Rohr Ferenc

osztrák-magyar katonatiszt, tábornagy

Dentai Rohr Ferenc báró (Franz Freiherr Rohr von Denta), (Arad, 1854. október 30.Bécs, 1927. december 9.); magyar katonatiszt, tábornok, 1913–14 között a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, császári és királyi tábornagy (Feldmarschall), első világháborús hadvezér.

Rohr Ferenc
Gyalogsági tábornokként 1916 körül
Gyalogsági tábornokként 1916 körül
Született1854. október 30.
Arad, Magyar Királyság, Habsburg Birodalom
Elhunyt1927. december 9. (73 évesen)
 Ausztria, Bécs
Állampolgársága
GyermekeiRohr Krisztina
Foglalkozásakatona
IskoláiTheresianum Katonai Akadémia
KitüntetéseiKatonai Érdemkereszt I. osztálya
SírhelyeCemetery Rodaun
A Magyar Királyi Honvédség
3. főparancsnoka
Hivatali idő
1913 1914
CsászárI. Ferenc József magyar király
ElődWilhelm Klobučar
Utóda tisztség megszűnt
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1. hadseregének parancsnoka
Hivatali idő
1917. február 1918. április
HelyettesSzékelyföldi Huber József
FőparancsnokKövess Hermann tábornagy
ElődArz Artúr tábornagy
Utóda tisztség megszűnt
Az Osztrák–Magyar Monarchia 10. hadseregének parancsnoka
Hivatali idő
1916. február 1916. június 16.
FőparancsnokHabsburg–Tescheni Frigyes tábornagy
Elődtisztség létrehozva
UtódKarl Scotti
Az Osztrák–Magyar Monarchia 11. hadseregének parancsnoka
Hivatali idő
1916. július 18. 1917. február 28.
FőparancsnokHabsburg–Tescheni Frigyes tábornagy
ElődViktor Dankl
UtódViktor von Scheuchenstuel
Katonai pályafutása
Ország Osztrák–Magyar Monarchia
Szolgálati ideje1876–1918
Rendfokozatacsászári és királyi tábornagy
EgységeRohr Hadseregcsoport
 • 10. hadsereg
 • 11. hadsereg
 • 1. hadsereg
Háborúi, csatáiElső világháború
 • Battle of Isonzo
 • Asiagói csata
 • Kerenszkij-offenzíva
 • A Wikimédia Commons tartalmaz Rohr Ferenc témájú médiaállományokat.
  SablonWikidataSegítség

  Származása, ifjúkora

  szerkesztés

  Rohr Ferenc 1854. október 30-án született Aradon. Nagyapja asztalosmester volt az észak-csehországi Langendorfban (Dlouha Ves). Édesapja sorkatonaként került a császári-királyi hadseregbe, ahol tíz évnyi szolgálat után őrmesteri rangban fizetőmester lett, majd századosi rangban, számvevőtisztként vonult nyugállományba. Fia, Ferenc a josefstadti gimnázium elvégzése után a Sankt Pölten-i (Alsó-Ausztria) katonaiskolába került.

  Katonai pályája a világháborúig

  szerkesztés

  A bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémia (Theresianische Militärakademie) elvégzése után, 1876. november 1-jén hadnagyi rangot kapott, és a Károly főherceg nevét viselő galíciai 3. ulánus ezredhez vonult be, amely az alsó-ausztriai Stockerau városában állomásozott.

  A lovassági csapatszolgálat, majd a bécsi Vezérkari Akadémia (Kriegsschule) elvégzése után 1881. május 1-jén főhadnagyi rangot kapott. 1883-ban a vezérkarhoz osztották be, ahol 1883. november 1-jén első osztályú századossá léptették elő. 1889-től az 1. huszárezrednél teljesített csapatszolgálatot, majd 1890-től ismét a vezérkarhoz helyezték, itt 1891. május 1-jén őrnagyi rangot kapott. Első komoly beosztását 1894-ben kapta, amikor kinevezték a 13. gyaloghadosztály vezérkari főnökének. Ugyanezen év november 1-jén alezredessé léptették elő.

  1894-től 1897-ig a közös Hadügyminisztérium (Kriegministerium) 6. osztályához osztották be, 1896. december 30-án ezredesi rangot kapott, 1897 szeptemberében kinevezték a II. hadtest törzsfőnökének (Anton Resch ezredes megüresedett helyére). E beosztásban szolgált 1901 áprilisáig, amikor átadta helyét Vinzent Fox alezredesnek. 1903. május 1-jén vezérőrnaggyá léptették elő, és még ebben az évben áthelyezték a Magyar Királyi Honvédséghez, és kinevezték a pozsonyi 73. honvéd gyalogdandár parancsnokává. Itt 1907. április 30-án altábornaggyá lépett elő. 19051909 között a honvéd lovasság főfelügyelőjének tisztségét látta el.

  1909-ben kinevezték a Hadügyminisztérium osztályvezetőjévé és a katonai kiképző- és tanintézetek főfelügyelőjévé. 1911. november 1-jén lovassági tábornokká léptették elő. 1913 áprilisában kinevezték a M. Kir. Honvédség főparancsnokává. Ebben a beosztásban érte az első világháború kitörése.

  Az első világháborúban

  szerkesztés

  A délnyugati fronton

  szerkesztés

  Conrad vezérkari főnök kezdettől fogva nem bízott Olaszország semlegességben. Már 1914 augusztusában megbízta Rohr lovassági tábornokot, hogy szervezze meg a Monarchia déli határainak védelmét olasz támadás ellen. 1915 májusáig Rohr öt új hadosztályt állított fel. A védősereg 112 zászlóaljából 7 tartalékos magyar munkásosztagokból alakult, 29 népfölkelő, 21 menetzászlóalj, 1 tengerész, 39 tiroli és vorarlbergi lövész, 15 tiroli, karintiai és stájer önkéntes zászlóalj volt [1]. Rohrt kinevezték a Nyugat-Ausztriában: Graz, Innsbruck környékén, Stájerországban, Karintiában, Tirolban és Vorarlbergben állomásozó haderők (Gruppe Rohr) parancsnokává. Ő irányította a tiroli és karintiai határvidék erődítési munkálatait is.

  1915. május 23-án az Olasz Királyság hadat üzent a központi hatalmaknak, és nyomban támadást indított a Monarchia délnyugati határai ellen. Május 27-én a Rohr tábornok parancsnoksága alatt álló, gyengén felszerelt erőket egyetlen seregcsoporttá egyesítették. Az Armeegruppe Rohr a Karintiát az olasz Veneto tartománytól elválasztó Karni-Alpok (Karnische Alpen) déli lejtőin foglalt állásokat. Jobbszárnya a Puster-völgyre (Pustertal, Val Pusteria) támaszkodott, Goiginger altábornagy parancsnoksága alatt. Balszárnyához Svetozar Borojević gyalogsági tábornok 5. hadseregének északi szárnya csatlakozott, itt a Rudolf Stöger-Steiner altábornagy (a későbbi hadügyminiszter) által vezetett XV. hadtest állt. Az egész délnyugati front parancsnoka, Jenő főherceg tábornagy a Karni-Alpoktól északra, Klagenfurtban rendezte be parancsnokságát.

  A Rohr seregcsoport 1915 májusától kezdve szembeszállt a Cadorna tábornok parancsnoksága alatt betörő olaszokkal, és sikerrel védelmezte Ausztria karintiai határvidékét, amíg a Monarchia jelentős erői az orosz fronton (a gorlicei áttörésnél) és a szerbiai fronton voltak lekötve. Délen, a venetói síkságon az olasz haderő sikeresen előrenyomult az Isonzó völgyéig, ahol elkezdődött a véres isonzói csaták sorozata.

  Északon, a Kárni Alpokban az olasz csapatok a május 24-étől június 22-éig tartó, heves határmenti csaták során kevés eredményt tudtak kivívni. A Kárni Alpok magas hegyei természetes védővonalat képeztek Ausztria és Velence között. A Rohr seregcsoport sikeresen meg tudta védelmezni a hágókat. Az olaszok Karintiába csak ott tudtak benyomulni, ahol hegyi harcban járatlan népfelkelő csapatokkal kerültek szembe, így az 1357 méteres Plöcken-hágó (Passo di Monte Croce) környéki hegyekben. Az ekkor elfoglalt hegycsúcsokat az alföldi VII. hadtest júniusi ellentámadása sem tudta visszafoglalni. Ezek az 1917-es caporettói áttörésig az olaszok kezében maradtak.

  1916 februárjában – a tiroli offenzívára készülve – a karintiai seregcsoportot feloszlatták és megszervezték a 10. hadsereget, melynek parancsnokává Rohr tábornokot nevezték ki. Az elégtelen eszközök ellenére eredményesen folytatott határmenti védelemért 1916. május 1-jén vezérezredessé léptették elő. Klagenfurt városa díszpolgárává választotta. Rohr 10. hadserege jelentős szerepet játszott az 1916. május 15-étől június 10-éig tartó asiagói csatában. A csatákban Rohr hadseregével szemben az olasz XII. hadtest állt, amely az olasz 3. és 4. hadseregek között önállóan ténykedett. A tiroli offenzívát az oroszok által keleten megindított Bruszilov-offenzíva miatt kellett leállítani.

  1916. június elején Rohr vezérezredes a 10. hadsereg parancsnokságát átadta Karl Scotti altábornagynak. Június 18-án Viktor Dankl vezérezredestől átvette a 11. hadsereg parancsnokságát, amely Tirol déli részén (a mai Trentinóban) állt. Ebben a tisztségében maradt 1917. február 28-áig, amikor a moldvai frontra vezényelték át a románok ellen (helyét a 11. hadsereg élén Viktor von Scheuchenstuel táborszernagy vette át).

  Székelyföld védelme Románia ellen

  szerkesztés

  Rohr vezérezredest a keleti fronton harcoló 1. hadsereg vezetésével bízták meg, amelynek parancsnokát, Arz Artúr vezérezredest a Monarchia vezérkari főnökévé nevezték ki. Arz tábornok 1917. február végén adta át a hadsereg parancsnokságát Rohrnak. Feladata a székelyföldi hadműveletek irányítása, a román hadsereg teljes kiszorítása, a románokat támogató orosz haderő semlegesítése és Erdély határainak biztosítása volt. 1917. július 22-én a Kerenszkij-offenzíva keretében az orosz és a román hadsereg Iași és Foksány felől egyesült támadást intézett a székelyföldi osztrák–magyar és német erők ellen. Rohr 1. hadserege és Mackensen 9. német hadserege augusztus 1-jén csak visszavonulás árán tudták megállítani a betörést (Lásd: mărăști-i csata). Augusztus 6-án a román Vrancea tartomány felé indítottak ellentámadást (Lásd: mărășești-i csata) A szeptemberig elhúzódó csaták nyomán a háború román államterületre tevődött át. December 15-én az orosz kormány fegyverszünetet kért, Románia magára maradt.

  1918. január 30-án Rohr vezérezredest tábornaggyá (Feldmarschall) léptették elő. Ő volt a hatodik tábornagy a császári és királyi haderőben. Az 1. hadsereg, amely 1914 óta folyamatosan harcolt a keleti hadszíntéren, rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett. A Romániával megkötött különbéke tehermentesítette Magyarország keleti határait, és lehetővé tette, hogy 1918. április 15-én a leharcolt 1. hadsereget is kivonják a hadrendből. Rohr tábornagy hadseregparancsnoki megbízatása befejeződött, a csík vármegyei frontról a katonai parancsnokságokat más frontokra helyezték át. Elutazása előtt, 1918 márciusában Székelyudvarhely és Csíkszereda közgyűlése díszpolgárságot adományozott Rohr Ferenc tábornagynak, a korabeli sajtójelentés szerint „az első és ma is egyedüli teljesen magyar honvéd hadvezérnek, aki ezt a katonák által elérhető legmagasabb rangot elnyerte.” [2]

  Az Erdély védelmében szerzett érdemeinek elismeréseképpen IV. Károly császár és király 1917. április 14-én Denta bárójának (Freiherr von Denta) rangjára emelte, emellett kinevezte a Magyar Királyi Darabont Testőrség kapitányává és a 48. gyalogezred (IR 48) tulajdonosává. A világháború során a harcmezőn tanúsított eredményes parancsnoki működéséért Rohr több magas kitüntetést is kapott: 1916 áprilisában a Lipót-rend nagykeresztjét, 1917 márciusában a Katonai Érdemkereszt 1. osztályát, a Vaskorona-rend első osztályát, végül a Katonai Mária Terézia-rend (MMThO) lovagkeresztjét.

  A világháború után

  szerkesztés

  Az összeomlást követően, 1918. december 1-jével (egykori tábornoktársaival együtt) Rohr tábornagy is nyugdíjba vonult, a Bécs melletti Rodaun községben élt (ma Bécs 23. kerületéhez, Liesinghez tartozik). Itt halt meg 1927. december 9-én. A rodauni temetőben nyugszik, több családtagjával együtt. Unokája, Rodolfo Rohr, haláláig Brazíliában élt és épített fel virágzó vegyipari cégbirodalmat[1] szerte az országban illetve többek között szállodát[2] Caldas Novas-ban(wd). Számos szabadalom birtokosa.[3] 2018. március 24-én hunyt el Campinasban.

  Kapcsolódó szócikkek

  szerkesztés
  1. Miracema-Nuodex - Indústria Química. www.miracema-nuodex.com.br. (Hozzáférés: 2018. április 3.)
  2. Primaveras, Hotel Parque das: Hotel Parque das Primaveras. Hotel Parque das Primaveras. (Hozzáférés: 2018. április 3.)
  3. Google Patents. patents.google.com. (Hozzáférés: 2018. április 3.)

  Külső hivatkozások

  szerkesztés

  Kapcsolódó irodalom

  szerkesztés
  • Julier Ferenc: 1914-1918: A világháború magyar szemmel, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1933 ([3])
  • Galántai József: Magyarország az első világháborúban, Korona, Budapest, 2001
  • Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon, Scolar, Budapest, 2003
  • Залесский К.А. : Кто был кто во первой мировой войне. Союзники Германии. (Zalesszkij K.A.: Ki kicsoda az első világháborúban. Németország szövetségesei), Moszkva, 2003.
  • Oskar von Hofmann – Gustav von Hubka.szerk.: Dr. Carl Freiherr von Bardolff: Der Militär-Maria Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918. (A Katonai Mária Terézia-rend. Kitüntetések a világháború alatt) (német nyelven). Wien: Verlag Militärwissenschaftliche Mitteilungen (1943/1944) 
  • Jörg C. Steiner. Schematismus der Generäle und Obersten der k.u.k. Armee, Stand 31.12.1918 (A császári és királyi hadsereg tábornokainak és ezredeseinek névjegyzéke, 1918. dec. 12-ei állapot (német nyelven). Wien: Edition S & M (1992). ISBN 3-901215-01-8