Rokonság

emberi viszonyt leíró kifejezés; olyan szociális viszonyok, amik fontos részét képzik a legtöbb ember életének a legtöbb társadalomban; a szociális kapcsolat egy formája

Rokonnak nevezzük azokat az embereket, akik egy családba tartoznak. A Magyar néprajzi lexikon[1] szerint az alábbi rokonsági típusokat különböztethetjük meg:

 • Vérrokonság: leszármazás útján létrejött rokoni kapcsolat. A vérrokonságba nemcsak a vér szerinti rokonok, le- és felmenők, hanem az adoptáció (örökbefogadás) útján bekerültek is beleszámítanak.
 • Házassági rokonság: házasság útján létrejövő rokoni kapcsolat, a házasság révén a két rokonsági csoport tagjai passzívan, elhatározásuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba.
 • Műrokonság: Nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolata, amelyet valamilyen aktussal megerősítenek, az egész közösség tudomására hozzák s a kapcsolat konzekvenciáit viselik. A műrokonság nem azonos a házassági rokonsággal, nem érinti a két egyén rokonait (pl.: keresztszülőség/komaság, tejtestvérség, vértestvérség).
Legfontosabb rokoni kapcsolatok vizuális ábrázolása.

Jogi értelemben szerkesztés

A jogi nyelv a rokon helyett főleg a közeli hozzátartozó kifejezést használja.

Rokoni viszonyok szerkesztés

Az egy családból való embereket rokonsági fokuk alapján különböző nevekkel jelöljük. (Egyes elnevezéseknek több változata is van.) A rokonsági fokok és kapcsolatok az európai (nyugati) típusú társadalmakban általában az alábbiak szerint alakulnak.

Vérrokonság szerkesztés

 • Egyenes ági:
  • szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág):
   • 1. fok: szülő: apa, anya (valakinek az apja, anyja; édesapa, édesanya; bizalmas: apu – valaki apukája, anyu – valaki anyukája;
   • 2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya (bizalmas: nagypapa, papa, papi; erdélyi dialektusokban: tata; nagymama, mama, mami, nagyi)
   • 3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya (bizalmas: dédpapa, dédmama, dédi)
   • 4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya (bizalmas: ükpapa, ükmama)
   • 5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya (bizalmas: széppapa, szépmama)
   • 6. foktól: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya
  • leszármazási rokonság (lemenői ág):
   • 1. fok: gyermek: fiúgyerek, lánygyerek (valakinek a gyereke – fia, lánya)
   • 2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka
   • 3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
   • 4. fok: ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
   • 5. fok: szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
   • 6. foktól: leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód
 • Oldalági:
  • testvér:
   • fiútestvér vagy fivér
    • báty: valakinek az idősebb fiútestvére
    • öcs: valakinek a fiatalabb fiútestvére
   • lánytestvér vagy nővér (ez utóbbi ma már az idősebb lánytestvért jelenti)
    • nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére
    • húg: valakinek a fiatalabb lánytestvére
   • féltestvér: két vagy több valaki, akiknek egyik szülője megegyezik, a másik eltér
  • unokaöcs, unokahúg: valaki testvérének a fia vagy lánya (régebben kisöcs, kishúg)
  • unokatestvér: szülők testvérének gyermeke (unokafivér és unokanővér, illetve valaki unokabátyja, unokaöccse, unokanénje vagy unokahúga)
   • másodunokatestvér vagy dédunokatestvér: nagyszülők testvérének unokája
   • harmadunokatestvér vagy ükunokatestvér: dédszülők testvérének dédunokája
   • negyedunokatestvér vagy szépunokatestvér: ükszülő testvérének ükunokája
   • ötödunokatestvér: szépszülő testvérének szépunokája
   • stb.
  • nagybácsi (valaki nagybátyja vagy nagybácsikája): szülő fiútestvére
  • nagynéni (valaki nagynénje vagy nagynénikéje): szülő lánytestvére (napjainkban a köznyelv a valamely szülő férfi testvérének feleségére is használja, de az ő helyes megnevezése az ángy)
  • nagy-nagybácsi: valaki nagy-nagybátyja vagy nagy-nagybácsikája): nagyszülő fiútestvére
  • nagy-nagynéni: valaki nagy-nagynénje vagy nagy-nagynénikéje): nagyszülő lánytestvére
  • dédnagybácsi: valaki dédnagybátyja vagy dédnagybácsikája): dédszülő fiútestvére
  • dédnagynéni: valaki dédnagynénje vagy dédnagynénikéje): dédszülő lánytestvére
  • üknagybácsi: valaki üknagybátyja vagy üknagybácsikája): ükszülő fiútestvére
  • üknagynéni: valaki üknagynénje vagy üknagynénikéje): ükszülő lánytestvére
  • szépnagybácsi: valaki szépnagybátyja vagy szépnagybácsikája): szépszülő fiútestvére
  • szépnagynéni: valaki szépnagynénje vagy szépnagynénikéje): szépszülő lánytestvére
  • ősnagybácsi: valaki ősnagybátyja vagy ősnagybácsikája): ősszülő fiútestvére
  • ősnagynéni: valaki ősnagynénje vagy ősnagynénikéje): ősszülő lánytestvére
  • másodnagybácsi, unokabácsi vagy unokanagybácsi (valaki unokanagybátyja vagy unokanagybácsikája) szülő fiúunokatestvére
  • másodnagynéni, unokanéni vagy unokanagynéni (valaki unokanagynénje vagy unokanagynénikéje): szülő lányunokatestvére
  • harmadnagybácsi: szülő fiúmásodunokatestvére
  • harmadnagynéni: szülő lánymásodunokatestvére
  • másodunokaöcs, másodunokahúg: valaki unokatestvérének a fia vagy lánya
  • harmadunokaöcs, harmadunokahúg: valaki másodunokatestvérének a fia vagy lánya


        Szépapa vagy Szépanya
             |
             |
         Ükapa vagy Ükanya
             |
             |
         Dédapa vagy Dédanya
     _________________|_________________
    /                  \ 
 Nagyapa vagy             Nagyapa vagy
Nagyanya testvére 
(nagy-nagybácsi vagy nagy-nagynéni)      Nagyanya
    |          __________________|___________________
    |         /         |          \
 Apa vagy Anya   Nagybácsi      Apa vagy Anya     Nagynéni
 unokatestvére    (ffi)         |         (nő)
    |        |        _____|______________
    |        |       /          \
Másodunokatestvér  Unokatestvér   ÉN          Testvér
(dédunokatestvér)  (ffi vagy nő)   |         (férfi vagy nő)
 (ffi vagy nő)            |         _____|_____
                   |        /      \
                 Gyer(m)ek    Unokaöcs*  Unokahúg*
                (ffi vagy nő)    (fiú)    (lány)
                   |
                   |       * – Az unokaöcs és unokahúg
                  Unoka        megnevezés kétértelmű lehet,
                (ffi vagy nő)      mindkettő értelmezhető 
                   |         unokatestvérként is.
                   |
                  Dédunoka
                (ffi vagy nő)
                   |
                   |
                  Ükunoka
                (ffi vagy nő)
                   |
                   |
                  Szépunoka
                (ffi vagy nő)

A régebbi könyvek olvasása során az itt leírtak nem feltétlenül igazak. Egy 1897-ben megjelent könyvben az ősök sora még így nézett ki: Apa – Nagyapa – Szépapa – Dédapa.[2]

Házassági rokonság szerkesztés

A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:

 • férj, feleség
 • sógor (eredetileg süv): lánytestvér férje, illetve a házastárs fiútestvére; tágabb értelemben valamely női vérrokonnak a férje
 • sógornő: fiútestvér felesége, illetve a házastárs lánytestvére
 • após (ipa vagy ipam): házastárs apja
 • anyós (napa vagy napam): házastárs anyja
 • nagyapós: házastárs nagyapja
 • nagyanyós: házastárs nagyanyja
 • nász (-uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa
 • apatárs, anyatárs (Erdélyben): apósok és anyósok közti egyenes megszólítás (a nász szó helyett)
 • meny: fiúgyermek felesége
 • : lánygyermek férje
 • vőtárs: két megházasodott leánygyermek férjei /Vas és Fejér megye/
 • menytárs: két megházasodott fiútestvér feleségei
 • ángy (valaki ángya vagy ángyókája): valamely férfi vérrokonnak a felesége
                     Após    Anyós
                     (ffi)    (nő)
                       \_________/
                   _____________|_____________
                  /       |       \
Nász oo Nászasszony   ÉN oo Férj (ffi) vagy   Sógor*     Sógornő*
(ffi)     (nő)       \     Feleség (nő)  (ffi)      (nő)
  \___________/        \_________/
     |       _____________|_____________
     |      /              \
     Meny oo Gyermek           Gyermek oo Vő
     (nő)    (ffi)             (nő)   (ffi)

oo – házasság jele
* – A sógor és sógornő megnevezéseket a házastárs testvérének
házastársára is szokás használni (pl.: a feleségem öccse a
sógorom, de az ő feleségét is hívhatom sógornőmnek.

Műrokonság vagy álrokonság szerkesztés

 • koma, komaasszony, komaúr, kománé: keresztszülő és szülők közti kapcsolat.
 • mostohaszülő: szülő új házastársa
  • mostohaapa vagy nevelőapa: valaki anyjának új férje
  • mostohaanya vagy nevelőanya: valaki apjának új felesége

Terjengős megjelölések szerkesztés

Gyakori fogalmazás a nagyapa, nagypapa, nagyanya, nagymama mintájára a dédnagyapa, dédnagypapa, üknagyapa, üknagypapa, szépnagyapa, szépnagypapa, dédnagyanya, dédnagymama, üknagyanya, üknagymama, szépnagyanya, szépnagymama kifejezés, talán a német Großmutter és Urgroßmutter, illetve az angol grandmother és great-grandmother kifejezések hatására. Ezeket a szavakat egyesek helytelenítik.[forrás?]

Források szerkesztés

 1. Magyar néprajzi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1977-1982
 2. Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1897.

További információk szerkesztés