Radikalizmus

A radikalizmus eszmerendszer, amely a fennálló társadalmi rendszer vagy annak valamelyik szegmensének gyökeres, következetes akár a szélsőségekig elmenő átalakításának az elve. Alapelve abból indul ki, hogy a mélyen gyökerező bajok megszüntetéséhez a szabályok (rendszer) következetes átalakítása szükséges. Nem elég, ha a felmerülő gondon alkalmilag segítünk és közben nem orvosoljuk a baj okát, mert így a baj megismétlődhet. A radikalizmussal ellenpólusa tradicionalizmusnak és a konzervativizmusnak, vagyis a hagyományok és a fennálló társadalmi rendszer tiszteletének a bajok ellenére, ami a gyökeres átalakítások (felforgatás) kockázatainak a megelőzése.

Gyakorlatban szerkesztés

A legtöbb ember számára a radikalizmus nehezen elfogadható elv, mert az életében nagy változásokat és összeütközéseket okozhat.

Bismarck szerkesztés

Ausztria és Poroszország közti ellentétet Bismarck háború segítségével véglegesen szabályozta. Hasonlóan a radikalizmus segítségével oldotta meg a lázongó proletáriátus helyzetét, amikor a középosztály ellenállását letörve szociális rendszert épített ki a balesetet, betegséget és rokkantságot elszenvedő munkástömegeknek.

Gladstone szerkesztés

William Gladstone radikális politikájának az érdeme, hogy megszüntette Írországban a századokon keresztül tartó forrongást. Megszüntette a protestáns ír egyház (anglikán egyház) kiváltságos helyzetét, és vagyona egyharmadát jótékony célra az oktatási intézmények támogatására fordította. Így visszaszorította annak befolyását a katolikus Írországban. Írországban kisajátította az angolszász nagybirtokokat és kárpótlás fejében szétosztotta az ír parasztoknak.

Bírálata szerkesztés

Radó Sámuel szerkesztés

  • Minden okos politikus óvakodik attól, hogy a radikalizmus hírébe keveredjék
  • A radikális módszer nem csak a legjobb, legtöbb esetben az egyedüli jó.
  • Radikalizmus tulajdonképpen annyit jelent, mint alaposság és észszerűség. Okos ember magánügyeiben rendszerint radikális.
  • A radikalizmus általában, bátorságot, erélyt és erős elhatározást feltételez, ezek pedig olyan dolgok, melyek emberek közt, különösen nagy állásban levő rangos politikusoknál, nagyon ritkán találhatók.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Radikális politikai pártok szerkesztés

Források szerkesztés

Nézd meg a radikalizmus címszót a Wikiszótárban!