A Sánta Kutya díjat 1996 óta azok kapják, akik a Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervező Bizottság szerint félrevezetik az országot. A bizottság szóvivője Czakó Gábor, tagjai Alexa Károly, Jakab Bori, Kocsis Tamás, Kindler József, Segesdi György, Szalay Károly, valamint Szikora József. A bizottság minden péntek 13-án ítéli oda a díjat.

Sánta Kutya díj
Díjazott Azok, akik a Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervező Bizottság szerint félrevezetik az országot.
Szervezet neve Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervező Bizottság
Alapítás éve 1996
Ország Magyarország
Díjátadás
Első díjátadás 1996
Legutóbbi díjátadás 2016
Hivatalos weboldal
hivatalos oldal

Díjazottak szerkesztés

Év Dátum Díjazott(ak) Indoklás Forrás
1998. március 13. Demszky Gábor „Budapest főpolgármesterét választási programjáért és teljesítményéért.” [1]
1999. augusztus 13. A TV2 televízió „Az úgynevezett „dávodi kislány”-ügy manipulálásával melynek során a közönség jelentős részével sikerült elhitetniük, hogy „szép a rút és rút a szép”, az angyalcsinálás jog, mi több, kötelesség, a tiszta beszéd elfogult, a szabadság egyenlő a szabadossággal; s ezzel mintát teremtett a többi médiumnak.” [2]
2000. október 13. Az Orbán-kormány kulturális kormányzata „A Nemzeti Színház témájára írt rémregényéért, mellyel sikerült megoldania az elődeitől örökölt „helyzet fokozását” – az épület fölrobbantásától a nemzeti színjátszás elsorvasztásán keresztül eljutott a Nemzeti Színház megszüntetéséig, végezetül pedig részvénytársaságosításáig.” [3]
2001. július 13. Bolgár György „Beszéljük meg című rádióműsoráért, mellyel évek hosszú során át látta el a magyar közönséget gumicsontokkal, s a hallgatók becsületérzékét nem kímélve fáradozott azon, hogy saját politikai elfogultságait a köz vélekedésévé manipulálja.” [4]
2002. szeptember 13. Kende Péter „Az elemi együttélési normákat fölrúgó, a nyilvános szólás minimumát sem elérő, hazugságot és gyűlöletet gerjesztő munkálkodásáért, amellyel – az indoklás szerint – sikerült az idei választási kampány legmélyebb pontját elérnie.” [5]
december 13. Pintér Dezső a TV2 elnöke „Korszaknyitó lépését, mellyel meghonosította Magyarországon az Orwell-i rémlátomást (Big Brother), és vágyottá tette az ember megalázottságát. Jobb sorsra érdemes milliók szemében életszükségletté emelte a hamisított világot és annak kukkolását, hogy kirekessze őket a valódi életből.” [6]
2003. június 13. Jancsó Miklós és Konrád György „Az egészséges magyar ifjúságnak az életből való kikapcsolása érdekében kifejtett lelkes kábítószeres hittérítő munkájáért.” [7]
2004. február 13. Medgyessy Péter kormánya „A kormány magát s az országot nem kímélve lankadatlanul munkálkodott szavai és tettei közti szakadék mélyítésén...” [8]
augusztus 13. Bárándy Péter „Kérlelhetetlen igazmondásával, melyet a Kulcsár- és K&H-botrányban tanúsított.” [9]
2005. május 13. Gyurcsány Ferenc „A K&H ügyben játszott nyílt és lovagias szerepéért, valamint „felelős hazafiságáért”, mellyel a nemzet újraegyesülését a 2004. december 5-i népszavazás előtti agitációjával megakadályozta, Károlyi Mihály, Rákosi Mátyás és Kádár János méltó örököseként.” [10]
2006. január 13. SZDSZ „Acélos következetességű antikommunizmusa, a nemzeti egységárok megteremtése és karbantartása, a család, a hit és az erkölcs buzgó pártfogása, felfokozott turulizmusa, a gondolatrendőrség példás megszervezése és üzemeltetése miatt.” [11]
október 13. A magyar Országgyűlés 207 fős többsége 2006-ban „A nemzeti gyásznapunk ünnepe keltette lelkesedésében határozatba foglalta, hogy hazánkban a kormányzati hatalom csalárdsággal is megszerezhető és megtartható. Döntésének összértéke 2006 fletó, melyet egymás közt testvériesen eloszthatnak.” [12]
2007. április 13. Gergényi Péter „Az 1956-os forradalom évfordulóján rendezett jogszerű vérfürdőért; az emberbarát lovasrohamért, a szakszerűen letagadott viperáért, a nemzeti jelképek igényes tiprásáért, és egyáltalán az azonosító nélküli sánta kutya futtatásért.” [13]
július 13. Horn Gyula[Mj. 1] „A felelőtlenné vált honi közbeszéd legfőbb megalapozója.” [14]
Hans-Dietrich Genscher „Akik idejöttek, hogy a magyar hazugságfürdőben alkotóan élvezkedjenek.”
Mihail Gorbacsov
Szigeti Péter „A népakarat ügyes és demokratikus gáncsolgatása miatt.”
2008. május 13. Hiller István „A Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervező Bizottság a Hiller tanminiszter vizsgálóbizottsága jelentésének tanulmányozása során megállapította, hogy Böszmia-Hencegovinában, a nagy újító Dzsugasvilitől számított II. József reform-országlása idején a tanárok leleményesen veretni kezdték magukat diákjaik által előre meghatározott körzetekben.” [15]
2009. február 13. A magyar irodalom történetei[Mj. 2] „Nemzeti kultúránk és oktatásunk tudatos rombolásában buzgalommal csákányozó [...] vállalkozás” [16]
március 13. Draskovics Tibor „A ciános Kuncze nyomdokain járva az igazságtalanságszolgáltatásban és a közrendrombolásban is maradandót alkotott” [17]
március 13. A Medgyessy-, az Első és Második Gyurcsány- valamint a Bajnai-kormány „Az ország megnyomorítását, nemzetközi lejáratását és kiszolgáltatását sikerként ünneplik” [18]
2010. augusztus 13. Simor András „A Magyar Cenzúra Napjának Ünnepélyét Szervező Bizottság megfontolván az IMF nemes javaslatát, hogy a sarcoló bankok helyett továbbra is a sarcolt nép sarcoltassék, és Simor András bankelnök e sarc további haszonélvezője lehessen, e humanista in-shore helytartónak adja az idei Sánta Kutya díjat, egyúttal Sánta Kutya Életműdíjban részesíti Biszku Bélát, aki a vörös csillagot is le tudja hazudni a Szabadság szobor tetejéről.” [19]
Biszku Béla
2011. május 13. Heller Ágnes „A pszeudoszophia nagyasszonyának, aki Brüsszelben tette föl nyílegyenes pályafutásának koronájára a pontot, midőn hitet tett arról, hogy nem látja meg mások szemében a golyót.” [20]
2012. január 13. Lehet Más a Politika „Látván, hogy a Lehet Más a (gyöngyös) Pata - az SZDSZ legújabb generációjaként -  mindig kiállt azért, ami Másnak jó, de cigánynak, magyarnak stb. egyaránt rossz.” [21]
április 13. Göncz Kinga és „társai” "Elévülhetetlen érdemeiket az Európai Unió intézményeiben kifejtett folyamatos magyarellenes rágalmazásaikkal szerezték." [22]
július 13. Glatz Ferenc "Azért a kiváló buzgalmáért, mellyel az elmúlt két esztendő során csak a füle botját mozgatta, s a szerb félre bízta az 1944-45-ös, több tízezer áldozattal járó magyarírtás kivizsgálását – folytatva az ügy eljelentéktelenítését, s úgy téve, mintha a magyar fél nem tett volna eleget már 1942-től kezdve a délvidéki tragédiákkal kapcsolatban reá háruló kötelezettségeinek." [23]
2013. szeptember 13. Krausz Tamás "A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban című kiadvány Az elhallgatott népirtás című előszaváért, amelyben az aggódókat megnyugtatta: a sztálinizmus biz’ vígan él köztünk, hiszen Sztálint és államát élteti, kollektív bűnösnek kiáltva ki a II. világháborúban a keleti frontra kiküldött összes magyar katonát, az angyali szovjet háborús propaganda, és az ÁVH által kivett ütős vallomások alapján." [24]
ELTE "Tudományegyetemi kebelén melengeti Krausz professzort."
L’Harmattan Kiadó "E telivér halottgyalázást szokásos árainál lényegesen olcsóbban adja."
december 13. Ismeretlen Magyar Bankár "A honi bennszülöttek példátlan kizsigerelésére szolgáló devizahitelnek álcázott életszivattyú föltalálásért és alkalmazásáért.

Egyúttal fölkéri a Magyar Bankszövetséget a díj kézbesítésére."

[25]
2014. június 13. akik szerint Magyarországot 1944. március 19-én nem szállták meg a nácik [26]
2015. február 13. M. André Goodfriend "Hazánkban ideiglenesen állomásozván úgy lubickolt a magyar politikában, mintha közülünk való volna – ezért annyira megszerettük őt, amennyire ő minket." [27]
március 13. Simicska Lajos "A legendásan gazdag magyar káromlás szókincs egy szóra egyszerűsítőjének ítéli, mint a rágalmazás nagydoktorának." [28]
2016. május 13. Fischer Iván "Mélyszegénységi bizonyítványt állított ki magáról, midőn milliárdos hazai támogatást élvező nagyszerű zenekarát és annak föllépéseit pénztelenségre hivatkozva korlátozta." [29]

Megjegyzések szerkesztés

 1. Életműdíj.
 2. https://pim.hu/hu/esemenyek/magyar-irodalom-tortenetei-i-iii

Hivatkozások szerkesztés

 1. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=58
 2. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=59
 3. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=60
 4. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=61
 5. Archivált másolat. [2020. június 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 17.)
 6. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=62
 7. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=63
 8. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=73
 9. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=72
 10. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=71
 11. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=70
 12. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=69
 13. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=68
 14. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=67
 15. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=66
 16. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=65
 17. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=64
 18. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=200
 19. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=262
 20. https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=11&cikkid=313
 21. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 22. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 23. Czakó Gábor. czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 24. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 25. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 26. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 27. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 28. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 29. Czakó Gábor - Sánta kutya. www.czakogabor.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)

Külső hivatkozások szerkesztés