nép számára. Varga Ottóval. Budapest, 1940.
 • Index codicum manuscriptorum liturgicorum Regni Hungariae. Budapest, 1941. (OSZK kiadványai 14.)
 • Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai. Pannonhalma, 1941.
 • Opus Dei. (Imádságai) Pannonhalma, 1942.
 • Adalékok a magyar liturgiatörténet bibliográfiájához. Pannonhalma, 1942.
 • Az Egyház szentjei. Szerk. Kühár Flórissal és Szunyogh Xavér Ferenccel. Budapest, 1943.
 • Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Budapest, 1944. (OSZK kiadványai 19.)
 • A vértanúság emlékei. Budapest, 1944. (Keresztény remekírók 2.)
 • Repertoire hymnologique des manuscrits liturgiques dans les bibliotheques publiques de Hongrie. Budapest, 1945.
 • Tiszazúgi történet. Budapest, 1945.
 • Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae. Tom. I. Libri liturgici ad missam pertinentes. Budapest, 1947.
 • Az anyaszentegyház istentisztelete. Hittankönyv. Rajeczky Benjáminnal. Budapest, 1947.
 • Mittelalterliche liturgische Handschriften deutscher, italienischer u. französischer Herkunft in den Bibliotheken Südost-Europas. Miscellania liturgica in honorem C. L. Mohlberg. 2 kötet. Róma, 1949.
 • Ahogy őseink imádkoztak a budavári Nagyboldogasszony Főtemplomban. Budapest, 1949.
 • Töviskoszorú. A nagyböjt és nagyhét magyarázata a magyar nép számára. Veszprém, 1949.
 • Árpádházi Szent Erzsébet. Sík Sándorral és Meszlényi Antallal. Budapest, 1957.
 • Biblikus jegyzetek az újszövetségi Szentírás 1. kötetéhez. 2 kötet. Budapest, 1955–1957
 • Nándorfehérvár. Oratórium szövegkönyv. Megzenésítette: Tamás G. A. OFM. 1956. Hanglemezen is.
 • Az egyházi év. Budapest, 1957.
 • Van Isten!, Budapest, 1957
 • Van másvilág!, Budapest, 1957
 • Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et Sequentiae. Összeáll. Rajeczky Benjámin. XI-LII: Forrásszövegek ismertetése. Budapest, 1957.
 • Enchiridion Liturgicum Conplectens Theologiae sacramentalis et dogmata et leges. 1-2. köt. Róma, 1961; 1966.
 • Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum. Mezey László gondozásában. Budapest, 1973.
 • A megújuló istentisztelet. Budapest, 1975.
 • Régi és új a liturgia világából, Budapest, 1975.

ForrásokSzerkesztés