Reisinger Ferenc

(1880–1964) magyar politikus

Reisinger Ferenc (Sarud, 1880. január 28.Budapest, 1964. november 30.) Borsod vármegye főispánja.

Reisinger Ferenc
Született 1880. január 28.
Sarud
Elhunyt 1964. november 30. (84 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása politikus
Tisztség magyar országgyűlési képviselő (1926–1939)

ÉleteSzerkesztés

Mezőnyárádon járt elemi iskolába, majd az egri líceumban, illetve a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban tanult két évig. Ezután Mezőkövesden asztalostanuló volt, majd 1907-ben a miskolci Munkásbiztosító Pénztárnál, 1914-től pedig a városi közüzemeltetési üzemnél dolgozott, végül annak igazgatójaként. Innen vonult be a katonasághoz, ahol frontszolgálatot töltött az első világháború idején. 1918-ban a szociáldemokrata pártban, háborúellenes sztrájkok szervezésében működött közre, és a háború vége felé a miskolci munkaközvetítő vezetője volt.

Politikai pályafutása már a köztársaság kikiáltása (1918. november 16.) előtt elkezdődött. November 1-jén az alispánnal vett rész megyei körúton, november 17-én a megye nagy telepein már ő volt a kormánybiztos. Amikor 1918. december 27-én Bottlik József főispánt felmentették, helyére Balogh Zoltán rendőrparancsnokot nevezték ki főispán-kormánybiztosként. A munkástanács azonban 1919. március elején már Reisingert javasolta a helyére. Balogh kis „huzakodás” után átadta a hivatalát, Reisinger helyettese pedig Szeder Ferenc lett. A Tanácsköztársaság idején Miskolc polgármestere Szentpáli István maradt, és működése a városi direktórium léte alatt – országos ritkaságként – is folyamatos volt, nem kis részben Reisinger főispáni rangú kormánybiztos révén. A tanácsválasztás után felállt „a város, a megye és a meg nem szállt Abaúj és Gömör megyék direktóriuma”: Reisinger Ferenc, Pelyhe János, Mauks Sándor és a bizottsági referensek részvételével. Amikor a várost át kellett adni a cseheknek, a tárgyaló küldöttségnek (Hodobay Sándor, Dévényi Miklós, Mauks Sándor) ugyan nem volt tagja, utólag mégis sok bírálat érte, mert minden tárgyaláson részt vett ő is. A cseh megszállás 1919. május 2-án kezdődött, és május 20-án fejeződött be. Még aznap elindult a tanácsköztársasági hadak sikeres felszabadító támadása, Landler Jenő irányításával. Ezután megerősítették a direktóriumot, és Kenderesi Pál személyében kormányzótanácsi biztost neveztek ki. A Forradalmi Kormányzótanács lemondását követően, 1919. augusztus 4-én már a román megszállás kezdődött el. A románok a régi közigazgatási rendszer helyreállítását akarták megvalósítani, így került sor Tarnay Gyula újbóli megbízására, majd Bottlik is visszakerült a hivatalába, és Gedeon Aladár is munkába lépett.

Októberben a statáriális bíróság elé állították Reisinger Ferencet, pedig Gedeon Aladár kérte a felmentését, mert „…Reisinger mint munkásvezér sok komolyságot és mérsékletet tanúsított”. Ezt támasztja alá két későbbi, 1920-ból származó megállapítás is: „1919. május 1-ig Borsod megye tulajdonképpen nem is érezte a kommün hatását.” A másik: „…elismeri ma Miskolczon mindenki – a polgárság is –, hogy a munkásságnak megbecsülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Miskolczon nem ütötte fel a fejét az anarchia. A polgári javak itt nem mentek veszendőbe, mert a vezetőség maga sem adta oda magát olyan szándékok, sőt parancsok végrehajtásának, melyek a polgári javakat végképp kivették volna tulajdonosaik kezéből.” Reisingert ennek ellenére elítélték, hét hónap vizsgálati fogság után a hajmáskéri internálótáborba vitték, de rövid idő múltán, 1920. február végén szabadult, a miskolci ügyészség felmentette a vádak alól. 1922-ben a miskolci szociáldemokrata párt titkára, és Miskolc második kerületének képviselője lett. 1938 decemberében a fővárosba költözött. 1926-tól 1939-ig országgyűlési képviselő volt, majd 1945 és 1947 között belügyi államtitkár volt. 1949-ben letartóztatták, börtönbe került, majd az ötvenes évek második felében rehabilitálták. Ezt követően visszavonultan élt; 1964-ben halt meg, és Halásziban temették el.

Miskolcon utca őrzi a nevét (a Gyár és a Ruzsini utca között).

ForrásokSzerkesztés