A repdigit egy olyan természetes szám, mely csak azonos számjegyeket tartalmaz, mint például a 11, 666, 7777 stb.[1]

A repdigit egy angol vegyülékszó, melyet a „repeated digit”-ből képeztek, és ismétlődő számjegyet jelent.

A repdigitet szokták a szórakoztató matematika tárgykörébe sorolni, mely azt jelenti, hogy ez a fogalom nem tartozik szorosan a professzionális matematika tudományának tárgykörébe.

A repunit is repdigit.[2]

A repdigitek palindromszámok, azaz olyan számok, melyeknek számjegyeit fordított sorrendben írva az eredeti számot kapjuk vissza. Nevezetes repdigitek a repunit prímek, köztük (kettes számrendszerben) a Mersenne-prímek.

DefinícióSzerkesztés

B radixú repdigit:  

ahol   az ismételt számjegy és   az ismétlés száma.

Például a repdigit 77 decimális számrendszerben (B=10):  .

IrodalomSzerkesztés

  • Simonovits András: Válogatott fejezetek a matematika történetéből. (hely nélkül): Typotex Kiadó. 2009. 109–113. o. ISBN 978-963-279-026-8  

Témához kapcsolódó szócikkek az internetenSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés