Ruzsicska János Miklós

(Ruzsicska János szócikkből átirányítva)

Ruzsicska János Miklós O.S.B. (Turzovka (Trencsén megye), 1811. július 14.Budapest, 1881. szeptember 3.) bölcseleti és teológiai doktor, Szent Benedek-rendi áldozópap és egyetemi tanár.

ÉleteSzerkesztés

1826. október 16-án lépett a bencés rendbe, teológiai tanulmányait elvégezve. 1835. március 8-án szentelték pappá. 1834-től 1837-ig a bécsi Szent Ágoston teológiai intézetben tanult, és ott nyert teológiai doktori oklevelet. 1837-38-ban Pannonhalmán szerpap és a keleti nyelvek tanára, 1838-tól 1853-ig az egyházi jog tanára és keletinyelvtanár volt ugyanott. 1853-ban a pesti egyetemre az arab, szíriai és chaldeai nyelvek és a kánonjog tanárának nevezték ki, amely tisztét haláláig viselte. A kánonjogi doktori szigorlaton püspöki vizsgáló, a hittudományi kar volt dékánja, az egyetem két ízben választott procectora, szentmártoni főapáti és az eperjesi görögkatolikus püspöki szentszék volt ülnöke.

Cikkei a Religióban (1854. könyvism., cikkek 1864, 1868), a Tanodai Lapokban (1863. könyvism.), az Idők Tanújában (1864. Paritás és józan elvei); az Egyetemes Encyclopaediában (42 cikke az egyházjog és történelem köréből).

MunkáiSzerkesztés

 • Assertatio theologica. Viennae, 1837.
 • R. a hittud. kar dékánjának a lelépett nagys. rectorhoz intézett beszéde. Buda. 1864. (Egyetemi beszédek.)
 • Sermo, quem... habuit, dum... Jos. Villinger e S. Piis 1864. diploma jubil. traderet. Pestini.
 • Sermo, quem... habuit, dum... card. Haulik, archiep. Zagrabiensi diploma iubil. tradere. Budapestini 1868. (Religio.)
 • Egyház, annak szerkezete s alkotmánya. Pest, 1868.
 • Additamenta J. Ruzsicska Prof. ad Josephi Porubszky Ius Ecclesiasticum. (Kézirat négyrét két kötet a m. n. múzeumban.)
 • Van egy latin alkalmi költeménye 1830-ból és három chronogrammja (Szőllőssy szerint).

JegyeiSzerkesztés

N. I., A. Nep. J., X + Z. és R. a.

ForrásSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. [Pannonhalma, 1987]. Széchenyi ny.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Szőllősy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 1878. I. 100. l.
 • Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae 1881. 391. l.
 • 1881: Ellenőr 446., Egyetértés 245., P. Napló 244. sz.
 • Petrik Géza könyvészete és gyászjelentés.