Replusz

A replusz az elektronikában használt speciális matematikai művelet, ami párhuzamosan kötött ellenállások, párhuzamosan kötött induktivitások vagy sorba kötött kapacitások eredőjének kiszámolásánál alkalmazható.

Két ellenállás esetére:

így az eredő ellenállás explicit módon van kifejezve.

A két ellenállás arányát „n”-nel jelölve:

ekkor

azaz ha volt az adott esetben, akkor az eredő értéke a nagyobbik ellenállás osztva az arány értéke plusz eggyel.

Például ha és , akkor háromszorosa -nek, így az eredő ellenállás a nagyobbik negyede, vagyis

Az előbbi levezetésből látható, hogy n = 1 esetére () az eredő R/2 lesz. Továbbá az eredő mindig kisebb értékű, mint a kapcsolásban lévő legkisebb ellenállás. Ez a következőképpen látható:

-t a kisebbnek választva az

összefüggésben .

Több ellenállás esetén ez minden művelet elvégzése után igaz lesz, így . QED

Mivel a replusz művelet asszociatív és kommutatív, ezért darab ellenállás esetén a párhuzamos eredő:

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés