Reviczky címer (fekete-fehér)
forrás:Nagy Iván – Magyarország családai

A revisnyei Reviczky család Árva vármegye egyik legrégibb családja. Hotimértől eredezteti magát, aki 1272. IV. Lászlótól az Árvában fekvő két ekényi terjedelmű Revisnye birtokra nyert adományt. Fiai közül, kinek egyikéről az adománylevélben tétetik említés, Lodánt, Bodort és Miklós későbbi okmányokból ismerjük. Ezektől származott tovább a család, mely idővel több más ágra, Suffa, Burián, Dedinszky stb. családokra oszlott.

CsaládtörténetSzerkesztés

A család minden időben kiváló szerepet játszott a közéletben, de fő dísze Ádám (l. o.) kancellár volt. A családból Károly 1770. november 6. bárói rangra emeltetett, de ezen ága a családnak kihalt. János báró tábornok (* Revisnyén 1702. június 23.; † 1778. március 23.). Iskolái bevégeztével katona lett és 1721–1765 közt a Károlyi gróf nevét viselt huszárezredben szolgált; részt vett az örökösödési és a hétéves porosz háborúban. 1754. ezredes lett, 1757. vezérőrnagy, 1761. altábornagy, 1773. bárói rangra emeltetett. Egyik leánya Juditha Hohenlohe Albert Károly herceghez ment nőül, kitől a hercegi ág waldenburg-schillingsfürsti ága származik. Antal, Reviczky Károly testvére, lekéri apát, iró (* S.-A.-Újhelyen 1723. június 17.; † Budán 1781-ben). 1771. magyarországi tábori püspök és lekéri apát lett. Mint gimnáziumi tanár több munkát adott ki, ezek közül megemlítjük:

  • Elementa logicae, metaphysicae et theologiae naturalis (1753–1757);
  • Universae Matheseos brevis institutio (Tyrnaviae 1752).

József, kir. táblai bíró és pesti egyetemi jogtanár, Reviczky Ádám gr. atyja (* Derecskén 1750. február 23., † Izsákon (Pest) 1815). Több rendbeli jogi munkáiból megemlítjük:

  • Introductio ad politica Regni Hungariae, (Buda 1790, név nélkül).

Mint költő is ismeretes volt, de munkái egyes alkalmi versek kivételével nyomtatásban nem jelentek meg.

A család nevesebb tagjaiSzerkesztés

KastélyaikSzerkesztés

 
a nézsai Reviczky-kastély

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • A revisnyei Reviczky család. Komárom vármegye évkönyve az 1941. évre, 235-236.
  • Reviczky Sándor 1878: A Reviczky-család okmánytára. Budapest.
  • Goldziher: A keleti tanulmányok magyar bibliográfiájához. Egyet. Közlöny V.
  • Vas. Újság 1864, 40.
  • Pesti Napló 1864, 219.

HivatkozásokSzerkesztés